Doornenburg

Plaats
Dorp
Lingewaard
Betuwe
Gelderland

gemeente_angeren_kadastraal_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Kaart van de begin 19e eeuw opgeheven gemeenten Angeren en Doornenburg, situatie anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Kaart van de begin 19e eeuw opgeheven gemeenten Angeren en Doornenburg, situatie anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Doornenburg

Terug naar boven

Status

- Doornenburg is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Lingewaard. T/m 2000 gemeente Bemmel.

Gezien de gemeentekaart elders op deze pagina, is Doornenburg begin 19e eeuw kennelijk heel even een zelfstandige gemeente geweest. Van wanneer tot wanneer dit het geval is geweest, is ons nog niet bekend.

- Onder het dorp Doornenburg vallen ook de buurtschappen De Pas, Honderd Morgen, Sterreschans en West-Pannerden.

Terug naar boven

Ligging

Doornenburg ligt O van Bemmel, NO van Gendt, W van Pannerden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Doornenburg 82 huizen met 629 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.100 huizen met ca. 2.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instantie en site:

- Historische Kring Doornenburg is opgericht in 1987. Wat doen zij zoal?: ze verrichten onderzoek van bronnen en literatuur in openbare (rijks-, streek- en plaatselijke) en particuliere archieven, bibliotheken en verzamelingen; ze inventariseren en digitaliseren collecties/Kringbezit. Ze beschikken over een archief dat bestaat uit boeken, beeldmateriaal, bodemvondsten, krantenknipsels, kadastrale kaarten etc.; ze helpen verenigingen bij het schrijven van hun geschiedenis en helpen Doornenburgers bij het opstellen van hun familiestamboom; ze organiseren lezingen, excursies, tentoonstellingen, cursussen en historische wandel-/fietstochten of verlenen medewerking daaraan; z geven voorlichting en geven advies over het behoud en bescherming van monumenten en karakteristieke gegroeide bebouwingen, alsmede van de landschappelijke waarde van Doornenburg; ze geven 2x per jaar het kringblad De Heraut uit.

- Site met artikelen uit de geschiedenis van Doornenburg.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Doornenburg heeft 2 rijksmonumenten.

- Doornenburg heeft 17 gemeentelijke monumenten.

- Gevelstenen in Doornenburg.

- Kasteel Doornenburg is als museum te bezoeken.

- Fort Pannerden ligt niet zoals de naam suggereert in Pannerden, maar valt onder het nabijgelegen dorp Doornenburg. Het fort en dit dorp liggen namelijk W van het Pannerdens Kanaal en het dorp Pannerden ligt O daarvan. Fort Pannerden dateert van 1869 en is gebouwd om de splitsing van de Rijn te bewaken. De belangrijkste functie van het fort was te voorkomen dat de vijand de Rijn zou afdammen, waardoor de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die in die periode afgewerkt werd, droog zou vallen. Andere taken waren het beheersen van de scheepvaart over Rijn en Waal en het legeren van troepen. Van 2008 t/m 2011 is Fort Pannerden gerestaureerd. De restauratie betrof onder meer het buitenwerk, de geschutsbatterijen en het binnenwerk. Ook de munitieopslagplaatsen op de bovenzijde van het fort zijn grondig gerestaureerd. Het fort heeft na de restauratie een bestemming gekregen als museum, natuur informatie- en educatiecentrum, informatiepunt voor Rijkswaterstaat en toeristisch informatiepunt. Het fort wordt beheerd door Staatsbosbeheer.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De veerpont naar Pannerden v.v. is in 2010 vernieuwd. De vorige pont was inmiddels 68 jaar oud, reden voor modernisering. De nieuwe pont is gebouwd bij scheepswerf Vahali in Gendt en kan maximaal 24 personenauto's meenemen.

- De natuurontwikkeling in uiterwaard Klompenwaard, ZO van Doornenburg, is in 2002 gereed gekomen.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichtkaarten van Doornenburg.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Doornenburg (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Doornenburg. - Nieuws uit Doornenburg op Facebook.

- Belangenvereniging: - Platform Doornenburg.

- Onderwijs: - Het motto van Basisschool De Doornick is: ‘Het dagelijkse leren als bijzonder beleven’. De Doornick is van huis uit een katholieke school waar plaats is voor iedereen, ongeacht geloof of ras. Ze besteden aandacht aan alle levensbeschouwelijke stromingen. Eerlijkheid, rechtvaardigheid, plezier, luisteren naar elkaar en verantwoordelijkheid geven en nemen zijn belangrijke waarden voor de school. Kinderen zijn betrokken bij hun eigen schoolwerk, in de groep en bij de school. Hierbij voelen zij zich geaccepteerd, gerespecteerd en gewaardeerd. Ze kijken naar elke individuele leerbehoefte en stimuleren kinderen op hun eigen niveau. Dit bevordert de zelfstandigheid en zorgt ervoor dat kinderen groeien.

- MuzIek: - Harmonie St.Caecilia omvat naast de harmonie ook nog een Slagwerkgroep. Deze heeft op het 4-jaarlijkse Wereldmuziekconcours (WMC) Kerkrade in 2017, waar de top van orkesten uit de hele wereld bij elkaar komt, een topprestatie geleverd: zij mag zich de komende 4 jaar Wereldkampioen noemen als "Winner First Divsion Percussion Ensembles 2017"!

- Sport: - Voetbalvereniging G.V.A..

- Overige verenigingen: - Schutterij Gijsbrecht van Aemstel van Doornenburg en Honderd Morgen is in ieder geval opgericht in 1791, maar, aldus de pagina over de geschiedenis van de schutterij, "volgens de schutters van begin 20e eeuw is de vereniging veel ouder, dus moet gesproken worden van heroprichting. Gezegd kan worden, dat de schutterij is ontwaakt uit een periode van slaap. Wanneer zij is ingeslapen is helaas onbekend. Papieren van de vereniging uit die in nevelen gehulde tijd zijn immers niet bewaard gebleven."

- Weer: - Weerstaion Doornenburg.

Reactie toevoegen