Meerveldhoven

Wijk
Veldhoven
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

meerveldhoven_poststempels_kopie.jpg

De plaatsnaam Meerveldhoven heeft nog in de 20e eeuw diverse spellingswijzigingen ondergaan. Zo was het vóór 1913 Meerveldhoven, wordt het in dat jaar Mereveldhoven, en vanaf 1946 weer Meerveldhoven. Althans in de poststempels.

De plaatsnaam Meerveldhoven heeft nog in de 20e eeuw diverse spellingswijzigingen ondergaan. Zo was het vóór 1913 Meerveldhoven, wordt het in dat jaar Mereveldhoven, en vanaf 1946 weer Meerveldhoven. Althans in de poststempels.

meerveldhoven_ansichtkaart.jpg

Ansichtkaart Groeten uit Meerveldhoven (vermoedelijk jaren zestig). Tot in de jaren zestig wordt Meerveldhoven nog als dorp beschouwd. Daarna wordt het opgeslokt door - en is het sindsdien een wijk van - het in hoog tempo expanderende buurdorp Veldhoven.

Ansichtkaart Groeten uit Meerveldhoven (vermoedelijk jaren zestig). Tot in de jaren zestig wordt Meerveldhoven nog als dorp beschouwd. Daarna wordt het opgeslokt door - en is het sindsdien een wijk van - het in hoog tempo expanderende buurdorp Veldhoven.

meerveldhoven_bedevaartvaantje_kopie.jpg

Bedevaartvaantje Meerveldhoven (Brabantcollectie KU Brabant te Tilburg). Meerveldhoven is nog altijd een populaire bedevaartplaats. Hoe dat zit, kun je lezen onder het kopje Bezienswaardigheden.

Bedevaartvaantje Meerveldhoven (Brabantcollectie KU Brabant te Tilburg). Meerveldhoven is nog altijd een populaire bedevaartplaats. Hoe dat zit, kun je lezen onder het kopje Bezienswaardigheden.

meerveldhoven_kaart_in_gemeente_veldhoven_kopie.jpg

Hier is de ligging van het voormalige dorp, thans wijk in de gemeente Veldhoven, goed te zien

Hier is de ligging van het voormalige dorp, thans wijk in de gemeente Veldhoven, goed te zien

Meerveldhoven

Terug naar boven

Status

- Meerveldhoven is een voormalig dorp, thans wijk in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Veldhoven. T/m 30-4-1921 gemeente 'Veldhoven en Meerveldhoven'. Per 1-5-1921 is deze gemeente met de gemeenten Oerle en Zeelst gefuseerd tot de nieuwe gemeente Veldhoven.

- De plaatsnaam Meerveldhoven is in de poststempels tot 1971 in gebruik geweest. Vermoedelijk heeft de gemeente Veldhoven toen besloten om de plaats - net als Oerle en Zeelst - gezien de expansie van de kern Veldhoven, vanaf dan niet meer als zelfstandig dorp te beschouwen, maar als wijk van Veldhoven.

- Meerveldhoven heeft - net als Oerle en Zeelst - helaas geen eigen plaatsnaamborden (meer). Er staat wél een welkomstbord met de naam erop, waarop tevens evenementen in de wijk worden vermeld.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
765-779 kopie 1183-1195 Martfelde, 1297 kopie 1474 Merefelt, 1794 Mereveldhoven, 1840 (Volkstelling) Meerveldhoven. Ook de spelling met Mere- komt daarna nog wel voor.

Naamsverklaring
De oudste vorm duidt op een samenstelling van het Oudnederlandse felde 'veld' en mart, ontstaan uit marthu* 'marter, wezel'. De identificatie van de oudste vorm is echter niet zeker.(1) In de middeleeuwen lag ten noorden van het dorp een moerasgebied genaamd de Meren. Mogelijk is hieruit de naam Merefelt ontstaan.
* Gereconstrueerde vorm.

Familienaam
Er blijken families te zijn met de achternaam Meereveldhoven, en soortgelijke spellingen, van wie de voorouders uit dit dorp afkomstig zijn.

Terug naar boven

Ligging

Meerveldhoven ligt in het ZO van de huidige kern Veldhoven, en grenst in het O aan de A2 en in het Z aan de A67.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp Meerveldhoven 42 huizen met 203 inwoners, en is daarmee op dat moment groter dan de dorpskern van Veldhoven (dus exclusief een 5-tal omliggende buurtschappen), die in dat jaar slechts 23 huizen met 130 inwoners omvat. Tegenwoordig heeft de wijk ca. 1.200 huizen met ca. 2.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Beknopte geschiedenis van Meerveldhoven.

