Ruigahuizen

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Fryslân

Ruigahuizen

Terug naar boven

Status

- Ruigahuizen is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Gaasterland. In 1984 over naar gemeente Gaasterlân-Sleat, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

- Gezien de grootte of beter gezegd kleinte van het dorpje Ruigahuizen, wordt er veel gezamenlijk ondernomen met het nabijgelegen dorp Harich. Zo is er een gezamenlijke vereniging Plaatselijk Belang.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Rûgehuzen.

Oudere vermeldingen
1243-1254 Rughahusem, 1498 kopie in Rugahusum, 1505 Rughahuysum.

Naamsverklaring
Het eerste lid wordt wel verbonden met ruig 'ruw, met wild gewas begroeid'. Een persoonsnaam Roege is ook overwogen, vergelijk het nabijgelegen Elahuizen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Ruigahuizen ligt Z van Balk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Ruigahuizen 12 huizen met 32 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp 48 huizen met ca. 110 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Anno 2016 zijn er plannen voor de ontwikkeling van een natuurbegraafplaats nabij het bos van de Bremer Wildernis, tussen Ruigahuizen en Sondel. Zowel het bos van de Bremer Wildernis als de beoogde locatie van de Natuurbegraafplaats maken deel uit van de EHS. De overige aanliggende gronden zijn landbouwgronden. Het plangebied is ruim 8 hectare groot. De beoogde locatie is een voormalig productiebosje van acaciahout. De initiatiefnemer, die deze locatie in eigendom heeft verworven, wil het omvormen tot een gevarieerd, natuurlijk bos dat ruimte biedt aan natuurbegraven.

Hiervoor is een inrichtingsvoorstel gemaakt. Het natuurbegraven is sinds enkele jaren aan een gestage opmars begonnen. In de omgeving van Zuidwesthoek is echter nog geen natuurbegraafplaats aanwezig. De gemeente De Fryske Marren heeft daarom uitgesproken positief te staan tegenover het initiatief en wil medewerking verlenen aan de ontwikkeling van de natuurbegraafplaats. In het ontwerpbestemmingsplan Ruigahuizen - Natuurbegraafplaats Fryslân-West wordt de ruimtelijke en functionele ontwikkeling van het perceel beschreven en planologisch vastgelegd. De daadwerkelijke realisering is dus nog niet definitief, maar zal vermoedelijk in 2017 plaatsvinden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ruigahuizen heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde het woonhuis met schuur, jachthuis/boerderij uit ca. 1880 op Coenderssingel 4.

- De kerk van Ruigahuizen (oudste vermelding: 1421) is in de 18e eeuw afgebroken en niet herbouwd. De laatst bekende afbeelding van de kerk is de tekening van Jacobus Stellingwerf uit 1721. Het kerkhof met klokkenstoel is er nog wel. In 1920 is de toenmalige klokkenstoel wegens zijn bouiwvallige toestand afgebroken, om vervangen te worden door een nieuwe. Daar hebben de inwoners 'even' op moeten wachten, want die komt er namelijk pas in 1956... In 1975 wordt de klok gestolen. In 1979 is de klokkenstoel door de toenmalige gemeente (Gaasterland) overgenomen en vernieuwd. Toen is er een klokje van 54 kg in geplaatst. De hoge toon en het haastige tempo van het klokje tijdens begrafenissen wordt door veel mensen als storend ervaren. Daarom komt er in 2003 een zwaarder exemplaar, van 285 kg, in 1928 vervaardigd door fa. Petit en Gebr. Edelbrock te Gescher (D).

- De Windmotor bij Rûchhústerwei 16 heeft voorheen elders gestaan, heeft op de huidige locatie geen bedrijfsmatige functie en staat er dus 'voor de sier'.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Ruigahuizen.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Ruigahuizen op Facebook.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Harich - Ruigahuizen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ruigahuizen.

Reactie toevoegen