Westernijtsjerk

Plaats
Buurtschap
Ferwerderadiel
Fryslân

westernijtsjerk_collage.jpg

Westernijtsjerk, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Westernijtsjerk, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Westernijkerk.JPG

Het mooi gelegen Westernijtsjerk.

Het mooi gelegen Westernijtsjerk.

Westernijkerk. (2).JPG

Het oude station bij Westernijtsjerk.

Het oude station bij Westernijtsjerk.

Westernijkerk..JPG

De romaanse kerk in Westernijtsjerk.

De romaanse kerk in Westernijtjerk.

Westernijtsjerk

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Westernijtsjerk.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Westernijtsjerk.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Westernijtsjerk.

Terug naar boven

Status

- Westernijtsjerk is een buurtschap* in de provincie Fryslân, gemeente Ferwerderadiel.
* Hoewel het plaatsje een kerk heeft, wordt het gezien de geringe grootte plus het feit dat het geen kern en voorzieningen heeft - ook voor de postadressen - als buurtschap van het dorp Marrum beschouwd. Gezamenlijk worden ze ook wel als tweelingdorp Marrum-Westernijtsjerk beschouwd, wat ook in de namen van diverse lokale instellingen tot uitdrukking komt. De dunbebouwde lintbebouwing van Westernijtsjerk heeft ook geen 'bebouwde kom'. Daarom heeft het plaatsje witte plaatsnaamborden i.p.v. blauwe.

- Marrum en Westernijtsjerk hebben ook een gezamenlijk dorpswapen en -vlag. De bijnaam van de Marrumers is katten en voor Nijkerkers roeken. Daarom zijn deze dieren afgebeeld op het wapen. Daarnaast zijn er elementen ontleend aan de wapens van adelijke families die hier in het verleden hebben gewoond en aan de omgeving en historie van Marrum.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Westernijkerk. Overigens is de plaatsnaam officieel Friestalig.

Oudere vermeldingen
Westernijtsjerk heette vroeger (en op sommige plattegronden nog steeds, zoals tot voor kort ook in Google Maps) ook 'gewoon' Nijkerk. De latere toevoeging Wester- onderscheidt het van het in de gemeente Dongeradeel gelegen dorp Oosternijkerk, dat vroeger ook 'gewoon' Nijkerk heette, wat ongetwijfeld aanleiding zal hebben gegeven tot misverstanden.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Westernijtsjerk ligt direct W van Marrum, als lintbebouwing rond de wegen Westernijtsjerk en Hoge Herenweg. Parallel daarachter ligt ook nog een handvol boerderijen aan de Zeedijk. Marrum en Westernijtsjerk worden van elkaar gescheiden door de provincialeweg N357 (Leeuwarden-Holwerd).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Westernijtsjerk 25 huizen met 228 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Westernijtsjerk ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Westernijtsjerk heeft 3 rijksmonumenten.

- De romaanse 13e-eeuwse kerk met 15e-eeuwse toren is in 2005 overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Voorheen waren er alleen in de zomermaanden kerkdiensten. Tegenwoordig is de kerk in de zomermaanden op de zaterdagmiddagen te bezichtigen en zijn er exposities. Op andere dagen kan de sleutel op het sleuteladres worden afgehaald. - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Westernijtsjerk, met foto's van alle grafstenen.

- Tussen 1963 en 1993 is in Fryslân 66 kilometer dijk op deltahoogte gebracht. Ter afsluiting van dit project is op de Zeedijk bij Westernijtsjerk (aan het eind van de Ozingaloane) de 'Dijktempel van Marrum' geplaatst (vervaardigd door kunstenaar Ids Willemsma uit Akkrum). Het stelt een deel van de dijk voor dat is opgetild op pilaren. Vandaar dat het dak bedekt is met gras. Ook de vorm van de pilaren is belangrijk, zij verwijzen naar de vrouw, breed in de heupen en smal in de schouders.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Op Zeedijk 8 vind je een heel bijzondere uitkijktoren, namelijk een tot uitkijktoren omgeboiuwde voormalige voedersilo. In de silo is een trappenhuis aangebracht dat je naar het 24 meter hoge uitkijkplateau brengt. Bij mooi weer heb je een indrukwekkend uitzicht over de Waddeneilanden, het buitendijks gebied en het terpenlandschap. Voor durfals is het mogelijk om onder professionele begeleiding van de toren te abseilen.

Deze locatie is ook het startpunt van de SeedyksterToer in een heel bijzonder vervoermiddel: een overdekte panoramawagen achter een trekker, die je graag meeneemt op een reis door het onvergetelijke buitendijks gebied, over dijken, langs slenken, geulen en kwelders. Het gebied staat bekend als een van de belangrijkste broed-, fourageer- en pleisterplaatsen voor vogels in Noord-Europa. Zowel inheemse vogelsoorten als vogels op doortrek naar noordelijke of zuidelijke contreien voelen zich hier thuis en vinden voedsel in overvloed. Tijdens de rondrit krijg je uitleg over de flora en fauna en over de historie van het Noorderleegs Buitenveld. Ook wadlopen vanaf deze locatie is mogelijk.

Terug naar boven

Links

- Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk.

Reacties

(2)

Aukje ik heb mijn zoon uit Canada over en mijn vraag binne jimme al iepen? En jimme preciese adres foar us tom tom.

Ik vermoed dat u op de Seedykster Toer doelt? Op onze site en dus ook onze pagina hierboven, beschrijven wij van alles, van in dit geval Westernijtsjerk. Maar inhoudelijk hebben wij geen bemoeienis met de organisaties die wij vermelden. Maar hierboven staat een link naar de site van de Seedyskter Toer, op hun pagina vindt u o.a. e-mail, adres etc. dus via die pagina kunt u hen benaderen met uw vragen.
Succes,
Frank van den Hoven
hoofdredacteur www.plaatsengids.nl

Reactie toevoegen