Lingewaard

Gemeente
Lingewaard
Betuwe
Gelderland

Lingewaard

Terug naar boven

Status

- Lingewaard is een gemeente in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, en daarbinnen in de regio Over-Betuwe.

- De gemeente Lingewaard is in 2001 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Bemmel, Gendt en Huissen.

- De gemeente Lingewaard omvat de stad Huissen, het 'dorp in de stad' Het Zand, de dorpen Angeren, Bemmel, Doornenburg, Gendt, Haalderen, Loo (deels: een heel klein deel van dit dorp) en Ressen en de buurtschappen Baal, Bergerden, Boerenhoek, De Pas (Bemmel), De Pas (Doornenburg), Doornik, Flieren, Hoeve, Honderd Morgen, Hulhuizen, Kapel, Kommerdijk, Looveer, Sterreschans, Vossenpels (deels), West-Pannerden, Zandheuvel en Zandvoort. In totaal zijn dit 1 stad, 1 'dorp in de stad', 7 dorpen en 18 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Lingewaard.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Lingewaard.

- De gemeente Lingewaard wordt ook wel ’het Westland van het oosten’ genoemd, vanwege de vele bloemen- en groentekwekerijen binnen haar grenzen.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
T/m 2002 heeft de gemeente als voorlopige werknaam Bemmel, zijnde wettelijk standaard de naam van de grootste fursiepartner, zolang de definitieve gemeentenaam nog niet in werking is getreden. De definitieve naam Lingewaard is in 2003 in werking getreden.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Lingewaard grenst in het zuiden aan de Waal en de gemeente Berg en Dal, in het oosten aan de Nederrrijn en de gemeente Rijnwaarden, in het noorden aan Arnhem en in het oosten aan de A325/N325 en de gemeente Overbetuwe. De gemeente ligt in het oosten van de Betuwe, welk deel Over-Betuwe wordt genoemd (niet te verwarren met de gemeente Overbetuwe).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Lingewaard omvat ca. 18.500 huizen met ca. 46.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De Structuurvisie gemeente Lingewaard 2012-2022 is een visie waarin de ingrediënten zijn opgenomen hoe de gemeente zich op ruimtelijk vlak in de nabije en verdere toekomst wil ontwikkelen. Die toekomst wordt mede bepaald door de manier waarop we met de ruimte omgaan; welke bestaande kwaliteiten worden versterkt en welke nieuwe functies zijn wenselijk op vrijkomende terreinen? Uitgangspunt dat wij daarbij genomen hebben is het landschap met zijn historische kwaliteiten waarin gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt, aangevuld met de ambities die de gemeente heeft. Die ambities worden niet alleen bepaald door de gemeente maar vooral juist door onze inwoners en de volksvertegenwoordiging. In een interactief proces met inwoners, bedrijven, organisaties en andere belanghebbenden, hebben de deelnemers op persoonlijke titel veel energie en deskundigheid ingebracht. Dat meedenken, benutten van kennis en het inzetten van professionele deskundigheid heeft geleid tot deze structuurvisie.

Het is een inspirerende visie die rekening houdt met gemeentelijke inzichten en met rijks- en regionale ontwikkelingen op een zodanige manier dat kansen worden opgespoord en benut, ruimte wordt geboden aan goede initiatieven en waar ook doelbewust ontwikkelingen worden tegengehouden die een ongewenste kant uitgaan. Een structuurvisie is richtinggevend en moet houdbaar zijn voor een reeks van jaren. Het ontstijgt daarmee de waan van de dag. Tegelijkertijd moet het een instrument zijn waarbij oog blijft voor de dynamiek van de samenleving. Ons beeld is dat de Lingewaardse structuurvisie daaraan voldoet. Kortom we hebben een structuurvisie in handen waar we als gemeente best trots op mogen zijn en waar we nog jaren mee vooruit kunnen." Aldus Frans Schut, Wethouder Ruimtelijke Ordening, in het voorwoord van Structuurvisie gemeente Lingewaard 2012-2022.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De K4-fietsroute (40 km) komt langs alle kerkdorpen van de gemeente Lingewaard: Bemmel, Ressen, Haalderen, Gendt, Doornenburg, Angeren en Huissen. De route gaat zo veel mogelijk over de dijken langs Waal en Rijn. Wie 40 km te lang vindt kan stukken afsnijden. De beschrijving begint en eindigt bij kasteel De Kinkelenburg, maar kan naar believen op elk punt begonnen worden.

