Otterlo

Plaats
Dorp
Ede
Veluwe
Gelderland

gemeente_otterlo_kadastraal_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Kaart van de in 1818 opgeheven gemeente Otterlo, situatie anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Kaart van de in 1818 opgeheven gemeente Otterlo, situatie anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Otterlo

Terug naar boven

Status

- Otterlo is een (es)dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Ede.

- Otterlo is in 1812 afgesplitst van de gemeente Ede tot een zelfstandige gemeente, en in 1818 weer aan die gemeente toegevoegd.

- Onder het dorp vallen ook de buurtschappen Deelen (grotendeels, het grootste deel daar weer van slechts vermoedelijk, en dan alleen in praktische zin, want dat deel, tevens het grootste deel van de buurtschap, is een formele woonplaats met postadressen vallend onder het postcodegebied van Deelen; een kleiner deel van buurtschap Deelen valt wél ook voor de postadressen onder het dorp Otterlo), Eschoten, Mossel, Nieuw-Reemst en Oud-Reemst en een klein deel van de buurtschap Roekel.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Otterloo, 838 kopie eind 11e eeuw in Uttarlo, 855 kopie eind 9e of begin 10e eeuw in Ottarloun, 1176 Otterlo, 1353-1354 Otterloe, 1545 Ottenloe alias Aenstoot.

Naamsverklaring
Volgens sommigen een samenstelling van de diernaam otter met lo 'bos'. De ligging op de Veluwe (waterarm) doet vraagtekens bij deze verklaring plaatsen, ofschoon men erop wees, dat in de naamgeving vaak niet het gewone, maar het bijzondere de aandacht trok en dat een bos, waar toevallig eens een otter verdwaalde, blijvend Otterlo genoemd kon worden. Het tweede lid is echter eerder lo ontstaan uit lahwa* 'poel', dat in combinatie met otter waarschijnlijker is. De verklaring 'bos van de persoon Authari' heeft als probleem de ontbrekende genitiefsuitgang van de persoonsnaam, zoals die in Saasveld optreedt. Den Aenstoet (1337), soms opgevat als een oude naam voor het dorp, was een herberg ten noordoosten van deze plaats(1).
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Otterlo ligt NO van Ede, ZW van Hoenderloo, aan de rand van Nationaal Park De Hoge Veluwe. Bij het dorp vind je 1 van de 3 toegangen tot dit park.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Otterlo 25 huizen met 178 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp inclusief het bijbehorende buitengebied ca. 1.000 huizen met ca. 2.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Otterlo heeft in 2005 het 1150-jarig bestaan gevierd, ervan uit gaande dat het dorp in 855 voor het eerst wordt genoemd in documenten. Volgens (2) is dat echter 838, dus eigenlijk was men een paar jaar te laat met de viering...

Tweede Wereldoorlog
Op 4 mei herdenkt Nederland de doden uit de laatste wereldoorlog. In dit dorp staat men dan vooral stil bij de slachtoffers van de Slag om Otterlo van 15-17 april 1945. Dit was voor het dorp de meest ingrijpende gebeurtenis van de oorlog. De bevrijding van het dorp vond plaats in het kader van Operatie Dutch Cleanser. De bedoeling van de Canadezen en Engelsen was om op te rukken van Arnhem naar Harderwijk en de Duitse troepen op de Veluwe hiermee te omsingelen, in de hoop dat die zich zouden overgeven. Deze hoop bleek ijdel, toen in de nacht van 16 op 17 april de Duitse troepen massaal en onverwacht via het dorp door de linie heen probeerden te breken. Hun doel was om zich aan te sluiten bij hun kameraden in het westen van Nederland.

Er is in die dagen flink gevochten om de bevrijding van Otterlo. Er vielen 26 doden aan de zijde van de Canadezen en Engelsen, waarvan er 3 op het kerkhof in het dorp begraven liggen. Aan Duitse zijde vielen 90 doden. Van de dorpelingen zijn 4 personen omgekomen. 20 huizen in het dorp waren geheel vernield. Dat lijkt niet zo veel, maar het dorp bezat in 1945 in en direct rond het centrum slechts ca. 70 huizen (met daarin 400 à 500 inwoners). Verder waren ook vele panden ernstig beschadigd, waaronder de kerktoren en de school. Natuurlijk trachtte men de schade zo snel mogelijk te herstellen, maar in het pas bevrijde Nederland was een schreeuwend tekort aan bouwmaterialen. Een aantal gezinnen in het dorp heeft 3 tot 4 jaar in noodwoningen moeten leven.

