Ferwerderadiel

Gemeente
Ferwerderadiel
Fryslân

FR gemeente Ferwerderadiel in ca. 1870 kaart B. Behrns [1024x768].gif

gemeente Ferwerderadiel in ca. 1870 kaart B. Behrns

gemeente Ferwerderadiel in ca. 1870 kaart B. Behrns

Ferwerderadiel

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Ferwerderadiel.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Ferwerderadiel.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Ferwerderadiel.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ferwerderadiel (online te bestellen). Boeken over Ferwerderadiel II.

Terug naar boven

Status

- Ferwerderadiel is een gemeente in het noordwesten van de provincie Fryslân.

- De gemeente Ferwerderadiel omvat de dorpen Blije, Burdaard, Ferwert, Ginnum, Hallum, Hegebeintum, Jannum, Jislum, Lichtaard, Marrum, Reitsum, Wânswert  Westernijtsjerk en de buurtschappen Bartlehiem (deels), Boatebuorren, De Rijp, Farebuorren, Hallumerhoek, Tergrêft (grotendeels), Vijfhuizen.

- De gemeente Ferwerderadiel gaat waarschijnlijk (beoogd in 2018) fuseren met de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland. Bij de herindelingen van 1984 was het plan om Ferwerderadeel en Leeuwarderadeel te laten fuseren tot de gemeente Noarderâldlân, maar dat is niet doorgegaan.

- Wapen van de gemeente Ferwerderadiel.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Ferwerderadiel.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Ferwerderadeel. Bijzonder aan de naamgeving van de gemeente en de kernen is, dat zij in 1999 officieel ver-Friest zijn, en ook officieel geen Nederlandstalig equivalent meer hebben. Toch vermelden wij de Nederlandstalige plaatsnamen er nog bij, omdat u immers in oudere documenten de oude spellingen nog kunt tegenkomen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Ferwerderadiel, kunt u terecht bij:

- Historische Vereniging Noordoost Friesland.

- De Historische Kring Terpengebied (Marrumerweg 37, 9172 PN Ferwert) is speciaal gericht op de terpdorpen in de gemeente Ferwerderadiel.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Beeldkwaliteitplan Buitengebied gemeente Ferwerderadiel (2013).

- De gemeente Ferwerderadiel heeft zich in 2012 aangesloten bij het regionaal samenwerkingsverband Netwerk Noordoost. De gemeente heeft haar visie op de toekomst van de gemeente vertaald naar concrete projecten die bijdragen aan de regionale ambities zoals verwoord in de reeds bestaande Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) 2011-2030. Wethouder Haije Talsma licht toe waarom Ferwerderadiel graag aansluit bij Netwerk Noordoost: “Het is in Ferwerderadiel goed wonen, werken en recreëren en dat willen we graag zo houden. Om dat te bereiken, moeten wij de komende jaren de kansen aangrijpen die er zijn. Tegelijkertijd staan we, net als de gemeenten uit de regio Noordoost Fryslân, voor grote demografische, sociale, economische en financiële uitdagingen. Door de handen ineen te slaan, kunnen wij onze gezamenlijke ambities waarmaken.”

In het 'Supplement Ferwerderadiel Agenda Netwerk Noordoost' heeft de gemeente één regionaal thema en zes concrete projecten benoemd met een hoge prioriteit, alle met een regionale meerwaarde. Met het regionaal thema Noordoost aan het Wad zet Ferwerderadiel in op het verder benutten van de potentie van Wadden Werelderfgoed voor Noordoost Fryslân. Met de projecten De Dokkumer Ie, Sportstimulering en sociale activering, Pilot Doarpsomtinkers, Vergroten leefbaarheid Ferwerderadiel door bundeling verkeer, Bedrijventerrein Doniaweg Hallum en Duurzaam Burdaard & LEF (Lokale Enerzjy Ferwerderadiel) draagt de gemeente concreet bij aan de ambities voor de toekomst van Noordoost Fryslân.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Stichting Monumentenzorg Ferwerderadiel zet zich in voor behoud, restauratie, herbestemming en beheer van monumentale objecten in deze gemeente.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Bartlehiem Skeelertocht (op een zaterdag in augustus) is een groot sportief evenement met een nationaal en internationaal deelnemersveld. De start en finish zijn in Hallum. De wedstrijd gaat over een parcours van 30 kilometer, met tegelijk en op hetzelfde parcours een vrije toertocht over 15, 30 of 60 kilometer rond het van de Elfstedentocht bekende Bartlehiem.

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de gemeente Ferwerderadiel.

Reactie toevoegen