Terhofstede

Plaats
Buurtschap
Sluis
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

Terhofstede

Terug naar boven

Status

- Terhofstede is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Sluis. T/m 31-3-1970 gemeente Retranchement. Per 1-4-1970 over naar gemeente Sluis, in 1995 over naar gemeente Sluis-Aardenburg, in 2003 over naar de op dat moment opnieuw ingestelde gemeente Sluis.

- De buurtschap Terhofstede heeft blauwe plaatsnaamborden en heeft dus een eigen 'bebouwde kom' maar valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Retranchement.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1227 polre qui dicitur Hofstede, 1305 ter hoefsteden, 1637 ter Hofstee.

Naamsverklaring
Het Germaanse stadi* (Nederlands stede) betekent 'plaats', hof staat voor 'hofplaats' en het Middelnederlandse hofstede betekent overeenkomstig 'grond waarop een hof staat (of gestaan heeft)', bij uitbreiding de woning zelf. Dat hoeft niet, zoals tegenwoordig, een boerenwoning te zijn, ook ambachtslieden en burgers woonden in een hofstede. De oudste vermelding van Terhofstede is te vinden in het vroeg 13e-eeuwse goederenregister van de St. Baafsabdij en betreft een kennelijk belangrijke hofstede in het uiterste zuidwesten van het toenmalige eiland Cadzand. Vermoedelijk had zich hier een kleine nederzetting gevormd.

Melis Stoke verhaalt in zijn Rijmkroniek (VII 1123f.) hoe de Hollanders in 1303 met een vloot van Arnemuiden naar Terhofstede voeren en daar een ongelukkige slag leverden met de Vlamingen: "... Jeghen stroem ende jeghen wint. Jonchere Willem, dat jonghe kint, voer almede ter hoefsteden an. Daer ontscepede menich man, daer si qualike mochten ontflien..."(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Terhofstede ligt ZO van Retranchement.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Terhofstede 20 huizen met 188 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De voormalige Molen De Meermin is door de in de Tweede Wereldoorlog opgelopen schade tegenwoordig alleen nog een molenromp. In 1877 wordt in Terhofstede een standerdmolen gebouwd, afkomstig uit het Vlaamse Oostakker. Deze molen wordt in 1896 vervangen door een grote, zware stenen molen. De molen zou volgens geruchten gemetseld zijn met roggemeelpap. Dat is een fabeltje. Waarschijnlijk is de molen gevoegd met een mengsel van roggemeel en kalk. Dit werd vroeger toegepast om een mooie witte knipvoeg te krijgen. In oktober 1944 loopt de molen zware oorlogsschade op, met name aan de kap. In 1948 wordt de molen onttakeld en uitgesloopt. De molenromp is een rijksmonument.

- Steen ter markering van de Canadese Bevrijdingsroute, die jaarlijks in de eerste week van november wordt gelopen vanuit het Belgische Knokke-Heist.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van Terhofstede van fotograaf Martin Stevens.

Reactie toevoegen