Terwispel

Plaats
Dorp
Opsterland
Fryslân

terwispel_collage.jpg

Terwispel, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Terwispel, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

terwispel_2.jpg

De Opsterlandse Compagnonsvaart in Terwispel, gezien in noordelijke richting.

De Opsterlandse Compagnonsvaart in Terwispel, gezien in noordelijke richting.

terwispel_3.jpg

De Opsterlandse Compagnonsvaart in Terwispel gezien in zuidelijke richting.

De Opsterlandse Compagnonsvaart in Terwispel gezien in zuidelijke richting.

terwispel_4.jpg

Terwispel

Terwispel

terwispel_5.jpg

De Hervormde kerk van Terwispel in het zonnetje anno 2014.

De Hervormde kerk van Terwispel in het zonnetje anno 2014.

terwispel_de_dulf_mersken.jpg

Het 1.300 ha grote gebied De Dulf / Mersken N van Terwispel. In 2015 is hier een 'beekpassage' aangelegd in het Alddjip of Koningsdiep, onder de A7 door, waardoor dieren tussen beide kanten van de A7 heen en weer kunnen en hun leefgebied vergroot wordt.

Het 1.300 ha grote gebied De Dulf / Mersken N van Terwispel. In 2015 is hier een 'beekpassage' aangelegd in het Alddjip of Koningsdiep, onder de A7 door, waardoor dieren tussen beide kanten van de A7 heen en weer kunnen en hun leefgebied vergroot wordt.

Terwispel

Terug naar boven

Status

Terwispel is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Opsterland.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Terwispel ligt OZO van het dorp Tijnje, Z van het dorp Boornbergum, ZW van het dorp Beetsterzwaag, W van het dorp Lippenhuizen, NW van het dorp Jubbega, NNW van het dorp Gorredijk, NNO van het dorp Jonkerslân, NO van de dorpen Langezwaag en Luxwoude, ONO van het dorp Gersloot en O van de A7 en het dorp Gersloot-Polder.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Terwispel 115 huizen met 777 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Terwispel.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Terwispel heeft 3 rijksmonumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Avondvierdaagse (eind mei).

- Bij de Recreatieloop Terwispel (op een zondag begin juli) kun je kiezen uit de afstanden 4 mijl en 10 km. Er is ook een Kidsrun (1,5 km).

- Carbidschieten en oudjaarsfeest.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Tussen de dorpen Tijnje, Terwispel en Nij Beets ligt het ca. 1.300 ha grote gebied De Dulf / Mersken. Het grootste deel hiervan, ongeveer 750 hectare, bestaat uit natuurgebied. Tot 2015 vormde de A7, die het gebied doorsnijdt, een obstakel voor de doorstroming van de beek Alddjip. Daarom is hier in genoemd jaar een grote onderdoorgang onder de A7 aangelegd (halverwege de afritten Beetsterzwaag en Gorredijk). Zo'n onderdoorgang wordt ook wel een beekpassage genoemd. Het Alddjip kan nu weer ongehinderd doorstromen. De beekpassage verbindt de natuurgebieden aan beide zijden van de A7. De beekpassage is met name geschikt voor dieren die veel voorkomen in een water- of oeveromgeving, zoals de otter, ringslang en amfibieën. Door deze nieuwe verbinding krijgen de dieren een groter leefgebied.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Terwispel.

- Nieuws: - Dorpskrant De Wispelweagen (1x per maand) is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenvereniging: - Om de leefbaarheid van het dorp te behouden en zo mogelijk te verbeteren zet Plaatselijk Belang Terwispel zich in om de belangen van de leden zo goed mogelijk te behartigen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Terwispel.

Reactie toevoegen