Loosdrecht

Plaats
Dorp
Wijdemeren
Gooi en Vechtstreek
Noord-Holland

Oud Loosdrecht-MSD-20101021-213329.jpg

Oud-Loosdrecht, voormalig VVV-kantoor

Oud-Loosdrecht, voormalig VVV-kantoor

Nieuw Loosdrecht-MSD-20101021-213356.jpg

Nieuw-Loosdrecht, tegenover de Beukenhof

Nieuw-Loosdrecht, tegenover de Beukenhof

loosdrecht_nieuw_loosdrecht_breukeleveen_de_strook_5e_plas.2.jpg

Nieuw-Loosdrecht, Breukeleveen, De Strook, 5e plas

Nieuw-Loosdrecht, Breukeleveen, De Strook, 5e plas

loosdrecht_nieuw_loosdrecht_kasteel_sypesteyn.1.jpg

Nieuw-Loosdrecht, Kasteel Sypesteyn

Nieuw-Loosdrecht, Kasteel Sypesteyn

loosdrecht_nieuw_loosdrecht_kasteel_sypesteyn.3.jpg

Nieuw-Loosdrecht, Kasteel Sypesteyn

Nieuw-Loosdrecht, Kasteel Sypesteyn

loosdrecht_nieuw_loosdrecht_kasteel_sypesteyn.2.jpg

Nieuw-Loosdrecht, Kasteel Sypesteyn

Nieuw-Loosdrecht, Kasteel Sypesteyn

loosdrecht_oud_loosdrecht_grens_kortenhoef_kromme_rade.1.jpg

Oud-Loosdrecht op de grens met Kortenhoef, Kromme Rade

Oud-Loosdrecht op de grens met Kortenhoef, Kromme Rade

loosdrecht_oud_loosdrecht_grens_kortenhoef_kromme_rade.2.jpg

Oud-Loosdrecht op de grens met Kortenhoef, Kromme Rade

Oud-Loosdrecht op de grens met Kortenhoef, Kromme Rade

loosdrecht_oud_loosdrecht_grens_kortenhoef_kromme_rade.3.jpg

Oud-Loosdrecht op de grens met Kortenhoef, Kromme Rade

Oud-Loosdrecht op de grens met Kortenhoef, Kromme Rade

loosdrecht_oud_loosdrecht_1e_plas.1.jpg

Oud-Loosdrecht, 1e Plas

Oud-Loosdrecht, 1e Plas

loosdrecht_oud_loosdrecht_wijdemeren_nederlands_gereformeerde_kerk.1.jpg

Oud-Loosdrecht, Nederlands Gereformeerde Kerk

Oud-Loosdrecht, Nederlands Gereformeerde Kerk

UT gemeente Loosdrecht in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Loosdrecht in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Loosdrecht in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Loosdrecht

 

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Loosdrecht.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Loosdrecht.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Loosdrecht.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Loosdrecht (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Loosdrecht is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de regio Gooi en Vechtstreek, gemeente Wijdemeren. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2001.

- Wapen van de voormalige gemeente Loosdrecht.

- De gemeente Loosdrecht heeft in 1952 een westelijke strook grondgebied afgestaan aan de gemeente Loenen, omvattende de buurtschappen Mijnden en Oud Over. Beide betreffen lintbebouwingen aan de oostzijde van de rivier de Vecht. Oud Over wordt tegenwoordig als deel van de kern Loenen aan de Vecht beschouwd, Mijnden deels idem maar wordt grotendeels tot Nieuwersluis gerekend. In 1989 is de buurtschap Breukeleveen met een deel van Mijnden (vermoedelijk alleen het recreatiecentrum van die naam betreffende) overgegaan van de gemeente Breukelen naar de gemeente Loosdrecht.

- De gemeente Loosdrecht viel onder de provincie Utrecht. De fusiegemeente Wijdemeren ligt in Noord-Holland. In dat kader is het grondgebied van de voormalige gemeente Loosdrecht in 2002 mee overgegaan van de provincie Utrecht naar de provincie Noord-Holland.

