Oud-Over

Plaats
Buurtschap
Stichtse Vecht
Vechtstreek
Utrecht

loenens_fanfarecorps_oud-over_sinterklaas_2013_kopie.jpg

De buurtschap Oud-Over heeft een eigen muziekvereniging: Loenens Fanfarecorps Oud-Over, die in 2015 het 100-jarig bestaan heeft gevierd. Natuurlijk zijn er ook mensen uit Loenen lid van. Op de foto het korps tijdens de intocht van Sinterklaas in 2013.

De buurtschap Oud-Over heeft een eigen muziekvereniging: Loenens Fanfarecorps Oud-Over, die in 2015 het 100-jarig bestaan heeft gevierd. Natuurlijk zijn er ook mensen uit Loenen lid van. Op de foto het korps tijdens de intocht van Sinterklaas in 2013.

Loenen-aan-de-Vecht-MSD-20071205-120613_1.jpg

Oud-Over, vanaf het dorp Loenen gezien

Oud-Over, vanaf het dorp Loenen gezien

Loenen-aan-de-Vecht-MSD-20110127-225104.jpg

Oud-Over, vanaf het dorp Loenen gezien, Buitenplaats Vegtlust

Oud-Over, vanaf het dorp Loenen gezien, Buitenplaats Vegtlust

oud-over_inundatiesluis_informatiepaneel.jpg

Oud-Over, het informatiepaneel bij de inundatiesluis is door de weersinvloeden helaas niet goed meer te lezen

Oud-Over, het informatiepaneel bij de inundatiesluis is door de weersinvloeden helaas niet goed meer te lezen

oud-over_loenderveense_molen_1.jpg

Oud-Over, Loenderveense Molen

Oud-Over, Loenderveense Molen

Oud-Over

Terug naar boven

Status

- Oud-Over is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de regio Vechtstreek, gemeente Stichtse Vecht. T/m 1951 gemeente Loosdrecht. In 1952 middels een grenscorrectie overgegaan naar de gemeente Loenen, in 2011 over naar gemeente Stichtse Vecht.

- De buurtschap Oud-Over valt (sinds 1952 dus), ook voor de postadressen, onder het dorp Loenen aan de Vecht.

- In de Topografische atlas Utrecht (1) wordt Oud-Over sinds ca. 1970 niet meer vermeld als buurtschap (in tegenstelling tot de Z gelegen en gelijksoortige buurtschap Mijnden), terwijl het wel vanouds altijd als buurtschap is beschouwd. De bebouwing is er ook nog gewoon als voorheen, dus wat ons betreft is het nog altijd een buurtschap.

- In de buurtschap Oud-Over ligt ook de mini-buurtschap De Glashut.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Eén van de vele buitenplaatsen op Oud-Over is de gelijknamige buitenplaats op nr. 33. Of deze buitenplaats naar de buurtschap is genoemd of andersom, is ons niet bekend.

Inwoners
Een inwoner van deze buurtschap heet een Oud-Overiaan. De buurtschap ligt O van Loenen aan de Vecht, aan de, vanuit Loenen gezien, overzijde van de Vecht. De bewoners van de buurtschap Oud-Over worden door de Loenenaren daarom ook wel 'overkanters' genoemd.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oud-Over ligt rond de gelijknamige weg, een langgerekte smalle strook land tussen de Vecht in het W en de Loenderveense Plas (onderdeel van de Loosdrechtse Plassen) in het O, O van Loenen aan de Vecht. De buurtschap de gelijknamige weg loopt vanaf het centrum van Loenen in het Z tot aan Vreeland (welker grondgebied begint vlak voor de provincialeweg N201) in het N. Als je in het N na nr. 180 ineens huisnr. 19 tegenkomt, ben je op de Boslaan te Vreeland aanbeland. T/m 1951 vormde de Vecht hier de grens tussen de gemeenten Loenen en Loosdrecht.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Oud-Over 67 huizen met 531 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 150 huizen met ca. 400 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Inundatiesluis uit 1925, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (Oud-Over bij nr. 166). Het informatiepaneel erbij is door de weersinvloeden helaas niet goed meer te lezen. De sluis ligt, vanuit Loenen gezien, kort na het rijtje arbeiderswoningen 'De Glashut'.

