Ermelo

Plaats
Dorp en gemeente
Ermelo
Veluwe
Gelderland

ermelo_museum_het_pakhuis_en_molen_de_koe.jpg

Ermelo, Museum Het Pakhuis en Molen De Koe

Ermelo, Museum Het Pakhuis en Molen De Koe

gemeente_ermelo_kadastraal_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie_kopie.jpg

Gemeente Ermelo anno ca. 1870, kaart J. Kuijper, exclusief de in 1818 opgeheven gemeente Nunspeet

Gemeente Ermelo anno ca. 1870, kaart J. Kuijper, exclusief de in 1818 opgeheven gemeente Nunspeet

gemeente_nunspeet_kadastraal_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Kaart van de van 1812 t/m 1817 bestaan hebbende gemeente Nunspeet, situatie anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Kaart van de van 1812 t/m 1817 bestaan hebbende gemeente Nunspeet, situatie anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Ermelo

Terug naar boven

Status

- Ermelo is een dorp en gemeente in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe.

- In 1972 zijn de dorpen Nunspeet, Elspeet en Vierhouten van de gemeente Ermelo afgescheiden tot een nieuwe gemeente Nunspeet. Bijzonder is dat dit de enige gemeentelijke afscheiding in de 20e eeuw is. In alle andere gevallen ging het juist om samenvoegingen. Nunspeet was al eerder, in 1812, van de gemeente Ermelo afgesplitst tot een zelfstandige gemeente, en in 1818 daar weer aan toegevoegd.

- De gemeente Ermelo omvat naast de gelijknamige hoofdplaats sinds de 'afscheiding' van 1972 verder alleen nog buurtschappen, zijnde De Beek, Drie, Horst en Telgt, Houtdorp, Leuvenum, Speuld, Staverden, en Tonsel (deels). Dit zijn in totaal 9 buurtschappen.

Opvallend is dat, hoewel Ermelo een toeristisch populaire gemeente is, de meeste buurtschappen tot voor kort geen plaatsnaamborden hadden (tot 2013 hadden alleen Horst, Leuvenum en Speuld plaatsnaamborden). Dat gold zelfs voor een van de plaatsen in ons land die zich profileert als 'kleinste stad van Nederland' (Staverden). Maar de gemeente heeft inmiddels een inhaalslag gepleegd, want in 2013 hebben de buurtschappen De Beek, Drie en Houtdorp plaatsnaamborden gekregen en in 2014 dan ook Staverden. De buurtschap Telgt had tot voor kort 2 fraaie zelfvervaardigde plaatsnaamborden met een schilderij van een boerderij erbij, maar die zijn recentelijk verdwenen.

- Wapen van de gemeente Ermelo.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Ermelo.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Armel, Armelo.

Oudere vermeldingen
855 kopie ca. 900 Irminlo, 960 kopie 16e eeuw Yrmilon, 1028 kopie ca. 1530 Hermelo, 1131 kopie 12e eeuw Ermello, midden 12e eeuw Ermelo, Ermela, 1276 Ermele, 1294-1295 Ermele, Ermelo, 1333 Ermell, 1665 Ermelen, 1883 Ermeloo, en reeds in 1888 valt de 2e o er alweer van af.

Naamsverklaring
Samenstelling van het Germaanse irmina*- 'goddelijk, verheven, groot' en lo 'licht, open bos'. Irmin is ook een persoonsnaam; de voornaamste god van de Saksen heette zo en ca. 800 wordt een abt Irmino vermeld.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Ermelo ligt N van Putten, Z van Harderwijk en grenst in het W aan het Wolderwijd en aan de provincie Flevoland (Zeewolde).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Ermelo 591 huizen met 4.234 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 41/276 (= huizen / inwoners) met de buurtschappen Tonsel 5/49, Veldwijk 21/147, Horst 46/360, Telgt 38/283, Drie 5/28, Speuld 13/83, Houtdorp 8/54, Staverden 11/97 en Leuvenum 22/161, dorp Nunspeet 104/641 met de buurtschappen Oosteinde 69/489, Westeinde 50/387, Hulshorst 53/404 en Hophuizen 5/30 en dorp Elspeet 81/591 met buurtschap Vierhouten 19/154.

