Sint Maartensbrug

Plaats
Dorp
Schagen
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

Sint Maartensbrug

Terug naar boven

Status

Sint Maartensbrug is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Schagen. T/m 2012 gemeente Zijpe.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Simmersebreg, Simbreg.

In de volksmond...
wordt de plaatsnaam ingekort tot Sintbrug.

Oudere vermeldingen
1613 Sinte Maertensbrugge, 1866 St. Maartensbrug.

Naamsverklaring
Genoemd naar de brug over de de Groote Sloot in de weg van Sint Maarten naar zee richting het Ketelduin (ca. 1573 S. Martens Wegh).(1)

Terug naar boven

Ligging

Sint Maartensbrug ligt W van Schagen, NW van Sint Maarten, NO van Petten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Sint Maartensbrug 38 huizen met 249 inwoners, vermoedelijk inclusief die van Sint Maartensvlotbrug en Sint Maartenszee voor zover daar toen al bebouwing was, want deze worden niet apart in de volkstelling van 1840 genoemd. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 300 huizen met ca. 770 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Voor de gronden binnen de gemeente Zijpe golden verschillende bestemmingsplannen. Veel van deze plannen waren ouder dan tien jaar en voldeden inmiddels niet meer aan de voorwaarden die aan dergelijke plannen worden gesteld. De huidige ontwikkelingen met betrekking tot wet- en regelgeving en de behoefte aan uniforme bestemmingsplannen in overweging nemende heeft het college van Burgemeester en Wethouders in 2008 ingestemd met het projectplan Herziening bestemmingsplannen. Hierin heeft de gemeente er voor gekozen om voor de gronden binnen de gemeente Zijpe drie bestemmingsplannen op te stellen. Een van die bestemmingsplannen is het Bestemmingsplan 'dorpen langs de Groote Sloot' (2012). Dit bestemmingsplan omvat de dorpen Oudesluis, Schagerbrug, Sint Maartensbrug, Sint Maartensvlotbrug, Burgerbrug en Burgervlotbrug. Dit bestemmingsplan is een zogeheten conserverend plan. Dat betekent dat het plan is gericht op het 'conserveren' van de bestaande situatie in het plangebied. Het bestemmingsplan maakt in beginsel geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Sint Maartensbrug heeft 9 rijksmonumenten.

- Sint Maartensbrug heeft 3 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) kerk (Grote Sloot 233) dateert uit 1696. De kerk, met een houten torentje op de westgevel, is na de bouw gepleisterd. In de kerk bevinden zich nog diverse inventarisonderdelen uit de 17e eeuw, waaronder een eikenhouten preekstoel, doophek, twee gestoelten, twee koperen lezenaars en een koperen doopbekkenhouder. In de kerk bevindt zich een harmonium van onbekend bouwjaar en bouwer. Kleinmechanisch torenuurwerk, 1872 (waarschijnlijk een Batstra-uurwerk), haakgang met slagwerk, elektrische opwinding. Drie wijzerplaten met elk één fraai gevormde wijzer. Bij de kerk ligt een begraafplaats met een kleine 1000 graven. De kerk wordt multifunctioneel gebruikt; zo vinden er ook exposities plaats.

- Molen N-G of Noorder G in Sint Maartensbrug (Grote Sloot 153) is een van de poldermolens van de Zijpe- en Hazepolder. De molen is waarschijnlijk in de tweede helft van de 17e eeuw gebouwd. Tot 1958 bemaalde de molen de afdeling Noorder-G van de polder uitsluitend op windkracht. In dat jaar is het scheprad verwijderd en vervangen door een vijzel met dieselmotor. Via verschillende sluisjes kan de molen zowel in- als uitmalen. De vervallen molen werd in 1969 eigendom van Stichting Zijpermolens, waarna hij door een uitwendige restauratie in 1972 weer draaivaardig was. Nadat de motorvijzel verwijderd was is in de restauratie van eind 2003 het binnenwerk gereconstrueerd, zodat de molen sinds 2004 weer maalvaardig is. De molen is alleen op afspraak te bezoeken.