De Slag om Otterlo is bij het grote publiek relatief onbekend. Reden voor geboren en getogen Edenaar Menno de Vries om er een documentaire over te maken, die in april 2021 is verschenen. "Mijn doel is echt geslaagd, als deze Slag in hetzelfde rijtje als Market Garden en de Slag om de Grebbeberg komt", aldus De Vries. De 15 minuten durende documentaire is via deze link online te bekijken. De documentaire toont hoe chaotisch de gevechten verliepen en tot welke onoverzichtelijke situaties dit leidde. Zo schoten sommige soldaten op eigen troepen en zorgde stom toeval voor de uiteindelijke afloop. Er vochten jongens van 13, 14 jaar mee, wat nu brugklassers zouden zijn.

Site
"Het idee om over het verleden van ons dorp een website te maken dateert van 2015. Na het boek 'Otterlo vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog' te hebben voltooid en daarna een website over dat onderwerp te hebben gemaakt, leek me de tijd rijp om materiaal over ons dorp in vroeger tijden te gaan verzamelen. Er bleek veel waardevolle tekst en foto’s beschikbaar te zijn en in 2016 kwam ik in contact met dhr. Frans Beurskens uit Oosterbeek die spontaan aanbood mij te helpen bij het opzetten van een website hierover. Helaas overleed hij plotseling eind 2016 en bleef het werk een jaar liggen omdat ik er geen zin meer in had om zonder hem door te gaan. Maar in 2017 veranderde ik van mening en vooral met hem in gedachte wil ik als waardering voor zijn bijdrage deze website aan hem opdragen! Jan A. Vos."

- Pagina over de geschiedenis van Otterlo.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2019 hebben de Samenwerkende Otterlose Recratieve Ondernemers hun 'Visie op Recreatie en Toerisme in Otterlo' gepresenteerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Otterlo heeft 19 rijksmonumenten.

- Otterlo heeft 8 gemeentelijke monumenten.

- In 1215 is al sprake van een kerspel (kerk en pastoor) in Otterlo. De Hervormde Kerk is een eenbeukige dorpskerk met vroeg 14e-eeuws schip zonder steunberen. Het in 1865 verhoogde schip heeft een 19e-eeuws koorplafond. De kerk heeft een eenvoudige, bakstenen toren uit vermoedelijk dezelfde periode met een slanke naaldspits. In de toren zijn 2 klokken aanwezig. De grote klok wordt geluid bij begrafenissen en de kleine klok bij kerkdiensten. De kerk was uitwendig geheel gepleisterd, dit is tijdens de restauratie van 1968-1973 verwijderd. In het koor bevind zich 17e-eeuws meubilair. Lambrizering met door acanthusbladwerk omgeven togen en een kansel met fraai gesneden klankbord. De kerk bezit vier koperen lichtkronen in 17e-eeuwse stijl. - Pagina over het orgel in de Hervormde Kerk.

- Het Museonder is het eerste ondergrondse educatieve museum ter wereld. Het biedt een boeiend beeld van alles dat leeft (en geleefd heeft) onder het aardoppervlak. De tentoonstelling neemt u steeds dieper mee de bodem in tot aan het middelpunt van de aarde. Sprekende stenen vertellen het verhaal van hun herkomst. In het waterlaboratorium komt u van alles te weten over het belang van de enorme hoeveelheid water in de bodem van dit droge gebied.

- Langs de Planken Wambuisweg richting Lunteren vind je aan de rechterkant Uitkijkpunt Valenberg. De uitkijktoren is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Bij helder weer heb je hier uitzicht op markante punten als de De Lana Mariana, de molen te Harskamp, Radio Kootwijk, de radio- en tv-toren van Ugchelen, Jachtslot St. Hubertus, de hoogspanningsmasten bij Terlet en de plaatsen Otterlo en Arnhem. De richtingen waarin je moet kijken om de objecten te kunnen zien, staan aangegeven op de oriëntatietafel van het uitkijkpunt. Aan de voet van het uitkijkpunt ligt een glooiend heidedal waar onder meer paarden, wilde zwijnen en reeën voorkomen.