- Tegenwoordig heeft de gemeente Ermelo, die sinds de afsplitsing in 1972 van Nunspeet c.s. dus - zoals reeds beschreven onder Status - nog slechts het gelijknamige dorp plus 9 buurtschappen omvat, ca. 11.000 huizen met ca. 26.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ermelo is een oud dorp, in ieder geval ouder dan 1150 jaar; in 855 wordt het voor het eerst in schriftelijke stukken vermeld. Lange tijd blijft het een klein en onaanzienlijk dorp. Het wordt pas goed ontsloten door de aanleg van de Zuiderzeestraatweg rond 1830 en in 1882, als het dorp een halte krijgt aan de spoorlijn Amersfoort-Zwolle. De heer Chevalier van het nabij de spoorlijn gelegen landgoed Veldwijk heeft het station voor een groot deel gefinancierd, maar verbindt er wel de voorwaarde aan dat de gemeente voor een goede ontsluitingsweg moet zorgen; de Stationsstraat, die destijds nog vanuit het oude Ermelo door de weilanden liep.

In 1886 wordt landgoed Veldwijk een psychiatrische instelling, en in 1891 wordt ook het nabijgelegen landgoed 's Heeren Loo een instelling voor verstandelijk gehandicapten (zie ook virtueel museum 's Heeren Loo). Dat zorgt voor veel bedrijvigheid en woningbouw ter plekke. Dit Nieuw-Ermelo zoals het wel werd genoemd, groeit geleidelijk naar het oosten, en het oude Ermelo naar het westen. Rond 1920 zijn beide kernen aan elkaar gegroeid.

Een volgende 'groeigolf' in Ermelo vindt plaats na de Tweede Wereldoorlog, door de komst van kazernes met het bijbehorende defensiepersoneel.

In 1972 is de gemeente fors ingekrompen. In dat jaar is een groot deel van het grondgebied en het inwonertal van de gemeente Ermelo afgesplitst tot de nieuwe gemeente Nunspeet. Een voor de 20e eeuw uniek gegeven. De 'dichtst nabije' gemeentelijke afsplitsing in het verleden vond plaats in 1884, toen de gemeente Schoonebeek zich afsplitste van de gemeente Dalen.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Ermelo, kun je terecht bij de volgende instanties:

- Oudheidkundige Vereniging Ermeloo.

- Museum Het Pakhuis is een centrum voor Erfgoed, Natuur & Milieu. In het archeologisch en natuurhistorisch museum kan je op expeditie door het verre verleden van Ermelo. Zo zijn er vuurstenen, scherven en botten van mammoeten die je zelf kunt bekijken, voelen en ruiken. Je maakt een duik in het verleden door zelf als archeoloog op zoek te gaan naar vondsten.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ermelo heeft 30 rijksmonumenten.

- Ermelo heeft 106 gemeentelijke monumenten.

- Molen De Koe (Stationsstraat) is een korenmolen. Het is een stellingmolen uit 1863 bestaande uit een houten achtkant op een achtkantige, uit baksteen opgetrokken voet, die aan de westzijde geverfd is. In 1990 vliegt de molen tijdens een heftige onweersbui door een venijnige blikseminslag in brand. De gehele bovenbouw van de molen wordt hierdoor verwoest. Binnen de gemeente Ermelo is dit de derde keer dat een molen door brand verloren gaat. Na de brand resteert een molenvoet, die geëxploiteerd wordt door een horecaonderneming. In 2003 wordt Molenstichting De Koe opgericht met als doel de gedeeltelijk afgebrande korenmolen te restaureren en te herbouwen. De molenstichting koopt de grond met de resterende opstallen voor een symbolisch bedrag van de gemeente. Van 2003-2008 werkt de stichting gestructureerd aan middelenwerving en planvorming om de Ermelose molen in oude luister te kunnen herstellen. Het initiatief slaagt met glans; na een geweldige inspanning van vele vrijwilligers en met medewerking van overheden, fondsen, bedrijfsleven en particulieren beschikt Ermelo sinds december 2008 weer over een prachtige, maalvaardige en door wind aangedreven molen.

