Sterreschans

Plaats
Buurtschap
Lingewaard
Betuwe
Gelderland

Sterreschans

Terug naar boven

Status

- Sterreschans is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Lingewaard. T/m 2000 gemeente Bemmel.

- De buurtschap Sterreschans valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Doornenburg.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Sterreschans ligt rond de gelijknamige weg, O van Doornenburg, en grenst in het O aan het Pannerdens Kanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Sterreschans omvat een 15-tal panden.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1742 is het ‘Fort te Pannerden’ gebouwd (niet te verwarren met het latere, onder Bezienswaardigheden beschreven Fort Pannerden), welk gebied tegenwoordig Sterreschans heet (ook de straatnaam op deze plek heet zo). Van dit verdwenen fort zijn nog resten zichtbaar. Binnen de onregelmatige 6-hoekige schans lagen een stenen reduit en een kruithuis. Aannemelijk is dat de Sterreschans is aangelegd om dezelfe reden als het latere Fort Pannerden: het waarborgen van inundatiewater t.b.v. de Grebbelinie, resp. de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Zie verder deze pagina over de Sterreschans.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Fort Pannerden, Z van de buurtschap Sterreschans, is van 1869 tot 1872 gebouwd als voorpost van de Vesting Holland. Het is gebouwd als 'sperfort' om te voorkomen dat een aanvallend leger via de Waal zo kon doortrekken richting Vesting Holland, het gebied achter de Nieuwe Hollandse Waterlinie, daarnaast moest het fort zien te voorkomen dat het Pannerdens Kanaal afgedamd zou kunnen worden. In 1939 krijgt het verouderde fort de status van infanteriesteunpunt toebedeeld en worden er enkele tientallen infanteristen met machinegeweren geplaatst. Rondom het fort worden 7 kleine kazematten gebouwd en enkele mitrailleurnesten ingericht. De kazematten waren echter nog niet voorzien van zanddekking en de overige fortificaties stamden nog uit de vorige eeuw. Op 10 mei laten de Duitsers het fort links liggen en steken in groten getale de Neder-Rijn over in rubberbootjes, buiten bereik van de mitrailleurs van Fort Pannerden. Nadat de Duitsers de noordelijker gelegen IJssellinie en de zuidelijker gelegen Maas-Waalkanaalstelling al eerder op die eerste dag hebben doorbroken, wordt het fort omringd door vijandelijke troepen en volledig geïsoleerd. Hoe dit verder gaat en afloopt, kun je lezen op de pagina Fort Pannerden aan het begin van de Tweede Wereldoorlog.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Veer over het Pannerdens Kanaal naar Pannerden.

Reactie toevoegen