- De toenmalige gemeente Loosdrecht heeft in de jaren zeventig kennelijk geen eigen postcode met bijbehorende plaatsnaam aangevraagd voor de dorpen Oud-Loosdrecht en Nieuw-Loosdrecht, t.b.v. het in 1978 in werking getreden postcodesysteem, waardoor inwoners van beide dorpen sinds die tijd niet alleen in de gemeente maar voor de postadressen - en voor de in 2009 in werking getreden gemeentelijke Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) - ook in de 'woonplaats' Loosdrecht wonen. De kernen Nieuw-Loosdrecht en Oud-Loosdrecht hebben nog wel eigen blauwe plaatsnaamborden (komborden), maar doorgaans spreekt men toch wel in toenemende mate van 'Loosdrecht' als plaatsnaam, waarmee men dan in feite op beide dorpen doelt als twee-eenheid.

- Onder het 'postale dorp' Loosdrecht vallen ook de buurtschappen Boomhoek en Muyeveld. De buurtschap Breukeleveen, Z van Muyeveld, heeft een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee formeel een aparte woonplaats die dus, in tegenstelling tot Boomhoek en Muyeveld, niet 'in' Loosdrecht ligt.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1308 Loesdrecht, 1574 Loosdrecht.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk een waternaam, samengesteld uit drecht 'veer, vaarwater' en het Middelnederlandse loos 'leeg, verlaten', of anders loos 'afwatering'(1).

Slogan
Loosdrecht profileert zich met de slogan 'De watertuin van Nederland'.

Terug naar boven

Ligging

- Loosdrecht ligt direct ZW van Hilversum. In het W liggen de bekende Loosdrechtse Plassen, die in het W grenzen aan de provincie Utrecht, kern Breukelen.

- Oud-Loosdrecht ligt rond de Oud-Loosdrechtsedijk met de daaraan gelegen zijweggetjes, plus de aan het W eind gelegen 'zij-dijken' Veendijk en Horndijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Loosdrecht 335 huizen met 2.743 inwoners, verdeeld in de dorpen Oud-Loosdrecht 131/1.117 (= huizen/inwoners) en Nieuw-Loosdrecht 95/763 en de buurtschappen Mijnden 34/270, Oud Over 67/531 en Muyeveld 8/62.

- Tegenwoordig heeft Loosdrecht ca. 3.000 huizen met ca. 7.700 inwoners, verdeeld in 6.000 voor Nieuw-Loosdrecht en 1.700 voor Oud-Loosdrecht.

Terug naar boven

Geschiedenis

De inwoners van Oud-Loosdrecht kerkten aanvankelijk in het W van het dorp gelegen Loenen. In 1332 krijgt het dorp een eigen parochie met een kerk, plus een kapel in de Zijpe (Sijpe / Sype / Sipe), in het tegenwoordige Nieuw-Loosdrecht. In 1400 wordt door Frederik van Blankenheim, bisschop van Utrecht, deze Zijpse kapel tot een zelfstandige parochiekerk verheven. De moederkerk werd sindsdien de Oude kerk genoemd en de Zijpse kerk de Nieuwe kerk. Zo ontstonden de beide dorpsnamen Oud-Loosdrecht en Nieuw-Loosdrecht. Het misleidende aan deze namen is echter dat beide dorpskernen dus even oud zijn.