- Het Kröller-Müller Museum bezit een wereldberoemde collectie voornamelijk 19e- en 20e-eeuwse beeldende kunst. De verzameling van het museum is opgebouwd rond de omvangrijke collectie werken van Vincent van Gogh, één van de meest indrukwekkende overzichten van zijn oeuvre. Ook George Seurat, Pablo Picasso, Fernand Léger, Piet Mondriaan en vele andere kunstenaars zijn met belangrijke schilderijen vertegenwoordigd. Verder is er nog de beeldentuin, die een overzicht geeft van de ontwikkelingen in de beeldhouwkunst vanaf de 19e eeuw tot heden.

- De collectie van het Nederlands Tegelmuseum bestaat uit meer dan 25000 geregistreerde Nederlandse tegels, tegeltableaus en tegelvelden. Tegels worden al eeuwenlang gebruikt in woonhuizen en boerderijen, vooral rond de schouw, als wandbekleding tegen vocht en vuil. De tegels die beschilderd zijn met een afbeelding zijn bovendien mooi als versiering, vaak leerzaam en onderhoudend, ook voor moderne ogen. Kinderspelletjes en spreekwoorden zijn er op te zien, oude kostuums, schepen en molens, bijbelse voorstellingen, herderscènes en landschapjes. Bloemen, vogels en dieren zijn geliefd, maar ook abstract uitgewerkte fijnzinnige bladmotieven of geometrische ornamenten. Om tegels te vervaardigen was een werkplaats met een oven nodig. De productie was grotendeels handwerk, een ambacht dat soms door ware kunstenaars is beoefend. Over de techniek van het bakken en beschilderen is in het museum veel te zien. - Nederlands Tegelmuseum op Facebook.

- Het Rode Kruis monument aan de Harskamperweg is geplaatst om de inwoners van Otterlo te herinneren aan de grote rol die het Rode Kruis heeft gespeeld gedurende de Tweede Wereldoorlog en tijdens de massale evacuaties in het kader van Operatie Market Garden.

- In 2009 is bij Reijerscamp een monument onthuld ter herdenking van Operatie Market Garden in 1944.

- De voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de Mosselseweg 2a is in 2016 gerestaureerd. Je krijgt bij dit gemeentelijk monument een goed beeld van de naoorlogse zuiveringstechnologie, en je kunt er ook picknicken, parkeren of aan een wandeling over het klompenpad Eeskooterpad beginnen. Op het terrein is bovendien Immenhof De Stertselaar van bijenhoudersvereniging Harskamp - Otterlo -Wekerom gevestigd, waar veel informatie te vinden is over het houden van bijen.

De verschillende monumentale onderdelen zijn grondig opgeknapt. Dat geldt voor de oxidatiesloot, het bedieningsgebouw en het bergingsbassin. Je kunt hier een kijkje nemen en dan bijvoorbeeld zien dat er weer stromend water loopt door de oxidatiesloot. Op het terrein staan panelen met uitgebreide uitleg over de werking van de RWZI. De rioolwaterzuiveringsinstallatie is begin jaren zestig ontworpen door de Dienst Gemeentewerken van de gemeente Ede. De innovatieve installatie was destijds landelijk uniek. Als de nieuwe regionale zuiveringsinstallatie aan de Dwarsweg in Ede in 1995 gereed komt, wordt de RWZI in Otterlo buiten gebruik gesteld. Rioolwater wordt er dus niet meer gezuiverd, maar bij zware regenval fungeert het complex nog wel als overstort. (bron)

- Op 14 maart 2015 vond 'Otterlo in 1 dag' plaats. Op die dag kwam een grote groep vrijwilligers samen om het dorp op te knappen en te verfraaien. Denk bijvoorbeeld aan mooie picknickplaatsen en extra sfeerverlichting. Toen is ook het idee ontstaan voor een wandelroute met houten beelden van 'De Grote 5 van Otterlo', oftewel de 5 soorten grote wilde dieren die je hier kunt spotten, zijnde edelhert, moeflon, vos, buizerd en wild zwijn. In 2018 is het idee gerealiseerd en vormt het de kers op de taart van het opgeknapte dorp. De beelden zijn gemaakt door kettingzaagkunstenaar - en kampioen Woodcarving van de Benelux - Thomas Weijenberg uit Voorst.