- De Zijpe heeft in 1997 het 400-jarig bestaan gevierd. De gemeente gaf onder meer de gelegenheid aan inwoners om ideeën in te zenden om in hun dorp in dit kader 'iets bijzonders' te doen. Beeldend kunstenaar Joke Zaal woonde in die tijd aan de Grote Sloot in Sint Maartensbrug en besloot een ontwerp te maken voor een loopbrug over het water aan het einde van de dorpskern. Maar niet zomaar een loopbrug; het moest een brug worden die passend was in dit bijzondere polderlandschap van stolpboerderijen, waarbij Joke zich liet inspireren door hun karakteristieke piramidevorm. Haar inzending voor de te realiseren 'stolpbrug' werd uitverkoren en zij mocht het ontwerp door architect Jan Kramer laten uitwerken.

De stolpbrug is een combinatie van kunst en waterbouw. Hij is gemaakt van azobehout, een Afrikaanse houtsoort die veel wordt gebruikt in de weg- en waterbouw vanwege eigenschappen als slijtvastheid en duurzaamheid. De brug is gebouwd op vier palen, die alle krachten van de constructie opvangen. Het houtskelet is zo opengewerkt dat de opbouw van het vierkant en de kap, zoals bij een stolpboerderij, van alle kanten goed te zien is. De brug is 12 meter hoog en te beklimmen, met bovenin een uitkijkpost. Oostelijk is er uitzicht op de Westfriese Zeedijk en westelijk zie je de Hondsbossche Zeedijk en de Zijpepolder met de duinen. De brug heeft een geschatte levensduur van 100 jaar. De stolpbrug heeft een podium voor muziek en andere uitvoeringen. De Boerderijenstichting ‘Vrienden van de Stolp’ kent jaarlijks een prijs toe, de ‘Stolp Award’. Deze wordt uitgereikt als waarderingsprijs voor degenen die zich beijveren voor stolpbehoud. In 1999 is de prijs uitgereikt aan Stichting Zijpe 400 voor de realisatie van de stolpbrug over de Grote Sloot in Sint Maartensbrug.

- Gevelstenen in Sint Maartensbrug.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Toneelvereniging Burgerbrug - Sint Maartensbrug brengt jaarlijks in april een nieuw stuk op de planken.

- "Kermis Sintbrug (rond het 1e weekend van oktober) is een kleine, maar erg gezellige en leuke kermis! Er worden veel leuke activiteiten georganiseerd voor zowel de jeugd als de volwassenen." Er is 5 dagen lang heel veel te doen. Kijk hier maar voor het programma. "Dankzij de sponsoring door een groot aantal bedrijven bij ons uit de regio kunnen we u in Sint Maartensbrug nog altijd een leuk kermisprogramma voorschotelen. Ik wil hen, maar ook alle gulle gevers aan de deur, nogmaals bedanken voor de bijdrage. Daarnaast lopen wij er, dankzij de Uijtkijk en C-Designs, de komende tijd weer netjes bij. Rest me nog u veel plezier te wensen tijdens de eerstvolgende kermis. Namens het kermiscomité, Pieter van der Klugt." De kermis is er ook voor buurdorp Sint Maartensvlotbrug en badplaats Sint Maartenszee. Op de kermissite spreken ze daarom ook wel van Kermis Sint Maartens(vlot)brug(zee). :-)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Sint Maartensbrug, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Dorpskrant en website De Uijtkijk voor de kernen Sint Maartensbrug, Sint Maartensvlotbrug en Sint Maartenszee, zijn eind 2016 opgeheven. Na het overlijden van reporter Jan Kooij kreeg de redactie het niet meer op de rit. “Iemand zei eens na de dood van Jan Kooij dat de krant ook een beetje gestorven was. Wij kunnen dit niet ontkennen”, aldus een voormalig medewerker van de krant. Gelukkig voor de kernen is er een nieuwe Stichting Dorpskrant De Uijtkijkpost opgericht, die sinds februari 2017 met een nieuw redactieteam Dorpskrant De Uijtkijkpost verzorgt (maandelijks, behalve juli en augustus). Vrijwilligers brengen de krant huis-aan-huis in de kernen rond. De Facebookpagina onder de link is er ook voor nieuws van Dorpshuis De Uijtkijk.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Uijtkijk.

