Oudedorp

Plaats
Buurtschap
Middelburg
Walcheren
Zeeland

Oudedorp

Terug naar boven

Status

- Oudedorp is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Middelburg. Het was onder de naam Sint Joosland een zelfstandige gemeente t/m 1815. In 1816 over naar de nieuwe gemeente Nieuw- en Sint Joosland, per 1-7-1966 over naar gemeente Middelburg.

- De buurtschap Oudedorp valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Nieuw- en Sint Joosland.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve naam
De buurtschap wordt ook wel Oudsdorp genoemd.

Naamgeving
Vanouds heette deze buurtschap Sint Joosland en het huidige Nieuw- en Sint Joosland heette Nieuwland. Toen men Nieuwland Nieuw- en Sint Joosland is gaan noemen, is Sint Joosland hernoemd in Oudedorp. Maar waarom men zo ingewikkeld heeft gedaan is ons een raadsel. Temeer daar Nieuw- en Sint Joosland in de volksmond toch nog of weer gewoon kortweg Nieuwland wordt genoemd. Dan had het huidige Oudedorp dus ook net zo goed gewoon Sint Joosland kunnen blijven heten...

Oudere vermeldingen / naamsverklaring
1753 St. Joosland. Sint Joosland komt op de Antwerpse kaart van 1504-1505 voor als Sint Joes sant en heeft dus als grondwoord mogelijk oorspronkelijk zand 'zandplaat, zandige aanwas'. In Sint Joos schuilt vermoedelijk Sanctus Jodocus, een heilige die in Zeeland een zekere verering genoot.(1)

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Oudedorp ligt Z van Nieuw- en Sint Joosland, rond het korte doodlopende weggetje Sint Jooslandstraat.

- Dit type plaats met de 'dorpsstraat' loodrecht op de dijk rondom de polder, wordt 'voorstraatdorp' genoemd. Deze straten heten elders ook vaak Voorstraat. Het is karakteristiek voor de jongere polders in Zeeland. Dit soort plaatsen werd vaak al vooraf op de tekentafel ontworpen. Het gebied ten westen van de dijk was oorspronkelijk een zijarm van de Westerschelde naar het havenkanaal van Middelburg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte de buurtschap Oudedorp, toen onder de naam Sint Joosland, 16 huizen met 231 inwoners. Dat is gemiddeld 14,5 persoon in 1 huis! Dat was ook voor die tijd extreem veel (gemiddelden per plaats liepen in die tijd uiteen van 6 tot 10 personen in 1 huis). In buurdorp Nieuwland woonden in dat jaar 'slechts' gemiddeld 7 personen in 1 huis.

- Tegenwoordig omvat Oudedorp ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Oudedorp ligt in de Oud-Sint-Jooslandpolder die in 1631 droogviel. In de uiterste westhoek van die polder hadden de bedijkers voor het beoogde toekomstige dorp een lapje grond gereserveerd. Het was grond van minderwaardige kwaliteit, want een dorp bouw je natuurlijk niet op eersteklas landbouwgrond. De 'voorstraat' werd hier Sint Jooslandstraat genoemd. Bij gebrek aan een kerk was het belangrijkste en waarschijnlijk oudste gebouw lange tijd herberg De Witte Zwaan.

In 1644 kwam de buurpolder Middelburgse polder gereed. Het daarin gestichte dorp Nieuwland werd groter opgezet, met een haven en een gezamenlijke kerk voor Nieuwland en Sint Joosland. De buurtschap is daardoor altijd klein gebleven. Na de opkomst van Nieuwland ging men Sint Joosland geleidelijk Oudedorp noemen. In de Volkstelling van 1840 heet het overigens nog steeds - of ook - Sint Joosland.

Reactie toevoegen