- Nieuwe begraafplaats Veldwijk. - Oude begraafplaats Veldwijk.

- Gevelstenen in Ermelo.

- Museum-Documentatiecentrum Parkzicht geeft een beeld van de geschiedenis van de psychiatrie in het algemeen en in het bijzonder van het oude Psychiatrisch Ziekenhuis Veldwijk, dat in 1886 is opgericht.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In Stichting Natuur- en MilieuPlatform (NMP) Ermelo zijn verschillende organisaties op het gebied van natuur en milieu vertegenwoordigd. Het NMP coördineert zodoende de activiteiten van natuur- en milieugroeperingen binnen de gemeente. Binnen het NMP houden mensen zich met specifieke zaken bezig zoals natuur, milieu, thuiscomposteren en het ontwikkelen van wandel- en fietsrouteboekjes. Het NMP heeft regelmatig contact met de gemeente. Als er zaken zijn die de natuur of het milieu aangaan neemt de gemeente contact op met de stichting en omgekeerd. Voorbeelden zijn het Landschapsontwikkelingsplan, herziening van bestemmingsplannen, het onderhoud van fietspaden en beleid over afval. De stichting geeft regelmatig haar mening en advies aan het college van burgemeester en wethouders, waarbij zij uitgaat van het natuur- en milieubelang. Dat dit niet altijd hetzelfde standpunt zal zijn als dat van de gemeente is te verwachten. Toch - en misschien juist wel daarom - heeft de gemeente belang bij de stichting.

- The Events Bakery is de ideale locatie voor je groepsuitje: bedrijfsuitje, clubuitje, vrijgezellenfeest of familiefeest. Wat kun je er doen? Paintball, Airsoft, Handboogschieten, Slipcursus, Quadrijden, 4x4 Rijden, Ongevallensimulator, Klimpark, Teambuilding Games, Solexrijden, Segwayrijden en Shooting Games. Er zijn locaties in Rotterdam, Moordrecht, Ewijk, Ermelo en Nuenen.

- De landgoederen Oud-Groevenbeek en Nieuw-Groevenbeek liggen direct N van Putten maar vallen nog net onder de gemeente Ermelo.

- In 2011 is de Structuurvisie Groene Zoom (de groene strook tussen de kernen van Ermelo en Harderwijk) vastgesteld. De visie geeft een invulling aan de stedelijke uitloopfunctie van het gebied en geeft een waarborg voor het duurzaam behouden van het groene karakter, aldus de gemeente.

- Het Apenstaartje is het rondreizend poppentheater van André Verhagen. Hij speelt al sinds ca. 2000 en biedt een gevarieerd aanbod van voorstellingen voor zowel kinderen als volwassenen.

- Stichting Schapedrift Ermelo stelt zich ten doel op de Ermelose Heide een schaapskooi met een capaciteit van 400 schapen in stand te houden en doet dit door middel van het werven van fondsen en het ontplooien van activiteiten. De stichting richt zich in haar doelstelling op het Veluws Heideschaap, behorend tot het zeldzame landbouwhuisdierras. De schapen begrazen de Ermelose Heide, waarvan de gemeente Ermelo eigenaar is. Dit gebied herbergt een groot aantal natuurwaarden. Zo komt er onder andere de zeldzame zandhagedis voor. Voorheen werd de heide onderhouden door middel van plaggen of door diep te maaien. De vergraste heide werd afgevoerd zodat op de arme grond opnieuw heide kon groeien.

