Oudendijk (Woudrichem)

Plaats
Buurtschap
Woudrichem
West-Brabant Land van Heusden en Altena
Noord-Brabant

oudendijk_feestweek_2017.jpeg

In buurtschap Oudendijk bij Woudrichem organiseren ze 1x in de 5 jaar een Feestweek.  De hele buurtschap wordt dan feestelijk versierd o.a. met creatieve bouwwerken in de voortuinen, en iedere avond is er feest bij een van de liefst 5 buurtverenigingen.

In buurtschap Oudendijk bij Woudrichem organiseren ze 1x in de 5 jaar een Feestweek. De hele buurtschap wordt dan feestelijk versierd o.a. met creatieve bouwwerken in de voortuinen, en iedere avond is er feest bij een van de liefst 5 buurtverenigingen.

Oudendijk..jpg

Buurtschap Oudendijk in het Land van Heusden en Altena ligt ZW van het stadje Woudrichem. Veel buurtschappen zijn dunbebouwd en liggen daarom buiten de bebouwde kom, met daarom witte borden. Oudendijk heeft wel een 'bebouwde kom' en daarom blauwe borden.

Buurtschap Oudendijk in het Land van Heusden en Altena ligt ZW van het stadje Woudrichem. Veel buurtschappen zijn dunbebouwd en liggen daarom buiten de bebouwde kom, met daarom witte borden. Oudendijk heeft wel een 'bebouwde kom' en daarom blauwe borden.

Oudendijk (2).JPG

Buurtschap Oudendijk ZW van Woudrichem is mooi gelegen aan een ouderwets klinkerweggetje.

Buurtschap Oudendijk ZW van Woudrichem is mooi gelegen aan een ouderwets klinkerweggetje.

Oudendijk (3).JPG

Buurtschap Oudendijk bij Woudrichem in de voorjaarszon.

Buurtschap Oudendijk bij Woudrichem in de voorjaarszon.

Oudendijk (Woudrichem)

Terug naar boven

Status

- Oudendijk is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Heusden en Altena, gemeente Woudrichem.

- De buurtschap Oudendijk valt, ook voor de postadressen, onder de stad Woudrichem.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oudendijk ligt rond de gelijknamige weg, W van Woudrichem, O van Sleeuwijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Oudendijk 40 huizen met 312 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 170 huizen met ca. 420 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In het Z van de huidige buurtschap Oudendijk heeft in de middeleeuwen het woonoord Honswijk gelegen; enkele eeuwen lang een welvarende nederzetting van de Abdij van Berne. Bezittingen van een ridder Fulco in het Land van Altena, waaronder in Honswijk, worden in 1134 eigendom van de abdij. De paters brengen de braakliggende gronden in de daarop volgende periode in cultuur. H. Voogd heeft rond 1970 onderzoek gedaan naar de mogelijke locatie van Honswijk. Oudere inwoners kennen nog wel "de weg van de zeven bochten" aan het einde van buurtschap Oudendijk. Sinds de ruilverkaveling is hij echter moeilijker terug te vinden. Het gebied ter plaatse is ook bekend als "het lage eind".

De bodem aan weerszijden van deze kronkelige oude weg bleek het woonoord Honswijk prijs te geven. Eens een dorpsweg die tussen de grillig verspreide bebouwing van de nederzetting door zijn loop had. Het gevonden aardewerk, dat een bestaan van Honswijk reeds in de 11e eeuw zeker maakt, toont verder dat de periode tussen de 12e en 14 eeuw een bloeitijd is geweest. In de 15e eeuw begint een kentering die uiteindelijk leidt tot het verdwijnen van het woonoord. Het plaatsje heeft een - in 1375 gewijde - kapel gehad die de 'blauwe kamer' werd genoemd. Deze naam voor een kapel komt ook elders voor. In die tijd was het namelijk niet ongebruikelijk dat de vloer van een kapel uit blauwe tegels bestond.

Honswijk wordt een rijke bezitting van de Abdij van Berne, maar aan weerszijden van de kronkelige dorpsweg bezitten ook de graaf van Holland, Philips van Bourgondië, het Dominicanessenklooster te Woudrichem en anderen er een hof of woningen en grond. Als gevolg van de St. Elisabethsvloed in 1421 en een jaar later bij het doorbreken van de dijk tussen Werkendam en Sleeuwijk, zijn de Kapel, de woningen en het werk van de abdij verwoest. Honswijk komt langdurig - waarschijnlijk zo'n 40 jaar - onder water te staan. Het ligt laag. Mogelijk dat het daarom tot de dag van vandaag nog "het lage eind" wordt genoemd. Ook bij de Watersnood van 1953 krijgt men in buurtschap Oudendijk nog natte voeten.