- Onderwijs en kinderopvang: - "Verwonder je op de Brug. Op OBS De Brug in Sint Maartensbrug staat verwondering centraal. Kinderen zijn immers meesters in het verwonderen. De meest verrassende vragen komen altijd van kinderen. Hun fantasie is eindeloos. Daarom laten wij de kinderen zelf hun leervragen stellen. Zodat kinderen willen leren, van binnenuit! Fantasie en verwondering zijn daarnaast niet alleen van belang voor het leren van kinderen. Zonder fantasie ook geen inlevingsvermogen en dus weinig gevoel van verantwoordelijkheid voor elkaar, weinig gemeenschapszin. Op De Brug hebben wij daarom een doorgaande lijn in verwonderen ontwikkeld die op vier pijlers is gebaseerd. Zo blijven we ons verwonderen bij alles wat we doen op school.

Pijler 1: Ontwikkelen van (zelf)vertrouwen. Wie zich onveilig voelt, kan zich niet positief verwonderen over de wereld en andere mensen. Uit je comfortzone stappen is dan te eng. Wij werken aan een veilig klimaat en zelfvertrouwen, onder andere via dramalessen, presentatievaardigheden en het Rots en Water programma. Pijler 2: Ruimte. We creëren ruimte voor verwondering. Er is ‘roostervrije tijd’ waarin kinderen antwoorden zoeken op hun zelf geformuleerde leervragen. In hun eigen tempo, met veel eigen inbreng over hoe ze tot die antwoorden komen. Bij ruimte hoort ook respect. Je maakt geen misbruik van de ruimte. Je houd je aan de afspraken en je laat de ander in zijn waarde. Pijler 3: Kijken en luisteren. Deze pijler is een belangrijke voor de leerkrachten. Elke dag opnieuw kijken en luisteren wat een leerling nodig heeft, en je leerkrachtgedrag steeds opnieuw afstemmen.

Pijler 4: Levensecht onderzoekend leren. Onderzoekend leren op De Brug in Sint Maartensbrug is levensecht leren, niet alleen uit boeken of via internet. We werken samen met bedrijven en instellingen voor natuur- en cultuuronderwijs en trekken er met de leerlingen op uit. Ontdekkend leren, samenwerken, presenteren zijn vaardigheden die wij erg belangrijk vinden binnen ons onderwijs. Vanaf schooljaar 2015-2016 werken wij met "Leskracht". Leskracht onderscheidt zich van alle andere manieren van leren doordat de kinderen zelf op onderzoek moeten gaan. Zij geven aan wat ze over een onderwerp willen leren. Ze moeten een mindmap maken, een onderzoeksvraag stellen, uit allerlei bronnen putten en bedenken hoe ze het aan de rest van de groep gaan presenteren. Ze leren samenwerkingsvaardigheden en feedback geven en ontvangen. Wij geloven in verwonderen. Als basis voor welbevinden, verbondenheid, een frisse blik op de wereld en een honger naar ontwikkeling. Daarnaast is er een intensieve samenwerking tussen ons, Peuterspeelzaal Pippeloentje en voor- en naschoolse opvang Het Buitenhuis. De samenwerking is erop gericht dat we handelen vanuit een gezamenlijke pedagogische aanpak."

- Zorg: - "Zorgboerderij De Roemerij in Sint Maartensbrug biedt een kleinschalige vorm van dagbesteding en/of leren en werken aan een uiteenlopende doelgroep. Op het familiebedrijf wonen Piet en Anki Roemer met hun zoons Pieter en Marciano. Er zijn ongeveer 70 melkkoeien plus jongvee. De melk gaat naar CONO Kaasmakers in de Beemster. 4 dagen per week is er dagbesteding mogelijk in de vorm van zinvol werk en leuke activiteiten op de dinsdag t/m de vrijdag. Daarnaast hebben we individuele educatie op ieders niveau, voor diegenen die dat willen en is het ook mogelijk bij ons een leer/werktraject te volgen via Landzijde en Groenstart. Ook is er tijd om te springen op de trampoline, te tafeltennissen, te knutselen en een spelletje te doen. Het is bij ons leuk en leerzaam voor jong en ouder. Op de zolder is een grote ruimte die wordt gebruikt om te zagen en te timmeren. We bieden kortom een gezellige, zinvolle en afwisselende dag. En je bent altijd welkom voor een kijkje op de boerderij of om een dagje mee te draaien om te kijken of het bij je past."

Reactie toevoegen