De gemeente heeft het plaggen en diep maaien vergeleken met begrazing. Uit dit onderzoek werd duidelijk dat begrazing beter is voor het behoud en het verder ontwikkelen van de aanwezige natuurwaarden. Daarop stelde de gemeente een begrazingsplan op en heeft  de uitvoering overgedragen aan Stichting Schapedrift Ermelo. Het stichtingsbestuur heeft als uitgangspunt het bezoekerscentrum voor het publiek laagdrempelig te houden. Bezoekerscentrum Ermelose Heide is gratis toegankelijk en er worden vriendelijke prijzen voor consumpties gehanteerd. Dit is mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers, die zorgen voor de catering en het onderhoud van het bezoekerscentrum.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van de gemeente Ermelo van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ermelo en omgeving (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Ermelo.

- Zorg: - Zorghoeve Natuurwerkplaats Materra.

Reacties

(2)

Hallo Frank,
Morgen gaan we een dagje naar de Veluwe, met als grootste doel een georganiseerde wandeling op terrein en in kasteel Staverden. Wij gaan natuurlijk meer doen en m.b.v. o.a. de Plaatsengids als infobron. Als buurtschappofiel natuurlijk ook even kijken wat ik nog mis in mijn verzameling.
Jij hebt het over 9 buurtschappen. Ik voeg er volgens mijn zienswijze nog 4 aan toe: 's Heerenloo, Norden, Oud Groevenbeek en Veldwijk. Die laatste twee noem je wel , maar niet als buurtschap.

Dag Hans,
Een plezante dag gewenst morgen.
Het staat je natuurlijk vrij er anders over te denken, maar ik kom op grond van mijn analyses tot de volgende conclusies:

- 's-Heerenloo en Veldwijk: Veldwijk is een plaatsnaam geweest, met tot 1922 een postkantoor met eigen stempels Veldwijk. Nadien werd dat Ermelo-Veldwijk. Veldwijk verdwijnt als plaatsnaam in de jaren vijftig uit de atlassen, en wordt ineens 's-Heerenloo als plaatsnaam en dus kennelijke buurtschap geïntroduceerd (zie www.topotijdreis.nl). In de jaren zeventig verdwijnt ook deze plaatsnaam van de kaart. Vandaag de dag zie ik op het hele internet zowel Veldwijk als 's-Heerenloo alleen nog als zorginstelling benoemd worden, en nergens meer als buurtschap. Vandaar dat ik dat ook niet doe. Natuurlijk is het wel een grijs gebied. Zo beschouwt men/ik soortgelijke zorginstellingscomplexen als Veldrust bij Halsteren, Valkenheide bij Maarsbergen en Huize Padua bij Boekel wél als plaatsnamen en dus buurtschappen.

- Norden: is allereerst gemeente Putten. Is wel een buurtschap geweest. Ook hier op het hele internet geen tekenen dat iemand het nog als buurtschap beschouwt. Wikipedia heeft het lemma ook niet. Boerderij Groot Norden is recentelijk afgebroken voor de uitbreiding van het bedrijventerrein aldaar (die lag in de noordpunt van het bedrijventerrein bij het station). Er moet nog wel een - verplaatste - boerderij Klein Norden zijn. Per stuk allemaal niet dooslaggevend, maar opgeteld... En ik kan op Google Maps ook geen huizengroepje in die hoek traceren dat nog als buurtschap Norden beschouwd zou kunnen worden.

- Bij Oud-Groevenbeek en Nieuw-Groevenbeek heb ik het hele internet al eens afgezocht of iemand het met de Topodienst in hun atlassen eens is dat dit buurtschappen zouden zijn. Deze landgoederen worden echter overal alleen vermeld als landgoederen en nergens als - ook - buurtschap, dus beschouw ik dat als 'drukfout' in de atlassen en heb ik ze opgenomen in het overzicht https://www.plaatsengids.nl/kennisbank/plaatsnamen-onterecht-met-foute-b...

Reactie toevoegen