- Stichting Lingewaard Natuurlijk is een ANBI-erkende vrijwilligersorganisatie en is sinds de gemeentelijke fusie van de gemeenten Bemmel, Gendt en Huissen in 2001 de rechtsopvolger van Stichting Bemmel Natuurlijk. Het werkgebied betreft de gehele gemeente. Ze zijn voortgekomen uit het werk van Natuur- en Vogelwerkgroep Bemmel. Met deze groep werken zij nog altijd nauw samen. Hun activiteiten zijn divers: ze onderhouden knotwilgen, hoogstamfruitbomen en heggen door middel van knotten, snoeien en vlechten; uilen en vleermuizen worden door hen geteld en beschermd door het ophangen van nestkasten; ze planten bomen met schoolkinderen en geven kinderen les over natuur, voedsel en milieu; vanuit hun natuureducatie- en bezoekerscentra het Dijkmagazijn en de Veldschuur verzorgen ze excursies, kinderfeestjes, workshops, lezingen, cursussen etc. Rondom de Veldschuur bevinden zich 150 moestuinen voor kinderen. De Veldschuur kan, in combinatie met een natuurgerichte activiteit, ook gebruikt worden voor evenementen en bedrijfsuitjes.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Lingewaard (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Lingewaard. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media / nieuws: - Omroep Lingewaard.

- Sport: - De Roparun is een jaarlijkse estafetteloop (in mei) van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam, waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt ook uit het motto wat al jaren is: "Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven." Er is ook een Roparunteam Lingewaard. Een Roparunteam bestaat uit maximaal 8 lopers die dus ieder gemiddeld zo'n 65 kilometer lopen oftewel meer dan 1,5 marathon. Daarnaast bestaat een team uit minimaal 2 fietsers en nog een aantal mensen in de begeleiding. Denk hierbij aan chauffeurs, verzorgers, cateraars en wegkapiteins. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van deze taken. Gemiddeld bestaat een team uit 25 personen. Naast de sportieve inspanning, moet er ook een inspanning geleverd worden om geld op te halen voor het doel. Teams doen dit door het organiseren van allerlei acties. Denk hierbij aan het inpakken van boodschappen, het wassen van auto's, het houden van collectes en het zoeken naar sponsors. Ook zijn de leden van een team verplicht Roparun loten te verkopen waarvan de opbrengst ten goede komt aan het doel.

- Welzijn: - Het Vlinderfonds ondersteunt maatschappelijke initiatieven en concrete projecten in de kernen van de gemeente Lingewaard.

- Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) staat voor verbinding en meedoen. Ze verbinden mensen met elkaar in gezinnen, buurten, wijken en organisaties. Hun wortels liggen in de lokale samenleving en van daaruit herkennen ze een mogelijke vraag. Daar waar nodig ondersteunen ze die vraag op basis van eigen verantwoordelijkheid en kracht. Hierin werken ze samen met burgers, gemeente, ketenpartners, vrijwilligersorganisaties en verenigingen, onder het motto."samen verantwoordelijk voor een leefbare, prettige en gezonde lokale samenleving". Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk, heb je vragen over wonen, opvoeden, werk of school? Zorg je langdurig voor een ziek familielid, partner, kind en wil je informatie over mantelzorg? Wil je je actief inzetten voor jouw buurt, wijk of leefomgeving of meedoen aan activiteiten? Stichting Welzijn Lingewaard is er voor iedereen!

Reactie toevoegen