"Het bijzondere aan deze beelden zit hem in de details. Het hout is zo bewerkt dat de beelden natuurgetrouw en nagenoeg op ware grootte zijn. De echte dieren laten zich niet vaak zien, maar op deze manier kunnen wandelaars altijd op een originele wijze de Otterlose Big Five bewonderen. Het is een leuke, nieuwe reden om erop uit te gaan in de bossen van Otterlo", aldus Evert-Jan Harmsen (creatief ondernemer, natuurgids en een van de initiatiefnemers van de wandelroute) bij de presentatie van de wandelroute. Het edelhert bij de Ericaschool is wat Weijenberg betreft het paradepaardje van de Otterlose beelden : "Het is het mooiste hert van Nederland. Dit hert was voor mij een prestigeproject. Het is gemaakt van vier grote stukken hout die heel naadloos op elkaar aan moesten sluiten. Daarbij is het natuurgetrouw. De details kostten zeker wat extra concentratie." Een kaart van de route door natuurgebied De Zanding, waar de beelden zijn geplaatst, is te verkrijgen bij de Otterlose horecabedrijven.

- Gevelstenen in Otterlo.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- FC Otterlo is geen voetbalclub, maar het Festiviteitencomité, een groep vrijwilligers uit het dorp die met behulp van O2 en dorpsgenoten o.a. Koninginnedag, de Heidedag, Dodenherdenking en Sinterklaas organiseren.

- Nieuwjaarsduik.

- "Bij de Otterlo Trailrun (op een zaterdag in januari, in 2020 voor de 2e keer) kun je kiezen uit de afstanden 10, 17 en ca. 25 km. Alle trails gaan door de prachtige bossen en zandvlaktes van het dorp, strak aan het Nationaal Park De Hoge Veluwe! Tijdens het evenement is EHBO aanwezig. De EHBO staat je graag bij bij het verzorgen van je wonden die je onderweg hebt of andere fysieke ongemakken tijdens de wedstrijd."

- Skeelerronde Otterlo (op een zaterdag eind mei of begin juni).

- Otterlo is een ideaal startpunt om de Veluwe te ontdekken, waar je kunt genieten van rust, ruimte en natuurlijk de prachtige natuur. Een zeer afwisselend landschap van bossen, vennetjes, zandverstuivingen en uitgestrekte heidevelden. Genieten van de Veluwe kan het beste wandelend of op de fiets. Als je hier begin juli op vakantie bent, kun je mooi meedoen aan de Fietsvierdaagse Otterlo. Je kunt kiezen uit de afstanden 25, 40 en 60 km. De woensdag is vrij te besteden. Tijdens de Fietsvierdaagse is er in het dorp van alles te beleven. Er worden diverse activiteiten georganiseerd.

- De Boerenstreekmarkt is er op een vrijdag in juli en augustus, op het terrein van De Waldhoorn (Arnhemseweg 2). Je vindt er o.a. hertengeweien, lokale fruitspecialiteiten zoals kersen en pruimen, boerenzuivel producten, geitenwollen sokken en schapenwollen kleding, bloemen en planten, zelfgemaakte cadeaus, lokale home deco etc. Ook voor kinderen is er veel te beleven. De Boerenstreekmarkt is een ideale manier om producten uit de streek te proeven en te beleven, en te ervaren dat er zoveel meer is dan wat er in de supermarkt ligt. De Boerenstreekmarkt is niet alleen een markt om te kopen maar ook om te genieten en te proeven met een drankje en een muziekje.

- Heidedag Otterlo (op een vrijdag eind augustus, als onderdeel van de jaarlijkse feestweek Heideweek in de gemeente Ede) is een familiedag voor jong en ouder met diverse activiteiten, kinderrommelmarkt en een feestavond.

- Honderden inwoners en vakantiegangers genieten jaarlijks, onder het genot van een biertje en erwtensoep, van het Carbidschieten in Otterlo op oudjaarsmiddag.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- IVN Natuurwerkgroep Otterlo.

