Nieuw- en Sint Joosland

Plaats
Dorp
Middelburg
Walcheren
Zeeland

nieuw en st joosland 1906 [640x480].jpg

Nieuw- en Sint Joosland 1906

Nieuw- en Sint Joosland 1906

ZL gemeente Nieuw- en St. Joosland in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Nieuw- en St. Joosland in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Nieuw- en St. Joosland in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Nieuw- en Sint Joosland

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je luxe ingerichte tent bij Hoeve Banenburg.

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Nieuw- en Sint Joosland.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Nieuw- en Sint Joosland.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Nieuw- en Sint Joosland.

Terug naar boven

Status

- Nieuw- en Sint Joosland is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Middelburg. Nieuwland en Sint Joosland waren aanvankelijk zelfstandige gemeenten, die in 1816 fuseerden tot de gemeente Nieuw- en Sint Joosland. Deze gemeente is op haar beurt per 1-7-1966 opgegaan in de gemeente Middelburg.

- Wapen van de voormalige gemeente Nieuw- en Sint Joosland.

- Onder het dorp Nieuw- en Sint Joosland valt ook de Z van het dorp gelegen buurtschap Oudedorp.

Terug naar boven

Naam

In het Zeeuws
't Nieuwe Land.

Naamgeving
De naam van de buurtschap Sint Joosland is later gewijzigd in de huidige naam Oudedorp. Het dorp Nieuw- en Sint Joosland heette oorspronkelijk Nieuwland. In de volksmond wordt het nog steeds Nieuwland genoemd (en zo zijn we in feite terug bij af en had Nieuwland net zo goed Nieuwland kunnen blijven heten en Sint Joosland Sint Joosland...)

Oudere vermeldingen
1753 Nieuwland, St. Joosland.

Naamsverklaring
De oorspronkelijke plaatsen Nieuwland en Sint Joosland zijn beide genoemd naar de polder waarin ze lagen. Nieuwland betekent 'nieuw gewonnen land'. Sint Joosland komt op de Antwerpse kaart van 1504-1505 voor als Sint Joes sant en heeft dus als grondwoord mogelijk oorspronkelijk zand 'zandplaat, zandige aanwas'. In Sint Joos schuilt vermoedelijk Sanctus Jodocus, een heilige die in Zeeland een zekere verering genoot.(1)

Terug naar boven

Ligging

Nieuw- en Sint Joosland ligt O van Middelburg en grenst in het N aan de A58 en in het Z, via het buitengebied, aan de Sloeweg Noord (N254) die uitkomt bij de Westerscheldetunnel naar Zeeuws-Vlaanderen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Nieuw- en Sint Joosland 78 huizen met 663 inwoners, verdeeld in dorp Nieuwland 62/432 (= huizen/inwoners) en buurtschap Sint Joostland 16/231.

- Tegenwoordig heeft Nieuw- en Sint Joosland ca. 550 huizen met ca. 1.300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1603 kocht de stad Middelburg een ten oosten van Walcheren gelegen schor aan. Deze schor, die zich tussen Walcheren en Zuid-Beveland nabij de ingang van de Middelburgse haven (gegraven 1532-1535) bevond, droeg de fraaie naam De Stinckaert en werd in 1644 ingedijkt.

Op dit 'nieuwe land' verrijzen naast enkele boerderijen 8 zaagmolens. Omdat de Middelburgse polder aan de destijds drukbevaren zeearm de Welzinge ligt, tegenover de mond van het Middelburgse havenkanaal, is deze handel zeer rendabel. Men noemt de Middelburgse polder simpelweg 'Nieuw land'. Andere polders volgen: in 1661 de Nieuwerkerkepolder, in 1671 de Nieuw-Sint Jooslandpolder en in 1672 de Molenpolder. Over land is het gebied niet te bereiken: men stelt een veer in over de Welzinge, en bij de haven ontstaat het dorp Nieuwland, dat al snel belangrijker wordt dan de oudere nederzetting Sint Joosland (de huidige buurtschap Oudedorp), die al eerder in de in 1631 ingedijkte naastgelegen Oud Sint Joosland Polder was ontstaan. De Oud Sint Joosland Polder gaat terug op de middeleeuwse opwas het Arnemuiderzand. In 1650 wordt het eiland belangrijk genoeg bevonden voor een eigen kerk.

