Oud-Over

Plaats
Buurtschap
Stichtse Vecht
Vechtstreek
Utrecht

loenens_fanfarecorps_oud-over_sinterklaas_2013_kopie.jpg

De buurtschap Oud-Over heeft een eigen muziekvereniging: Loenens Fanfarecorps Oud-Over, die in 2015 het 100-jarig bestaan heeft gevierd. Natuurlijk zijn er ook mensen uit Loenen lid van. Op de foto het korps tijdens de intocht van Sinterklaas in 2013.

De buurtschap Oud-Over heeft een eigen muziekvereniging: Loenens Fanfarecorps Oud-Over, die in 2015 het 100-jarig bestaan heeft gevierd. Natuurlijk zijn er ook mensen uit Loenen lid van. Op de foto het korps tijdens de intocht van Sinterklaas in 2013.

Loenen-aan-de-Vecht-MSD-20071205-120613_1.jpg

Oud Over, Loenen aan de Vecht, vanaf het dorp Loenen gezien

Oud Over, Loenen aan de Vecht, vanaf het dorp Loenen gezien

Loenen-aan-de-Vecht-MSD-20110127-225114.jpg

Oud Over, Loenen aan de Vecht

Oud Over, Loenen aan de Vecht

Loenen-aan-de-Vecht-MSD-20110127-225104.jpg

Oud Over, Loenen aan de Vecht, vanaf het dorp Loenen gezien, Buitenplaats Vegtlust

Oud Over, Loenen aan de Vecht, vanaf het dorp Loenen gezien, Buitenplaats Vegtlust

oud-over_huizengroepje_de_glashut.jpg

Oud-Over, huizengroepje De Glashut, genoemd naar de glasfabriek die hier vroeger heeft gestaan.

Oud-Over, huizengroepje De Glashut, genoemd naar de glasfabriek die hier vroeger heeft gestaan.

oud-over_huizengroepje_de_glashut_vanaf_het_water.jpg

Oud-Over, huizengroepje De Glashut vanaf het water gezien.

Oud-Over, huizengroepje De Glashut vanaf het water gezien.

oud-over_inundatiesluis.jpg

Oud-Over, de inundatiesluis was onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Oud-Over, de inundatiesluis was onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

oud-over_inundatiesluis_informatiepaneel.jpg

Oud-Over, het informatiepaneel bij de inundatiesluis is door de weersinvloeden helaas niet goed meer te lezen.

Oud-Over, het informatiepaneel bij de inundatiesluis is door de weersinvloeden helaas niet goed meer te lezen.

oud-over_loenderveense_molen_1.jpg

Oud-Over, Loenderveense Molen

Oud-Over, Loenderveense Molen

oud-over_loenderveense_molen_2.jpg

Oud-Over, Loenderveense Molen

Oud-Over, Loenderveense Molen

Oud-Over

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Oud-Over.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Oud-Over.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Oud-Over.

Terug naar boven

Status

- Oud-Over is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de regio Vechtstreek, gemeente Stichtse Vecht. T/m 1951 gemeente Loosdrecht. In 1952 middels een grenscorrectie overgegaan naar de gemeente Loenen, in 2011 over naar gemeente Stichtse Vecht.

- De buurtschap Oud-Over valt (sinds 1952 dus) onder het dorp Loenen aan de Vecht.

- In de Topografische atlas Utrecht (1) wordt Oud-Over niet meer vermeld als buurtschap (in tegenstelling tot de Z gelegen en gelijksoortige buurtschap Mijnden), terwijl het wel vanouds altijd als buurtschap is beschouwd. De bebouwing is er ook nog gewoon als voorheen, dus wat ons betreft is het nog steeds een buurtschap.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Eén van de vele buitenplaatsen op Oud-Over is buitenplaats Oud-Over op nr. 33. Of deze buitenplaats naar de buurtschap is genoemd of andersom, is ons niet bekend.

Inwoners
Een inwoner van Oud-Over heet een Oud-Overiaan. De buurtschap Oud-Over ligt O van Loenen aan de Vecht, aan de, vanuit Loenen gezien, overzijde van de Vecht. De bewoners van de buurtschap Oud-Over worden door de Loenenaren daarom ook wel "overkanters” genoemd.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oud-Over ligt O van Loenen aan de Vecht, en loopt O langs de Vecht, rond de weg Oud-Over, een langgerekte smalle strook land tussen de Vecht in het W en de Loenderveense Plas (onderdeel van de Loosdrechtse Plassen) in het O. De weg en buurtschap Oud-Over loopt vanaf het centrum van Loenen in het Z tot aan Vreeland (welker grondgebied begint vlak voor de provincialeweg N201) in het N. Als u in het N na nr. 180 ineens huisnr. 19 tegenkomt, bent u op de Boslaan te Vreeland aanbeland. T/m 1951 vormde de Vecht hier de grens tussen de gemeenten Loenen en Loosdrecht.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Oud-Over 67 huizen met 531 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Oud-Over ca. 150 huizen met ca. 400 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Binnen de buurtschap Oud-Over ligt nog een mini-buurtschapje, namelijk De Glashut, ook wel De Hut (huisnrs. 120-148), gelegen halverwege tussen Vreeland en Loenen (waar het voor de postadressen onder valt), in de scherpe bocht van de Vecht. Tot enkele jaren geleden heeft er een blauw, officieel ogend maar mogelijk zelf vervaardigd, plaatsnaambord 'buurtschap Glashut' gestaan, alsmede een informatiepaneel met toelichting over de geschiedenis van het buurtje en de glasfabriek (weet iemand wanneer en waarom deze zijn verdwenen?, red.). Opvallend is dat de naam De Glashut op Google Maps vermeld staat, terwijl de naam verder nergens in atlassen of plaatsnamenlijsten voorkomt. Vermoedelijk vindt dat zijn oorzaak in het feit dat hier dus enkele jaren een plaatsnaambord heeft gestaan.