- Ontdek het buitengebied van Otterlo. Wandelen door boerenland en langs boerenerven afgewisseld met bos, heide en stuifzand. Het 'klompenpad' Eeskooterpad (15 km) brengt je via oude tradities naar nieuwe agrarische initiatieven. Rust, kleinschaligheid en de combinatie van natuur en landschap bepalen hier de sfeer. Klompen aan, rugzak op en gaan!

- De vrijwilligers van Natuurwerkgroep De Zanding hebben in 2017 een nieuwe wandelroute uitgezet; het Otterloop-Pad, een prachtige route van bijna 5 km door gevarieerd terrein; dennenbos, heide, heuvels, stuifzand en eikenbos. De route begint bij Carnegie Cottage en is onder de link te downloaden.

- Wandelroute Trage Tocht Otterlo, Mosselse Zand en Roekelse Bos (14 km). Je wandelt langs een uitgestrekt heideveld en even over een fraaie heuvelkam die deel uitmaken van natuurgebied De Zanding. Na het kruisen van de Arnhemseweg loop je door het Otterlose Buurtbos en eerst langs de rand van de zandverstuiving het Mosselse Zand. Verderop loopt de route een stukje over het stuifzand, onderdeel van natuurgebied Planken Wambuis. Warmte- en droogteminnende diersoorten zoals heidevlinder, kommavlinder, boomleeuwerik, nachtzwaluw en zandhagedis voelen zich thuis in dit open gebied. Daarna duik je opnieuw het bos in, nu het Roekelse Bos, een grovedennenbos op arme zandgrond. Je beklimt een verrassend topje en loopt door een heuvelachtig bos. Het laatste deel van de route wandel je over brede onverharde paden door het boerenland.

- Het Nationale Park De Hoge Veluwe is o.a. te bezoeken vanuit het Bezoekerscentrum te Otterlo. Uniek zijn de bomen, die in het bezoekerscentrum wortelen en met hun stam door het dak groeien. Met hulp van moderne interactieve middelen kun je meer te weten komen over natuur, landschap, wild, cultuur en historie van de Hoge Veluwe. In de nachtzaal wordt levensecht nagebootst hoe indrukwekkend de natuur van het park tussen zonsondergang en zonsopkomst is.

Nationaal Park De Hoge Veluwe wil anno 2017 23 ha natuur verkopen. Het gaat om een terrein van bos en hei ZO van Otterlo dat niet is omheind. De verwachting is dat de gemeente Ede 6 ha koopt en Droompark De Zanding de resterende 17 ha. Inwoners zijn bezorgd over de deal. Zij zien hun dorp steeds verder ingeklemd raken tussen de hekken van het Nationale Park en het recreatieterrein. Zij zouden het liefst zien dat de gemeente Ede het totale gebied van 23 ha koopt, zodat het volledig toegankelijk blijft. Zij hebben al eerder tot aan de Raad van State geprocedeerd over de vrije toegankelijkheid van een ander deel van Nationaal Park De Hoge Veluwe. Uiteindelijk verloren zij die zaak en zijn de hekken van het Nationale Park dichter bij het dorp geplaatst. "We begrijpen van Droomparken dat ze het terrein weliswaar toegankelijk willen houden en het dorp mooi willen houden. Maar garantie heb je daar nooit op", aldus raadslid en Otterloër Hester Veltman. (bron en voor nadere informatie zie: Edese Post, 2-5-2017)

- Planken Wambuis is een bos- en heidegebied NW van Arnhem, NO van Ede, gelegen rond de weg Otterlo-Arnhem (N310). Het heeft een oppervlakte van ca. 2.200 hectare en wordt beheerd door Natuurmonumenten. Op Planken Wambuis grazen sinds 2009 Sayaguesa runderen, temidden van de (veel kleinere) Schotse Hooglanders. De Sayaguesa-runderen werden vroeger als trekdieren gebruikt, maar dreigen nu uit te sterven (anno 2009 waren er wereldwijd nog maar 500). Natuurmonumenten koos voor dit ras om verschillende redenen. “Ze zijn winterhard en kunnen goed tegen warmte. Dit kunnen Schotse hooglanders veel minder. Bij warmte liggen die al gauw in de schaduw onder een boom om koel te blijven. De Spaanse Sayaguesa blijven dan gewoon grazen”, legt Stefan Claessen van Natuurmonumenten uit. Planken Wambuis is de enige plek in Nederland waar deze bijzondere runderen te zien zijn.

