Riel (Zesgehuchten)

Plaats
Buurtschap
Eindhoven Geldrop-Mierlo
Kempen
Noord-Brabant

Riel (Zesgehuchten)

Terug naar boven

Status

- Riel is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Kempen, in deels gemeente Eindhoven, deels gemeente Geldrop-Mierlo. T/m 30-4-1921 gemeente Zesgehuchten. Per 1-5-1921 over naar gemeente Geldrop. In 1973 is middels een grenscorrectie een W deel van de buurtschap overgegaan naar de gemeente Eindhoven. Het resterende deel is in 2004 opgegaan in de nieuwe gemeente Geldrop-Mierlo.

- De buurtschap Riel valt voor de postadressen deels onder de stad Eindhoven (stadsdeel Stratum), deels onder het dorp Geldrop.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1302 Riele, 1306 Rile.

Naamsverklaring
Mogelijk een samenstelling van de plantnaam riet en lo 'bos'. Vergelijk Riel bij Alphen.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Riel ligt W van Geldrop, direct ZO van Eindhoven, rond de wegen Riel en Rielsedijk. De weg Riel valt onder de gemeente Eindhoven, de Rielsedijk valt deels onder Geldrop, deels onder Eindhoven (huisnrs. 21-69 en 20-26).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte de buurtschap Riel 24 huizen met 144 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Riel ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De oudste bewoning van Riel die we schriftelijk kunnen aantonen, moeten we situeren op een hooggelegen pleistocene dekzandrug. Plaatselijk werd deze hoogte "de Donck" genoemd. De Donck lag in het zuidelijk gedeelte van Riel, daar waar we ook een dikke eslaag tegenkomen. Langs de Donck stroomde een beekje genaamd de Lakerloop. Momenteel is dit nog slechts een droog slootje langs een oud perceel. Op de Donck lagen enkele huizen, waarvan de hoeven van de Heilige Geest (= Armbestuur) van 's-Hertogenbosch het belangrijkst waren. Deze komen we in de archieven van deze Bossche instelling tegen vanaf 1306.

Nabij de H. Geesthoeven lagen de meeste huizen, terwijl momenteel de huizen gericht zijn op de Rielse dijk. Deze verschuiving moeten we dateren omstreeks 1750. Vijf van de totaal circa twaalf huizen die daar lagen, werden rond die tijd gesloopt en niet meer opgebouwd, terwijl twee andere huizen onbewoond bleven. De meeste 'nieuwbouw', aan het einde van de 18e eeuw, vond plaats nabij de Rielsedijk.

In Riel heeft een omgracht pand gestaan, genaamd het Speelhuis, een jachthuis uit omstreeks 1700, dat in 1887 tot boerderij is verbouwd. De laatste resten hiervan zijn in 1945 afgebrand. Sinds 1487 was er in Riel ook een kapel, die was toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van de Zeven Smarten, Sint Antonius Abt en Sint Bastiaan. Deze kapel is enkele malen verwoest. De kapel kwam in 1648 in handen van de protestanten en werd vanaf ongeveer 1660 niet meer gebruikt, waarna deze in verval is geraakt en is inmiddels verdwenen.

In 1876 was er in Riel een grote brand, zodat er vrijwel geen bouwwerken meer zijn die ouder zijn dan dit jaar. Ook in 1923 woedde er een brand.

Sinds 1987 is Riel een beschermd dorpsgezicht. De historische waarde van Riel komt met name voort uit het feit dat het één van de weinige oude agrarische nederzettingen in Brabant is, die haar oorspronkelijke karakter heeft behouden. De oude wegenstructuur is goeddeels intact gebleven. Er wordt momenteel gewerkt aan een bestemmingsplan om het karakter van Riel te behouden.

- Nadere informatie over de geschiedenis van Riel op de site van en over Riel.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De langgevelboerderijen op Riel 2, 13 en 14 zijn rijksmonumenten.

- De driehoekige vorm van het plein op Riel heeft weinig te maken met de zo typische zeer oude driehoekige pleinen in andere Brabantse dorpen en buurtschappen. Het plein van Riel is een situatie die op toevallige wijze pas later is ontstaan.

- Mariakapellen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In de omgeving werkt het Brabants Landschap aan behoud en herstel van de natuur en het oude cultuurlandschap van de Gijzenrooise Zegge.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Riel.

- Buurtvereniging 'Riel, de parel van de Zesgehuchten'.

- De tweemaandelijkse buurtkrant ‘Het (be)leven op Riel en de Rielsedijk’ is via de link ook online te lezen.

Reactie toevoegen