Men vermoedt dat de ontginning van het Loosdrechtse gebied vanuit twee richtingen is geschied: vanuit de Vecht aan de westkant en vanaf de hoge Gooise gronden aan de oostelijke zijde van Loosdrecht.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Loosdrecht, kunt u terecht bij de Historische Kring Loosdrecht.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Vanaf 2010 verrijst in Oud-Loosdrecht een nieuw dorpscentrum. Tussen de Loosdrechtsedijk en de Eerste Plas komt een passantenhaven met een dorpsplein. Aan beide zijden van deze haven verrijst een gebouw met (respectievelijk 30 en 24) appartementen en winkels. Daarnaast komt er een horecapaviljoen met terras aan het water. 'De locatie wordt hét dorpscentrum van Oud Loosdrecht, waar de festiviteiten van het dorp gehouden kunnen worden', aldus de gemeente. 'Het plein wordt de fysieke verbinding tussen het dorp en het water.' Vanuit de nieuwe passantenhaven wordt ook een tweede verbinding met de Vuntusplas gemaakt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oud-Loosdrecht heeft 37 rijksmonumenten.

- Loosdrecht heeft 60 gemeentelijke monumenten.

- Nieuw-Loosdrecht heeft 44 rijksmonumenten.

- Kasteel-Museum Sypesteyn is tussen 1911 en 1926 gebouwd door de laatste mannelijke telg van de familie Van Sypesteyn. Jhr. C.H.C.A. (Henri) van Sypesteyn (1857-1937) wilde een vermeend voorvaderlijk stamslot doen herrijzen op de oorspronkelijke plek. Om een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld te krijgen gebruikte hij originele bouwmaterialen, die afkomstig waren van de sloop van oude gebouwen en het kasteel liet hij rusten op oude fundamenten. Het geheel moest de sfeer van rond 1600 ademen. Hiervoor maakte hij onder andere gebruik van een aquarel van Jan de Beyer met het huis Sypesteyn anno 1568. Rondom het kasteel legde de jonkheer een prachtig park aan, eveneens in een 17e-eeuwse stijl. Hierbij maakte hij gebruik van oude uitheemse boomsoorten, vormbomen van buxus en taxus en originele tuinornamenten. In het park ontbreken een  doolhof en een slottuin niet.

Het kasteel diende zo als een eerbetoon aan het voorgeslacht, maar het kreeg ook meteen een museale functie. Henri van Sypesteyn was namelijk een groot kunstverzamelaar en zijn prachtige collectie werd in het kasteel ondergebracht. Reeds in 1926 werden de eerste bezoekers verwelkomd, waaronder diverse personen van vorstelijke afkomst. De collectie is zeer gevarieerd en bestaat onder andere uit familieportretten, glas, zilver, keramiek (waaronder het vermaarde Loosdrechtse porselein), meubels, sculpturen en klokken. Tevens is er een wapenkamer aanwezig. De objecten dateren van late middeleeuwen tot midden 19e eeuw, met de nadruk op de 17e en 18e eeuw, en staan opgesteld in vertrekken, die elk een andere tijd en sfeer weergeven. Zo dwaalt de bezoeker van middeleeuwen naar de Gouden Eeuw en via Pruikentijd naar de Romantiek.

- Hervormde (PKN) kerk te Oud-Loosdrecht (Oud-Loosdrechtsedijk 230). De oorspronkelijke gotische middeleeuwse kerk van dit dorp is in 1843 afgebroken. Op dezelfde plaats verrijst de huidige kerk. Het is een eenvoudig zaalgebouw met rechte kroonlijst en mansardedak. Hardstenen poort. Tweeklaviers orgel, in 1867 gemaakt door Flaes en Brunjes voor de hervormde kerk te Barsingerhorn, in 1969 overgeplaatst naar Oud-Loosdrecht. Klokkenstoel met klok van L. Hervé uit 1661, diameter 102 cm. In het rampjaar 1672/1673 is de Oud-Loosdrechtse klok geroofd door de Fransen. Admiraal Cornelis Tromp is in 1674 op het eiland Noirmoutier geland en heeft vandaar zes kerkklokken mee terug genomen naar Holland. Eén van deze klokken, de Marie-Anne, hangt nu in de toren van de huidige kerk.