Tot voor kort lag Planken Wambuis sterk geïsoleerd tussen boerenbedrijven, snelwegen en andere hindernissen. Natuurmonumenten heeft daar verandering in gebracht. De omvangrijke landbouwenclaves Reijerscamp en Oud Reemst zijn aan Planken Wambuis toegevoegd en natuurvriendelijk ingericht. Tussenliggende barrières worden overbrugd met wildpassages over de A12 en A50. Zo ontstaat een groen netwerk van aaneengesloten natuurgebieden, zodat herten straks ook kunnen grazen in de uiterwaarden van de Rijn. 13 auteurs hebben onder leiding van boswachter Machiel Bosch meegeschreven aan het boek 'Planken Wambuis, wild en bijster land' (2014). 448 pagina's, met dvd.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Otterlo, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's, ansichtkaarten e.d. van Otterlo op Facebook.

- Filmpje over museum Kröller Müller door John M. Pieper.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Otterlo (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Otterlo.

- Nieuws: - Maandblad Dorpspraet is via de link ook online te lezen. - Nieuws uit Otterlo van de dorpsraad op Facebook.

- Belangenorganisaties: - "Otterlo's Belang wil als vereniging: de algemene belangen behartigen van alle inwoners; de inwoners betrekken bij gemeentelijk en provinciaal beleid; werk-/klankbordgroepen samenstellen van inwoners en belanghebbenden betreffende toekomstige projecten; zich inzetten om de leefbaarheid en het woongenot in ons dorp zo optimaal mogelijk te houden; jaarlijks een Algemene Ledenvergadering organiseren; draagvlak creëren; de 4 mei herdenking organiseren; zorg dragen voor het hijsen van de vlag op Koningsdag, 5 mei, de Veteranendag (laatste zaterdag in juni) en 15 augustus (formeel einde WOII); contacten onderhouden met Stichting Landschapsbeheer Gelderland t.a.v. de projecten van Levend Landschap; contacten onderhouden met Ondernemersvereniging O2; een veilige woon- en werkomgeving. Men kan zich dan ook via ons aanmelden bij de Whatts-App groepen. Kortom: fungeren als klankbord en communicatiekanaal, waar maar nodig, voor het Otterlo's Belang!"

- Stichting Natuurlijk Otterlo is in eerste instantie opgericht t.b.v. het protest tegen de bouwplannen van de gemeente Ede aan de oostkant van het dorp. Van meet af aan is het echter ook de bedoeling geweest om meer activiteiten te ontplooien voor natuur- en natuurbeleving in en rond het dorp. Het eerste project was in 2018 het ophangen van 100 vleermuiskasten. Deze zijn door de stichting gratis beschikbaar gesteld, dankzij een subsidie van het Dutch Welfare Fund. De kasten zijn in groepen van vier opgehangen, zodat zich kraamkolonies kunnen vestigen, met groepen mannetjes er omheen. Ook afhankelijk van het weer moeten de vleermuizen de ene of andere kast kunnen kiezen. De kasten zijn op ongeveer vier meter hoogte opgehangen, met een open ruimte ervoor zodat de vleermuizen ongehinderd kunnen aanvliegen. Inwoners met een geschikte locatie konden zich hiervoor aanmelden. Op 3 februari 2018 is een vleermuiskast-uitdeel- en ophangdag georganiseerd.