De naam van dit buurtschapje is ontleend aan de glasfabriek, die op het terrein van Terra Nova heeft gestaan. Duitse 'gastarbeiders' van de fabriek bevolkten het rijtje huisjes alhier, vandaar de aanvankelijke bijnaam Glashütte. Dit is dus tevens de achtergrond van het 'mysterie' waarom er 'zomaar' een rijtje arbeiderswoningen lijkt te staan tussen alle villa's langs dit gedeelte van de Vecht. De glasfabriek werd in 1862 uit Nijkerk overgenomen en naar hofstede Oostervecht gehaald. De fabriek is in 1897 gesloten. De arbeiderswoningen waren er oorspronkelijk 18, en zijn in 1970 verbouwd tot 9 woningen. Het zijn rijksmonumenten. De woningen zijn aan de voorzijde uitgebouwd met een houten 'klompenhok'.

- Inundatiesluis uit 1925, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (Oud-Over bij nr. 166). Het informatiepaneel erbij is door de weersinvloeden helaas niet goed meer te lezen. De sluis ligt, vanuit Loenen gezien, kort na het rijtje arbeiderswoningen 'De Glashut'.

- De Loenderveense Molen (Oud-Over 104) is in 1653 als binnenkruier gebouwd, volgens het door Leeghwater beproefde concept voor de 52 Schermermolens uit 1635. Het reeds veel eerder, waarschijnlijk rond 1200 ontgonnen en in cultuur gebrachte Loender Veen, was door inklinking in 1652 reeds zover gedaald, dat natuurlijke lozing op de Vecht niet meer mogelijk was en het gebied grotendeels een drassig moeras was geworden dat door de boeren verlaten was. Amsterdamse kooplieden kochten deze waardeloze gronden op en bouwden in 1653 een forse schepradmolen, een binnenkruier, waarmee zij het moeras droog maalden en de toen weer waardevol geworden landbouwgronden weer verkochten.

In 1902 vond er een groot werk aan de molen plaats. De kap met wiekenkruis en gangwerk werd verwijderd en het achtkant met riet en al zo'n 30 meter verrold, waarna de fundering en achtkantsmuren in metselwerk compleet werd vernieuwd. In 1930 werd de waterhuishouding van Loenderveen (incl. de molen) door de gemeente Amsterdam overgenomen, voor de winning van drinkwater. In 1990 komt de molen in bezit van Stichting De Utrechtse Molens.

- Voormalige gereformeerde kerk op Oud Over 80, buiten gebruik sinds 1923, toen de huidige gereformeerde kerk in Loenen in gebruik is genomen.

- Langs Oud-Over liggen vele tientallen markante landgoederen en landhuizen, waarvan een kleine 20 panden en landgoederen - naast de hierboven reeds genoemde objecten - tot rijksmonument zijn benoemd.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Gemotoriseerd verkeer (anders dan van bewoners) is in Oud-Over niet toegestaan. Maar dat is geen straf, want u kunt er een prachtige wandeling maken, bijv. beginnend vanuit Loenen naar het N en dan via Vreeland aan de andere kant van de Vecht weer terug naar Loenen. Onderweg ziet u dan vele fraaie landhuizen en andere markante panden.

Terug naar boven

Verenigingsleven

- De buurtschap Oud-Over heeft een eigen muziekvereniging, en dat al 100 jaar: Loenens Fanfarekorps Oud-Over. Op 15 september 1915 is in het toenmalige café Dalhuisen op Oud-Over de oprichtingsvergadering gehouden die leidde tot de geboorte van deze muziekvereniging. Initiatiefnemers waren zeven inwoners van Oud-Over, allen lid van de toenmalige Loenense Fanfare. Aanvankelijk heette het korps Loosdrechts Fanfarekorps Oud-Over, omdat de buurtschap Oud-Over t/m 1951 immers tot het grondgebied van de gemeente Loosdrecht behoorde. De inwoners hebben destijds zelf het verenigingsgebouw Ons Huis gebouwd, speciaal als onderkomen voor de muziekvereniging. Inmiddels is dat pand afgebroken en staat op die plek een woonhuis.

Terug naar boven

Foto's

- Fotoserie van Oud-Over van fotograaf Martin Stevens.

Reactie toevoegen