Krachtige pogingen zouden in het werk zijn gesteld om dat wat verloren gegaan was, terug te krijgen. In de tweede helft van de 16e eeuw zet de Reformatie - verbod tot uitoefening van de RK godsdienst - een streep onder alle activiteiten van de abdij. Op last van de Drossaard van Altena moeten alle geestelijke goederen worden opgegeven. Hierdoor is waarschijnlijk geleidelijk aan de overige bewoning van Honswijk ook verdwenen. De naam "blauwe kamer" van het perceel grond en van een huis ter plaatse met de zeven bochten van de oude weg, in het Z van de huidige buurtschap Oudendijk, herinneren ons tegenwoordig nog aan het verdwenen middeleeuwse woonoord. (© Ton Lensvelt)

Vanouds had buurtschap Oudendijk een agrarisch karakter en overwegend inwoners die hier geboren en getogen zijn. Tegenwoordig wonen er ook veel mensen 'van buiten' die graag in het buitengebied wonen met toch de grotere kernen Woudrichem en Sleeuwijk in de nabijheid, en is er nog maar 1 melkveehouderij.

Terug naar boven

Evenementen

- Oranjevereniging Wilhelmina organiseert 1x in de 5 jaar - de laatste keer was in 2017, waarbij de vereniging gelijk haar 90-jarig bestaan heeft gevierd - een Feestweek die zelfs nog iets langer dan een week duurt, en waarbij Oudendijk in verschillende buurten wordt verdeeld. Elke buurt - er zijn 5 buurtverenigingen - verzint een thema voor het feest, compleet met versiering van de straat, de huizen en de tuin. Dit blijft niet bij een paar lampjes met vlaggen; er worden ook complete bouwwerken in de voortuinen opgetuigd. Elke avond is er tijdens het buurtfeest in een andere buurt een feestavond.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- W van de lintbebouwing van Oudendijk lag tot voor kort aan het eind van de Jan Spieringweg Hoeve Kraaiveld. De afgelopen jaren is N en Z van deze hoeve (tot aan de weg De Roef) het nieuwe landgoed Kraaiveld ontwikkeld. Het totale gebied beslaat 73 hectare en ligt deels op grondgebied van Oudendijk gem. Woudrichem en deels op grondgebied van Sleeuwijk gem. Werkendam. De gemeenten Woudrichem en Werkendam hebben op 15 december 2009 het bestemmingsplan vastgesteld. Er is een beroep ingesteld, maar dit is op 22 december 2010 door de Raad van State ongegrond verklaard.

Door de aanleg van landgoed Kraaiveld ontstaat door herstructurering en herverkaveling ruimte en toekomst voor twee agrarische bedrijven. Eén van deze boerderijen (de naar de weg De Roef verplaatste Hoeve Kraaiveld) heeft een ecologische bedrijfsvoering en is verbreed tot Zorgboerderij Kraaiveld met een gemengd biologisch bedrijf. Op basis van oude kaarten krijgt landgoed Kraaiveld weer zijn oorspronkelijke uitstraling.

Onderdelen van het nieuwe landgoed zijn een loofbos, verschillende lanen, diverse zichtlijnen, bloemrijke graslanden en een nieuw landhuis (Slot Kraaiveld). Dit slot zal verrijzen op het erf van de huidige, te verplaatsen, Hoeve Kraaiveld. De Roefse Laan komt terug en zal door de aanplant van vier rijen notenbomen uitgroeien tot een monumentaal landschapselement. De Roefse Laan en de laan van het nieuwe slot naar de Kraaiveldse Stoep aan de Merwededijk vormen de belangrijkste aders voor de recreatieve ontsluiting, die plaats heeft in de vorm van diverse wandelpaden. De financiering van het project geschiedt voor een groot gedeelte door de realisatie van 8 'fortwoningen' op het forteiland bij Oudendijk, 5 woningen N van de Jan Speringweg, en het nieuwe slot. Het eigentijdse fort sluit ook door de vormgeving goed aan bij het project Nieuwe Hollandse Waterlinie.

- Buitendijks N van Oudendijk ligt natuurgebied de Groesplaat, eigendom van het Brabants Landschap, maar vrij toegankelijk voor dagrecreanten. Bij de ingang van het natuurgebied is een vogelkijkhut geplaatst, waar natuurliefhebbers kunnen genieten van het uitzicht en natuurlijk vogels kunnen waarnemen. De naam van de hut is Het Vinkennestje. Dit is een verwijzing naar het café dat jaren geleden gevestigd was aan de dijk bij Oudendijk.

- Via het hiervoor beschreven natuurgebied de Groesplaat kom je bij het Oudendijkse strand.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Oudendijk door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - Basisschool Oudendijk bestaat sinds 1879 en is eerst een openbare school geweest. Na sluiting, vanwege te weinig leerlingen, is er een doorstart gemaakt en is de school verder gegaan als school voor neutraal bijzonder onderwijs. Tegenwoordig komen de leerlingen niet alleen uit de buurtschap zelf, maar uit het gehele Land van Heusden en Altena, zoals Woudrichem, Sleeuwijk, Uitwijk, Giessen, Rijswijk, Andel, Almkerk, Werkendam en Babyloniënbroek.

- Zorg: - Recentelijk is ZW van buurtschap Oudendijk aan de weg De Roef Zorgboerderij Kraaiveld gerealiseerd, met een gemengd biologisch bedrijf. Voor nadere toelichting zie hierboven onder Landschap etc.

Reactie toevoegen