"Natuurlijk Otterlo wil een plezierig leefklimaat in ons dorp. We zijn voor nieuwbouw van het dorpshuis, voor een toestroom van kinderen naar de dorpsschool en voor het behoud van de winkelmogelijkheden die het dorp biedt. Het is duidelijk dat deze dorpsfaciliteiten door de beperkte omvang van het dorp onder druk staan. Wij zijn daarom ook voor uitbreiding met nieuwe woningen, met name voor starters en jonge gezinnen. Daarnaast staan wij voor de instandhouding en waar mogelijk uitbreiding van de natuurwaarden van ons dorp en de omgeving en organiseren wij ook educatieve activiteiten op het gebied van natuur en milieu. Op dit punt botsen we echter tegen de huidige bouwplannen van de gemeente Ede aan de oostzijde van het dorp. Want het is voor het behoud van de natuurwaarden onwenselijk het dorp aan de oostzijde uit te breiden. De stichting zal zich hiervoor tot het uiterste inspannen. We willen dat niet alleen wij maar ook onze kinderen en kleinkinderen en de bezoekers van het dorp nog lang kunnen genieten van de prachtige omgeving en de bijzondere plant- en diersoorten rond ons dorp.

Een betere en logische ontwikkeling voor het dorp zou zijn het dorp aan de westzijde uit te breiden. Er is dan geen conflict met natuurbeschermingsregels of regels ter behoud van open ruimte, zoals op de historische eng aan de noordkant van het dorp. West biedt ruimte aan een veelvoud aan starterswoningen, die op deze plek bovendien goedkoper te realiseren zijn dan in Oost. Planologisch is er in West ook veel meer mogelijk met ruimte voor zaken als het Tegelmuseum, een supermarkt met ruime parkeermogelijkheden en bedrijfsunits voor lokale bedrijvigheid. Dit alles kan dan ook met extra aandacht voor de toegankelijkheid voor senioren worden ingericht. Behalve dat dit volgens de gemeente een duurdere optie zou zijn schermt zij ermee niet in West te kunnen bouwen vanwege een aanwezige stankcirkel. Wij zijn tegen stankcirkels in de nabijheid van het dorp. We hebben de gemeente daarom gevraagd de gedane studie naar de mogelijkheden voor bouwen in Otterlo-West te overleggen."

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Aanloop is een sociale, culturele en gezellige ontmoetingsplek voor de inwoners, verenigingen, clubs en andere groeperingen van Otterlo en omgeving.

- Onderwijs: - De Ericaschool is de enige school in Otterlo, bestaat al sinds 1844 en heeft ca. 180 leerlingen.

- Muziek: - Muziekvereniging OBK (Oefening Baart Kunst) is een fanfare, met daarnaast o.a. dweilband O'Tunes, die zich heeft ontwikkeld tot een vaste inkomstenbron voor de vereniging en zich op verschillende manieren laat zien, bijv. tijdens Sinterklaas als Pietenband en met kerst als Kerstmannenorkest. De dweilband is in te huren om ook op jouw feest voor de vrolijke noot te zorgen. De vereniging heeft in 2004 een B-orkest opgericht tussen de opleiding en de fanfare, om leerlingen nog natuurlijker te laten overgaan naar het grote orkest. Ook is er een Blazersklas systeem om leerlingen van begin af aan in samenspel verband te laten musiceren. De slagwerkgroep speelt naast ongestemde werken ook werken met melodische slagwerkinstrumenten. Er is ook een jeugdslagwerkgroep, zodat ook daar het samenspel vroegtijdig aandacht krijgt en de slagwerkgroep op een uitdagend niveau kan blijven spelen.

- Sport: - Voetbalvereniging s.v. Otterlo (SVO). - Facebookpagina SVO Vrouwen 1.

- "Tennis Vereniging Otterlo, kortweg T.V.O., is opgericht in 1976. Ons park met 2 gravelbanen, 1 kunstgrasbaan, 1 minibaan en een oefenmuur, ligt in een prachtige, bosrijke omgeving. T.V.O. biedt tennisles aan via Tennisschool ’t TennisHuys. Onze vereniging telt veel vrijwilligers, die zich op allerlei terreinen inzetten. Het parkonderhoud wordt verricht door de leden zelf. Daarnaast zijn enkele vrijwilligers actief in het organiseren van tennisactiviteiten en evenementen. Zo zijn er ieder jaar een aantal evenementen als het dames- en herendubbeltoernooi, de clubkampioenschappen en de mixdag. Ook neemt T.V.O. deel aan verschillende competities. Elke donderdagavond is er de heren racketavond. En op de dinsdagavond is er een toss (vrije inloop) avond. Op deze wijze worden sportiviteit en gezelligheid gecombineerd."