Omdat de stad Middelburg, sinds 1644 ambachtsheer van Nieuw- en Sint Joosland, in financiële moeilijkheden kwam te verkeren, hield zij in 1679 uitverkoop van de in haar bezit zijnde heerlijkheden. Nieuwland kwam toen in handen van Catharina Verbrugge, weduwe van Cornelis Claesz. van Watervliet, heer van Ellewoutsdijk. Haar erfgenamen behielden de ambachtsheerlijkheid Nieuwland tot 1818.

In 1818 legt men een dam aan door de Welzinge die het eiland met het oude Walcheren verbindt; Middelburg heeft dan een nieuw havenkanaal naar Veere gegraven en dit vaarwater is niet langer nodig. Zo gaat ook de houtindustrie in Nieuw- en Sint Joosland verloren, waardoor men zich volledig op de landbouw concentreert. Door aanleg van de dam verliest ook het huidige wegrestaurant De Rode Leeuw zijn toenmalige functie van veerhuis.

- In 1994 is het boekje De geschiedenis van Nieuw- en Sint Joosland en directe omgeving (auteur: P. Dellebeke) verschenen. In 2010 is een 2e editie hiervan verschenen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Samenwerkingsschool De Lonneboot
Net als veel andere kleine dorpen kampte ook Nieuw- en Sint Joosland met de uitdaging om de scholen, met hun beperkte aantallen leerlingen, levensvatbaar te houden. In Nieuw- en Sint Joosland heeft men dat opgelost door in 1995 de 2 lokale basisscholen, een openbare en een protestants christelijke, te laten fuseren tot 1 samenwerkingsschool: De Lonneboot. Beide identeiten blijven tot hun recht komen, omdat er zowel Algemeen Vormingsonderwijs als Christelijk Vormingsonderwijs wordt gegeven, wat vervolgens weer op een mooie manier geïntegreerd wordt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nieuw- en Sint Joosland was aanvankelijk kerkelijk ingedeeld bij Arnemuiden. In 1650 bouwde men een kruiskerkje in Nieuwland, dat in 1882 is vervangen door een eenvoudige zaalkerk. De twee zandstenen leeuwtjes op bakstenen pijlers voor de kerk houden het wapen van de ambachtsheerlijkheid en latere gemeente Nieuw- en Sint Joosland. Zij zijn de enige overblijfselen van de 17e-eeuwse kerk.

- Korenmolen Buiten Verwachting uit 1874 is in 1983 gerestaureerd. De Middelburgse stadsmolenaarster laat de wieken van de Nieuwlandse molen regelmatig draaien.

- Graffitiartiesten hebben in mei 2011 een liefst 60 meter brede en 5 meter hoge muurschildering vervaardigd op de muur tussen de A58 en restaurant De Roode Leeuw in Nieuw- en Sint Joosland. Opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft die muur laten bouwen als geluidwerende maatregel. De afbeelding stelt het zicht vanuit Nieuwland op het water en Middelburg voor in vroeger tijden. Filmpje over het graffiti-schilderij in Nieuw- en Sint Joosland.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- CDI3* Zeeland Outdoor International (paardensport, 4 dagen in april) is een geweldig evenement waarbij u kunt genieten van dressuursport op topniveau. CDI3* Zeeland Outdoor International biedt startplaatsen voor de beste dressuurruiters in de Grand Prix, lichte tour en voor de jeugd bij de pony's, junioren en young riders.

- Ringrijden op '3e Pinksteren'. - Ringrijdersvereniging Nieuwland is opgericht in 1824 en is daarmee de oudste ringrijdersvereniging van Nederland.

- Zomerfeest Nieuwland (weekend eind augustus).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Theater De Wegwijzer.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Nieuw- en Sint Joosland.

- Archief Dorpskrant Nieuw- en Sint Joosland.

- Muziekvereniging ONDA.

Reactie toevoegen