- Hervormde (PKN) Sijpekerk te Nieuw-Loosdrecht (Nieuw-Loosdrechtsedijk 171). De Sijpekerk (ten onrechte vaak geschreven als Sypekerk en daardoor foutief uitgesproken als ‘Siepekerk’) dateert uit 1400. In dat jaar werd Nieuw-Loosdrecht een zelfstandige parochie (voorheen viel zij kerkelijk onder Oud-Loosdrecht). Driebeukige kerk met toren. Inwendig met hout overwelfd. Klokkenstoel met klok van anonieme gieter uit 1675, diameter 118,2 cm.

- Nederlands Gereformeerde Kerk te Oud-Loosdrecht (Oud-Loosdrechtsedijk 124), gebouwd in 1868. Architectonische opzet in een door het neoclassicisme geïnspireerde vormgeving.

- De Gereformeerde (PKN) Kerk te Nieuw-Loosdrecht (Nieuw-Loosdrechtsedijk 55) dateert uit 1936 en is ontworpen door architect B.W. Plooy.

- De RK kerk Paulushoeve (Nootweg 79) uit 1953 is begonnen als als 'noodkerk' beoogde verbouwd achterhuis en veestal van een boerderij. Uiteindelijk is dit toch de permanente kerk of kapel van de Loosdrechtse katholieken geworden.

- Landgoed Eikenrode (Nieuw-Loosdrechtsedijk 21). Huis Eikenrode is een op een rechthoekige plattegrond gesitueerd hoofdgebouw van twee bouwlagen onder plat dak met opvallend forse kroonlijst. Het hoofdgebouw uit 1845 is opgetrokken in neoclassicistische stijl. De op het westen gelegen voorgevel kent vijf vensterassen met een middenrisaliet van drie assen, ingedeeld en begrensd door vier natuurstenen pilasters van de kolossale orde en voorzien van basement en kapiteel.

- Fort Spion (Bloklaan 9, vanuit Oud-Loosdrecht aan het W eind linksaf de Veendijk op, dan komt u er vanzelf) is in 1844-1847 gebouwd nabij de oude batterij De Spion uit 1803. Het fort ligt nog net op grondgebied van (Oud-)Loosdrecht, gemeente Wijdemeren, provincie Noord-Holland. Vlak na het fort, na de sloot genaamd Waterleiding, begint de kern Loenen aan de Vecht, gemeente Stichtse Vecht, provincie Utrecht. Fort Spion is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze verdedigingslinie is aangelegd tussen 1815 en 1885 en fungeerde - met de nodige aanpassingen - tot 1940 als een van de hoofdverdedigingslinies van ons land. De Nieuwe Hollandse Waterlinie lag tussen de Zuiderzee en de Biesbosch en omvatte 68 verdedigingswerken, honderden betonwerken en een aanzienlijk inundatiegebied. Dit inundatiegebied was bedoeld om onder water gezet te kunnen worden en zo in tijden van oorlog vijandelijke troepen tegen te houden. Fort Spion omvat 7 rijksmonumentale objecten. Voor nadere toelichting zie de rijksmonumentelijst van Oud-Loosdrecht. Fort Spion ligt langs het in 2004 geopende Waterliniepad. Tegenwoordig is het fort in gebruik als kleinschalig natuurkampeerterrein.

- Landhuis De Karekiet (Veendijk 15, Oud-Loosdrecht). Niet te verwarren met De Karekiet in het nabijgelegen Kortenhoef. In 1921 ontwerpt architect Wouter Hamdorff uit Laren landhuis De Karekiet als recreatiewoning voor Eugène Stokvis uit Hilversum. Volgens de architect moeten de bewoners zich op een boot wanen met rondom zicht op het water. Voor het interieur adviseert hij de muurvlakken tussen de ramen vrij te laten. De ramen en het landschap waarop zij uitzicht boden, konden als natuurlijke schilderijen worden opgevat. Niets zou de aandacht mogen afleiden.

