zaamslagveer_plaatsnaambord.jpg

Zaamslagveer heeft in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen, die doorgaans slechts verspreide bebouwing kennen, een eigen bebouwde kom, met deels 30 km-zone.

Zaamslagveer heeft in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen, die doorgaans slechts verspreide bebouwing kennen, een eigen bebouwde kom, met deels 30 km-zone.