Oud-Reemst en Nieuw-Reemst

Plaats
Buurtschap
Ede
Veluwe
Gelderland

Oud-Reemst en Nieuw-Reemst

Terug naar boven

Status

- Oud-Reemst en Nieuw-Reemst is een tweelingbuurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Ede.

- Oud-Reemst en Nieuw-Reemst vallen, ook voor de postadressen, onder het dorp Otterlo.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1427 Reemssche plakken, Remsterwech, 1437 Reymsche plakken, Riemscher weg, 1454 Rempst, 1536 Remst.

Naamsverklaring
Naar de vorm een zeer oude naam (met het Indo-Europese st suffix) en wel niet te verbinden met riem 'lange en smalle strook van het een of ander'. Deze naam is ook vergeleken met de plaatsnaam Riemst (België, 1066 kopie, waarvan kopie 18e eeuw, Reijmost, 1096 Riemest, waarin men verwantschap met het Keltische Rêmost bij de volksnaam Rêmi vermoedt). Verder wijst men op de Pannonische plaatsnaam Ramista en de Baltische plaatsnaam Ramstaw (bij Königsberg).(1)

Terug naar boven

Ligging

- Oud-Reemst ligt 6 km ZO van Otterlo, rond de driesprong Harderwijkerweg (N310) - Oud-Reemsterlaan. Nieuw-Reemst ligt 5 km Z van Otterlo, rond de Planken Wambuisweg. Nieuw-Reemst en Oud-Reemst worden met elkaar verbonden door de Nieuw-Reemsterlaan.

- Beide buurtschappen liggen in heiderijk gebied, respectievelijk het Oud-Reemsterzand en Oud-Reemsterveld NO van Oud-Reemst, de Oud-Reemsterhei WZW van Oud-Reemst en het Nieuw-Reemsterveld NO van Nieuw-Reemst. Verder nog het Reemsterbos NO van Oud-Reemst.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat Oud-Reemst 3 huizen met 25 inwoners en Nieuw-Reemst 1 huis met 12 inwoners. Tegenwoordig omvatten beide buurtjes nog altijd slechts enkele panden. Vermoedelijk omvat Nieuw-Reemst nog (altijd) slechts 1 pand, dat tegenwoordig te huur is als vakantiewoning.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het oorspronkelijke nederzettinkje Reemst, met 2 of 3 boerderijen, is ontstaan omstreeks de 12e eeuw. De eerste schriftelijke vermelding van bewoners dateert uit 1526 (Brant en Jacob van Reemst). Het nabijgelegen Nieuw-Reemst wordt in de 16e eeuw gesticht. Het oude Reemst is volledig onder stuifzand verdwenen en is in 2010 herontdekt: tijdens beheerwerkzaamheden in 2010 in een van de stuifzandheidelandschappen van Nationaal Park De Hoge Veluwe is volledig onverwacht een heel bijzondere archeologische vondst gedaan. Talrijke grondsporen en een grote hoeveelheid aardewerk toonden aan dat hier in de middeleeuwen een nederzetting heeft gelegen.

De onderzoekers zijn vrijwel zeker dat het om het vroegere dorpje Reemst gaat. Een kort archeologisch onderzoek door de velddienst van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakte duidelijk dat ter plekke 2 of 3 boerderijen lagen van omstreeks de 12e eeuw met daarbij een akkercomplex. Terwijl de omgeving van deze archeologische site in de afgelopen eeuwen volledig is uitgestoven, bleven deze nederzettingsresten en bijbehorende akker gespaard. Met deze spectaculaire vondst is de bewonings- en landschapsgeschiedenis van Het Nationale Park De Hoge Veluwe een belangrijke episode rijker. Voor de Veluwe als geheel maakt deze vondst duidelijk dat uitgestoven gebieden niet op voorhand als 'archeologische woestijnen' (lege gebieden) moeten worden beschouwd. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 22-3-2010) - Nadere informatie over Reemst, Oud-Reemst en Nieuw-Reemst.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2012 is ecoduct Oud-Reemst aangelegd. Het ecoduct verbindt de landschappen van Planken Wambuis van Natuurmonumenten en Het Nationale Park De Hoge Veluwe aan weerszijden van de weg en zorgt ervoor dat dieren veilig kunnen oversteken. Het ecoduct is op maaiveldniveau aangelegd; de Harderwijkerweg is ter plekke verdiept. Er is ongeveer 4,4 hectare aan bomen gekapt voor zowel de aanleg van het ecoduct als ook om een open overgang van het landschap te verkrijgen. Deze bomenkap is elders gecompenseerd. De aanleg van dit ecoduct maakt onderdeel uit van het project Negen Ecoducten. In de periode 2009-2012 zijn nog 8 ecoducten gerealiseerd, waarvan 5 op de Veluwe, 2 op de Utrechtse Heuvelrug en 1 op de Sallandse Heuvelrug.

- De omvangrijke landbouwenclaves Oud-Reemst en Reijerscamp zijn recentelijk aan natuurgebied Planken Wambuis toegevoegd en natuurvriendelijk ingericht. Tussenliggende barrières zijn overbrugd met wildpassages over de A12 en A50. Zo is een groen netwerk van aaneengesloten natuurgebieden ontstaan, zodat herten nu ook kunnen grazen in de uiterwaarden van de Rijn.

Reactie toevoegen