- In Loosdrecht staan nog veel oude monumentale boerderijen, waaronder originele zwartgeteerde huisjes met rieten daken aan de plassen.

- Gevelstenen in Loosdrecht.

- Recreatiewoning De Kikkert (Nieuw-Loosdrechtsedijk 256) is een rijksmonument en in 1934 gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. Het maakt deel uit van een reeks van dergelijke (zij het minder gave) huisjes langs de Loosdrechtse Plassen.

- Stichting Historisch Goed Loosdrecht zet zich in voor de instandhouding van monumenten en beschermd dorpsgezicht binnen de voormalige gemeente Loosdrecht. Activiteiten zijn o.a. panden (laten) restaureren, herbestemmingen zoeken, panden op de lijst van beschermde monumenten laten plaatsen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Stichting SLOEP (= Samenwerkende Loosdrechtse Ondernemers in Evenementen en Promotie) organiseert door het jaar heen diverse evenementen in Loosdrecht.

- Watersportfestival Loosdrecht (weekend in juni).

- Loosdrecht JazzFestival (september).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- W van Oud-Loosdrecht ligt de Waterleidingplas. Deze maakt deel uit van de Loosdrechtse Plassen, maar is afgesloten voor recreatief gebruik. Dit drinkwaterbekken met een oppervlakte van ruim 1,5 km2 is een door kaden afgescheiden deel van de Loenderveense Plas. Het plassenwater word via filters en pompen naar het verzorgingsgebied van Amsterdam gepompt, naar distributiepompstations maar ook direct naar de eindverbruiker. Om het water te beschermen tegen mogelijke verontreiniging, is de Waterleidingplas niet toegankelijk voor reguliere recreatie. Wel organiseert beheerder Waternet (voorheen de Amsterdamse Waterleidingmaatschappij) regelmatig excursies en rondleidingen in dit gebied.

- De Loenderveense Plas staat ook bekend als de 8e Loosdrechtse Plas. De plas is ooit verkocht aan Amsterdam voor de winning van drinkwater. Ook de Loenderveense plas valt onder de verantwoordelijkheid van Waternet. Het gebied omvat een bijzonder stuk natuur waar veel watervolgels broeden. Daarom is gebruik van boten en intensieve recreatie hier niet toegestaan. Een kolonie van purperreigers ligt in een stil deel van de plas. Vanuit een uitkijkpost aan de D. Lambertszkade ten noorden van de plas kunt u de vogels bekijken.

- Natuurgebied de Vuntus ligt op de overgang van de zandgrond van het Gooi naar het veen richting de Vecht. Het gebied bestaat uit water, moeras, moerasbos en graslanden. Er komen bijzondere planten voor, die kenmerkend zijn voor de natuur in de Oostelijke Vechtplassen en die uniek zijn in Europa. Daarom heeft de rijksoverheid dit gebied aangewezen als Natura 2000-gebied: de natuur wordt volgens Europese normen beschermd. Het voortbestaan van de planten wordt bedreigd door een teruglopende waterkwaliteit en een te groot aanbod aan voedingsstoffen. Daarom willen de betrokken partijen de waterkwaliteit verbeteren en de voedselarme omstandigheden op een aantal plaatsen terugbrengen. Voor de Vuntus heeft de provincie in 2012 een Inrichtingsplan opgesteld, waarin wordt aangegeven welke maatregelen worden genomen. Hierbij wordt gedacht aan het beter gebruikmaken van het kwelwater dat aan de oostkant van het gebied aan de oppervlakte komt en het terugdringen van de invloed van het water uit de Loosdrechtse Plassen. Ook wordt gedacht aan het uitgraven van dichtgegroeide sloten en petgaten, het plaatselijk verwijderen van het moerasbos en het graven van natuurvriendelijke oevers. Door het uitvoeren van dergelijke maatregelen krijgen de water-, moeras- en graslandplanten weer de ruimte om zich te ontwikkelen. In het Inrichtingsplan is aandacht voor de mogelijkheden om de natuur van de Vuntus te ervaren, zonder de rust te verstoren. De bestaande kanoroute wordt in stand gehouden en waar nodig opgeknapt. Aan de randen van het gebied kan de natuur extra zichtbaar worden gemaakt door daar natuurlijke oevers te maken. Ook wordt gedacht aan een eenvoudig wandelspoor en het aanleggen van enkele rustpunten voor fietsers en wandelaars.