- Volleybalvereniging BSVO.

- Bridgeclub Otterlo is opgericht in 1988 en heeft ca. 55 leden.

- Schietvereniging Willem Tell is opgericht in 1933.

- Veiligheid: - Vrijwillige Brandweer Otterlo bestaat uit 14 vrijwilligers die 24 uur per dag, 7 dagen per week oproepbaar zijn. De taken van de brandweer zijn het redden van mens en dier, het blussen van brand en het verlenen van hulp. Redden gaat voor alles. Door de specialistische uitrusting, de 24/7 paraatheid en de aanwezige kennis, speelt de brandweer ook een (hoofd)rol bij het verlenen van hulp. Daarbij moet gedacht worden aan: reanimaties; verhelpen en bestrijden van wateroverlast; bevrijden van beknelde verkeersslachtoffers; optreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen; redden van dieren in nood zoals een koe of paard uit een sloot; opheffen van gevaarlijke situaties bij storm en verhelpen van stormschade; bergen van slachtoffers; redden van drenkelingen; reinigen van wegen na een ongeval.

In Nederland zijn ongeveer 27.000 brandweermannen en -vrouwen actief. Een klein deel hiervan (ca. 4.500) werkt in beroepsdienst, de rest werkt als vrijwilliger. Beroepsbrandweermensen zijn vooral in de grotere steden te vinden. Vrijwilligers zijn beslist geen ‘amateur brandweerlieden’. Hun opleiding is precies hetzelfde als bij beroepsbrandweermensen. Het enige verschil is dat zij geen dagtaak hebben aan hun brandweertaak. Zij hebben een ‘gewone’ baan en zijn daarnaast 24 uur per dag, 7 dagen per week oproepbaar. De training die brandweermensen krijgen, komt vaak in het dagelijks leven ook heel goed van pas. Ze leren om te gaan met moderne gereedschappen, gevaarlijke situaties het hoofd te bieden, in teamverband te werken en om in te grijpen waar dat nodig is.

Werken bij de brandweer vraagt veel van je. Ze stellen dan ook hoge eisen aan een brandweerman of -vrouw. Zo moet je: lang kunnen staan, hard en soepel lopen, kruipen, klimmen, springen, evenwicht bewaren, zware lasten dragen; het werk kunnen doen bij hitte, koude en soms met natte kleding; een helm, stofbril, laarzen en een gas- of ademluchttoestel (17 kg!) kunnen dragen; in stresssituaties rustig blijven. Zeg je na dit alles nog steeds: "Dat zie ik wel zitten", dan ben je van harte welkom om kennis te maken met de Vrijwillige Brandweer Otterlo.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Ondernemend Otterlo (O2) is een zeer actieve, toegankelijke en levendige vereniging voor ondernemers en bedrijven in en rondom dit dorp. In het netwerk van de ondernemersvereniging wordt een platform geboden voor zowel nieuwe ondernemers als gevestigde leden die graag hun zakelijke contacten willen uitbreiden of verbeteren. Als compacte, sociale regio is het belangrijk om in contact te blijven met elkaar. O2 houdt door het jaar heen dan ook diverse informele netwerkborrels. Daarnaast zijn er verschillende informatieve bijeenkomsten met een interessante gastspreker of er is ruimte voor activiteiten waarbij de saamhorigheid wordt bevorderd.

Enorm gewaardeerd zijn de bedrijfsbezoeken. Uiteraard is zo’n bezoek gezellig, maar het is ook heel leerzaam. Door van elkaar te leren worden we als vereniging beter. O2 biedt ook graag een podium aan nieuwe ondernemers om in bijvoorbeeld de vorm van een presentatie meer te vertellen over zijn of haar zaak. Zo leren we elkaar beter kennen en ontstaan er misschien wel nieuwe mogelijkheden voor samenwerkingen. Op deze manier combineert O2 gezelligheid, verbinding en saamhorigheid. O2 doet ook graag iets voor Otterlo terug. Naast het sponsoren van nuttige lokale initiatieven en evenementen organiseren ze ook regelmatig activiteiten voor jong en ouder.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de lokale begraafplaats. - Dopen / trouwen / begraven / lidmaten Otterlo 1679-1811.

Reactie toevoegen