Vierhouten

Plaats
Dorp
Nunspeet
Veluwe
Gelderland

Vierhouten

Terug naar boven

Status

Vierhouten is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Nunspeet. T/m 1971 gemeente Ermelo.

Terug naar boven

Ligging

Vierhouten ligt ZO van Nunspeet, NO van Elspeet.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Vierhouten 19 huizen met 154 inwoners. Tegenwoordig omvat het dorp ca. 280 huizen met ca. 700 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In het Dorpsplan Vierhouten (2010) zijn wensen en plannen uitgewerkt voor onder meer nieuwe wandelpaden en herstel van oude kuierroutes, een woonvoorziening voor ouderen, kinderopvang, verkeersremmende maatregelen en doortrekken van het fietspad vanuit Gortel naar het dorp.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Vierhouten heeft 20 rijksmonumenten.

- Vierhouten heeft 6 gemeentelijke monumenten.

- Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben in 9 hutten in het bos dagelijks rond de 80 personen ondergedoken gezeten, waarvan het merendeel joods was. Dit stond bekend als Het Verscholen Dorp. In het bos aan de Pas-Opweg kun je een aantal van deze - nagebouwde - hutten bekijken (Nunspeterweg 1. Tel. 0341-254123). Onder deze link vind je een uitvoerig artikel over Het Verscholen Dorp.

- In Vierhouten is een kopie gebouwd van een grafheuvel die stamt uit de Nieuwe Steentijd (Neolithicum) en is hergebruikt in de Bronstijd. Deze replica geeft een verstilde opgraving weer. De methode van opgraven die wordt getoond is de zogenaamde kwadrantenmethode, waarbij delen van de heuvel na de opgraving blijven staan. De verschillende aardlagen zijn goed zichtbaar gemaakt. Het bijzondere van deze heuvel is de gebruikte techniek. De zichtbare verticale en horizontale vlakken zijn uitgevoerd met behulp van spuitbeton. Hiermee zijn de subtiele kleuren en de oorspronkelijke fractie van grind/zand van de aardlagen na te bootsen. Een informatiepaneel ter plekke vertelt u er meer over.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De herders van Schaapskudde Elspeet en Vierhouten hoeden dagelijks de schapen op de Elspeetse en Vierhoutense heide.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Vierhouten (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Vierhouten.

- Wijken: - Site over de wijk Eikenwal in Vierhouten, waaronder de geschiedenis van...

- Belangenorganisatie: - "Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten beoogt de belangen van het dorp te behartigen, alsmede de sociale en culturele ontwikkeling van de bevolking te bevorderen. De vereniging exploiteert daartoe Dorpshuis Horsterhoek, de plek waar vele verenigingen samenkomen en regelmatig activiteiten worden georganiseerd. Alle Vierhouters, jong en ouder, hun leven lang hier wonend of net nieuw binnen gekomen, kunnen elkaar in het dorpshuis ontmoeten en elkaar daar vinden bij hun gezamenlijke interesse."

- Dorpshuis: - Tot 1946 stond op de plek waar nu Dorpshuis Horsterhoek staat het pension van de familie Hop. In 1940 kocht de familie Ter Horst dit pension in Vierhouten met de bijbehorende grond. In 1946 is het pension afgebroken. Op de vrijgekomen plek is in 1953 het dorpshuis gebouwd. Het dorpshuis was een geschenk van mevrouw Ter Horst-Vogel aan de Vierhouter bevolking. Het is opgericht ter nagedachtenis aan haar zoon Klaas. Klaas was in 1940 lid van verzetsgroep De Geuzen te Vlaardingen. De meeste leden van deze verzetsgroep zijn in datzelfde jaar door de Duitsers gearresteerd. Achttien man van de verzetsgroep zijn in 1941 gefusilleerd. De overigen, waaronder Klaas, kregen gevangenisstraffen. Klaas kreeg vijf jaar tuchthuis (in Duitsland) en een grote geldboete. Hij werd niet gefusilleerd, omdat er geen bewijs was dat hij actief aan spionage voor het verzet had deel genomen.

In 1944 krijgt Klaas de ernstige ziekte TBC. Mevrouw Ter Horst is er toen in geslaagd haar zoon naar Nederland te halen. Klaas overlijdt in het zicht van de bevrijding. Hij had het er altijd over dat er voor de jeugd in Vierhouten zo weinig te doen was, en dat ze eigenlijk een onderkomen zouden moeten hebben voor ontspanning en ontwikkeling. Mevrouw Ter Horst besloot toen als eerbetoon aan Klaas zo’n onderkomen te laten bouwen. Zie verder de pagina Geschiedenis Dorpshuis Horsterhoek. Dorpshuis Horsterhoek is door de centrale ligging in het land en zijn faciliteiten uitermate geschikt voor het organiseren van verschillende activiteiten en evenementen. Het gebouw heeft multifunctionele zalen, een bar, een ruim terras en een grote buitenruimte. De ruimten zijn te huur voor diverse gelegenheden: van teamuitje tot brainstormsessie, van bruiloft tot vergadering, van presentatie tot optreden, van jubileumviering tot kinderfeestje, van uitvaart tot workshop.

- Muziek: - Het Vierhouterkoor is een energiek en enthousiast gemengd koor met ruim 40 leden dat zich kenmerkt door een gezonde mix van plezier en kwaliteit met een 3-stemmig gevarieerd repertoire.

Terug naar boven

Gedicht

Er is in het Geldersche-Veluwsche land
Een plekje, zoo wonderlijk schoon!
Het ligt in de heide, bij bosch en bij zand
Daar leef ik, daar blijf ik ter woon.
Daar zingt er de wind in de bosschen zoo fijn;
De lucht is vol geuren en kracht.
Daar ruischt bij de boekweit
het koren zoo rein
En bloeit er de hei in haar pracht.
Er is in het Geldersche-Veluwsche zand
Een plekje, zoo wonderlijk schoon:
Vierhouten zoo heet dat land;
Bezoek het, of blijf er te woon!

(dichter: onbekend. Bron: 'Vierhouten - Het Noord-Veluwsch Pracht-Centrum', VVV-gids uit ca. 1941/1942)

Reactie toevoegen