- N van natuurgebied de Vuntus vormt de Kromme Rade (overigens een zeer recht pad) de scheiding tussen Loosdrecht en Kortenhoef (natuurgebied Het Hol). De Kromme Rade is een botanisch en entomologisch zeer belangwekkend pad. Er komen bijzondere planten en insecten voor die kenmerkend zijn voor de laagveenmoerassen van de vechtstreek, waaronder veel zeldzame libellen waaronder een populatie van de Groene Glazenmaker.

- De Loosdrechtse Plassen, een waterrijk gebied tussen de Vecht en de Utrechtse Heuvelrug, zijn ontstaan door vervening. Petgaten en legakkers dienden hier ooit voor het winnen en drogen van turf. Sommige legakkers zijn weggeslagen door harde wind en golfslag. Zo ontstonden grote en kleine plassen. In enkele plassen komt natuurzuiver kwelwater aan de oppervlakte. Dit voedselarme, kalkrijke water voedt zeldzame waterplanten. De Vechtplassen zijn een belangrijke schakel in de Ecologische Hoofdstructuur, de levensader van aaneengesloten Nederlandse natuurgebieden. De plassen zijn ook opgenomen in het Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen. De Loosdrechtse Plassen bestaat uit 7 plassen die alle aangrenzend zijn. Sterk punt is dat die alle zonder aparte vaarwegen te bevaren bereikbaar zijn.

- Het gebied in de 'oksel' waar Nieuw-Loosdrechtsedijk en Oud-Loosdrechtsedijk naar elkaar toe lopen, wordt, gezien de waaier van in een punt uitlopende weilanden, de Ster van Loosdrecht genoemd. Dit gebied is ongeveer 250 hectare groot en kent een bijzonder middeleeuws stervorming verkavelingspatroon, afwijkend van vergelijkbare verkavelingen in veenweidegebieden. De kavels en afwateringsslootjes lopen in een punt naar de Drecht, de stervorm. Het gebied de Ster maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000. Het Stergebied is van betekenis als foerageergebied voor onder andere zwanen en zilver- en purperreigers en de roerdomp. Vereniging Ster van Loosdrecht heeft in 2012 het Gebiedsaanbod voor de Ster van Loosdrecht uitgebracht, een plan om met een aantal gebiedseigenaren, in samenwerking met de overheden, dit gebied duurzaam te beheren en - passend bij het landschap - te ontwikkelen. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben dit plan in februari 2013 goedgekeurd. Ook Provinciale Staten hebben het plan in april 2013 gefiatteerd, zodat men met de uitvoering aan de slag kan.

- Aan de Luitgaardeweg in Nieuw Loosdrecht ligt een bos waar gewandeld en gespeeld wordt. Het Bos van Sprenger. Er staan een aantal oude beuken en een zeer oude Tamme kastanje. Het bosje is moeilijk toegankelijk en is eigenlijk alleen in gebruik bij de omwonenden. Gek genoeg is er weinig te vinden over de historie. Het moet een buitenplaats geweest zijn want er is sprake van een koetshuis in het Bos van Sprenger.

- Loosdrecht heeft vele jachthavens aan de Loosdrechtse Plassen.

Terug naar boven

Beeld

- 360 graden 'foto' van de Loosdrechtse Plassen en omgeving.

Terug naar boven

Links

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Loosdrecht, - Nieuw-Loosdrecht Kerk en Oud-Loosdrecht.

 

Reactie toevoegen