- De Loenderveense Molen (Oud-Over 104) is in 1653 als binnenkruier gebouwd, volgens het door Leeghwater beproefde concept voor de 52 Schermermolens uit 1635. Het reeds veel eerder, waarschijnlijk rond 1200 ontgonnen en in cultuur gebrachte Loender Veen, was door inklinking in 1652 reeds zover gedaald, dat natuurlijke lozing op de Vecht niet meer mogelijk was en het gebied grotendeels een drassig moeras was geworden dat door de boeren verlaten was. Amsterdamse kooplieden kochten deze waardeloze gronden op en bouwden in 1653 een forse schepradmolen, een binnenkruier, waarmee zij het moeras droog maalden en de toen weer waardevol geworden landbouwgronden weer verkochten.

In 1902 vond er een groot werk aan de molen plaats. De kap met wiekenkruis en gangwerk werd verwijderd en het achtkant met riet en al zo'n 30 meter verrold, waarna de fundering en achtkantsmuren in metselwerk compleet werd vernieuwd. In 1930 werd de waterhuishouding van Loenderveen (incl. de molen) door de gemeente Amsterdam overgenomen, voor de winning van drinkwater. In 1990 komt de molen in bezit van Stichting De Utrechtse Molens.

- Voormalige gereformeerde kerk op Oud-Over 80, buiten gebruik sinds 1923, toen de huidige gereformeerde kerk in Loenen in gebruik is genomen.

- Langs Oud-Over liggen vele tientallen markante landgoederen en landhuizen, waarvan een kleine 20 panden en landgoederen - naast de hierboven reeds genoemde objecten - tot rijksmonument zijn benoemd.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Gemotoriseerd verkeer (anders dan van bewoners) is in Oud-Over niet toegestaan. Maar dat is geen straf, want u kunt er een prachtige wandeling maken, bijv. beginnend vanuit Loenen naar het N en dan via Vreeland aan de andere kant van de Vecht weer terug naar Loenen. Onderweg ziet u dan vele fraaie landhuizen en andere markante panden.

- Het 50 ha grote landgoed Terra Nova is alleen toegankelijk op afspraak of in excursieverband.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van Oud-Over van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Links

- Muziek: - De buurtschap heeft een eigen muziekvereniging, en dat al meer dan 100 jaar: Loenens Fanfarekorps Oud-Over. Op 15 september 1915 is in het toenmalige café Dalhuisen in de buurtschap de oprichtingsvergadering gehouden die leidde tot de geboorte van deze muziekvereniging. Initiatiefnemers waren zeven inwoners van de buurtschap, allen lid van de toenmalige Loenense Fanfare. Aanvankelijk heette het korps Loosdrechts Fanfarekorps Oud-Over, omdat de buurtschap t/m 1951 immers tot het grondgebied van de gemeente Loosdrecht behoorde. De inwoners hebben destijds zelf het verenigingsgebouw Ons Huis gebouwd, speciaal als onderkomen voor de muziekvereniging. Inmiddels is dat pand afgebroken en staat op die plek een woonhuis. Tegenwoordig oefent de fanfare in Cultureel Centrum ’t Web in Loenen aan de Vecht, maar omdat de roots in Oud-Over liggen, laten wij de beschrijving toch maar hier staan.

Naast de fanfare zelf, is er recentelijk ook een Jeugddrumband bij gekomen, en zijn er 2 leerlingengroepen, voor de jeugd en voor volwassenen, onder respectievelijk de namen YOO! en SOO!.

Reactie toevoegen