Gaasterland

Streek
De Fryske Marren
Gaasterland
Fryslân

FR gemeente Gaasterland in ca. 1870 kaart B. Behrns [1024x768]_0.gif

gemeente Gaasterland in ca. 1870 kaart B. Behrns

gemeente Gaasterland in ca. 1870 kaart B. Behrns

Gaasterland

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Gaasterland.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Gaasterland.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Gaasterland.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Gaasterland (online te bestellen). - Nieuwe en/of tweedehands boeken over Gaasterland II.

Terug naar boven

Status en ligging

- Gaasterland is een streek in het zuidwesten van de provincie Fryslân. De streek komt overeen met de voormalige gemeenten Nijefurd (die in 1984 is ontstaan en in 2011 is opgegaan in de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân) en Gaasterlân-Sleat (die in 1984 is ontstaan en in 2014 is opgegaan in de nieuwe gemeente De Fryske Marren).

- Gaasterland is de streek van Reade Klif tot en met Spannenburg en van de Wâlde tot en met Tacozijl (aldus Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân).

- Gaasterland was ook een gemeente. Deze gemeente bestond met die naam aanvankelijk t/m 1811. In 1812 is de naam van de gemeente gewijzigd in die van de hoofdplaats: Balk. Per 1-10-1816 is de naam weer gewijzigd in Gaasterland. Deze gemeente is in 1984 gefuseerd met de gemeente Sloten tot de nieuwe gemeente Gaasterlân-Sleat.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Gaasterlân.

Naamsverklaring
De streek is, anders dan het overwegend vlakke weidekarakter van de rest van de provincie Fryslân, glooiend en bosrijk. Deze reliëfs heetten vroeger gaasten. Het zijn in de saalien-ijstijd opgestuwde keileemruggen, overdekt met een laag zand.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân (HWG) bestudeert de geschiedenis van deze streek en staat daarom open voor uw verhalen, foto's, documentatiemateriaal en objekten, die met de geschiedenis van de streek te maken hebben. Misschien wilt u bepaalde zaken niet missen, in dat geval kan HWG het scannen of fotograferen. Al het verzamelde materiaal wordt gedigitaliseerd en op de website opgeslagen. geeft o.a. het tijdschrift 'Fan Klif en Gaast' uit en organiseert lezingen en exposities.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Bij de Gaasterlandse Heuvelen Wandeltocht (op een zaterdag in juni) kun je kiezen uit de afstanden 15 en 30 km.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wie aan Gaasterland denkt, ziet op hoogten gelegen bossen, weilanden en akkers, kleinschalig en lieflijk. Ze grenzen aan de vroegere Zuiderzee, soms met hoge kliffen, wat een voor Nederland uniek landschap oplevert. Maar je vindt er ook lage, uitgestrekte graslandpolders, veengebieden en meren. Samen met de oude boerderijen, buurtschappen en dorpen, waarvan Balk het grootste is, en het stadje Sloten vormt Gaasterland een gevarieerd en landschappelijk zeer aantrekkelijk gebied. Het gebied is dan ook al sinds ca. 1900 populair bij toeristen, getuige de vele hotels en andere op de toerist gerichte instellingen.

- Pagina over natuur en landschap van Gaasterland van beheerder Staatsbosbeheer.

- Wandelroute Gaasterland (12 km), door het bosgebied N en NO van Oudemirdum, van beheerder Natuurmonumenten.

- Stichting Gaasterlân Natuerlân is opgericht in 1987 en heeft tot doel het instandhouden en zo mogelijk versterken  van de natuur-, landschaps- en milieuwaarden in de gemeente De Fryske Marren.

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van plaatsen in Gaasterland en directe omgeving.

Terug naar boven

Links

- Mijn Gaasterland is een (groeiende) groep mensen die duurzame initiatieven wil ontwikkelen en uitvoeren in de eigen leefomgeving. Pijlers daarbij zijn een duurzame toekomst en een betrokken samenleving. Het platform wil bijdragen aan de bewustwording van de samenleving dat duurzaamheid een belangrijk item is voor de nabije toekomst. Er zijn al diverse iniatieven ontplooid en ideeën gehonoreerd, zoals bijv. een Dorpstuin en een Repair Café in Balk, en het planten van fruitbomen in de Gaasterlandse dorpen.

Reactie toevoegen