- In 2005 is het boek '4000 jaar geschiedenis van Oerle, Meerveldhoven, Veldhoven en Zeelst' verschenen (J.F.C.M. Bijnen, 372 pag.).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Al in 1306 is er sprake van een afzonderlijke parochie Mirfelt of Merefelt. Het eerste kerkje staat in het centrum van het dorp aan de huidige Hagendorenseweg / Polkestraat. Na de Vrede van Munster (1648) verbiedt men de openbare uitoefening van de katholieke godsdienst. In 1672 wordt de parochie Meerveldhoven opgeheven en bij Zeelst ingelijfd tot 1859. Als de katholieken het kerkje terugkrijgen is het oud en vervallen. Op 11 november 1800 verwoest een hevige storm de kerk. In 1803 wordt een nieuwe kerk aan de Kapelstraat Zuid in gebruik genomen. Deze zou nog twee keer vervangen worden: in 1889 en in 1953. Na de Tweede Wereldoorlog groeit de bevolking en dus ook de parochie aanzienlijk. Daarom wordt in 1953 de kerk uit 1889 afgebroken en vervangen door een grotere nieuwe kerk. De Christus Koningkerk is de hoofdkerk van de parochie Christus Koning. Tot 20 september 2015 droeg de kerk de naam Heilige Lambertus.

Binnen de kerk wordt in een kapel Onze Lieve Vrouw ter Eik vereerd. Hier staat een dode eik waarin volgens de overlevering Maria is verschenen aan een boer (overigens is de huidige eik niet de originele: de eik is in de loop der tijd al enkele keren vervangen). Hij neemt het beeldje mee naar huis. Maar ’s morgens staat het weer op dezelfde plaats als waar de boer het gevonden heeft. Als hij het beeldje wederom meeneemt naar huis, verdwijnt het weer naar de boom. Voor veel mensen is dit nog altijd een heilige plaats waar ze op bedevaart naartoe gaan om tot Maria te bidden. Gedurende het jaar bezoeken tussen de 20.000 en 30.000 bedevaartgangers de kapel. Vooral in mei en tijdens de Lichtprocessie in augustus neemt de toeloop van pelgrims, zowel op individuele basis als in georganiseerd verband, een hoge vlucht. Zo is er sinds 1871 jaarlijks in mei een processie van Westerhoven naar Meerveldhoven. - Beschrijving kerkgeschiedenis, kerk- en kapel-interieur en bedevaarten van Meerveldhoven.

- Molen De Adriaan dateert uit 1906 en is sinds de jaren tachtig buiten gebruik. Oorspronkelijk is er graan mee gemalen.

- De villa in chaletstijl aan de Provincialeweg dateert uit 1905 en is van 1949 tot 1974 in gebruik geweest als gemeentehuis.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Bedevaart (op een donderdag in mei).

- Kermisschieten (juni). Om de 3 jaar wordt er voor koning geschoten.

- Lichtprocessie (op een zondag in augustus), ter gelegenheid van het feest van Maria Tenhemelopneming. De processie heeft een groot gevolg van o.a. acolieten met het processiekruis, misdienaars met wierook en bellen, leden van het Sint Lambertusgilde en het Lambriakoor, afgevaardigden van KVO, KVB en Oud-Strijders met hun vaandels. Het meest indrukwekkende onderdeel wordt gevormd door de bruiden en bruidjes, die het gerestaureerde houten processiebeeld van Onze Lieve Vrouw ter Eik met zich meedragen.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Middels de Bomenwandeling Meerveldhoven (2,9 km) kun je de vele bijzondere bomen bekijken die de wijk nog rijk is.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van Meerveldhoven.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Beschrijving van het huidige Meerveldhoven op de site van de gemeente Veldhoven.

- Voorzieningen: - Voorzieningen in Meerveldhoven.

- Muziek: - Harmonie Sub Umbra. De naam van deze in 1934 opgerichte harmonie betekent 'in de schaduw', waarmee men doelt op de boom in de kerk van Meerveldhoven, met daarin een beeld van Maria.

- Overige verenigingen: - Sint Lambertus Gilde.

- Welzijn: - Stichting Nieuwe Levenskracht Meerveldhoven is een groep vrijwilligers die aandacht en bijstand geeft aan mensen die ziek, gehandicapt of eenzaam zijn en aan hen die maatschappelijke moeilijkheden ondervinden.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Meerveldhoven.