Marle (Hellendoorn)

Plaats
Buurtschap
Hellendoorn
Salland
Overijssel

marle_hellendoorn_nieuw_blauw_plaatsnaambord_portaalbord_sinds_987_2020_kopie.jpg

Marle is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hellendoorn. De plaatsnaam wordt kennelijk in 987 voor het eerst in de archieven vermeld, want dat staat op het plaatsnaambord.

Marle is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hellendoorn. De plaatsnaam wordt kennelijk in 987 voor het eerst in de archieven vermeld, want dat staat op het plaatsnaambord.

marle_hellendoorn_hammerweg_hoek_zuidelijke_kanaalweg.jpg

Buurtschap Marle onder het dorp Hellendoorn, Hammerweg hoek zuidelijke Kanaalweg

Buurtschap Marle onder het dorp Hellendoorn, Hammerweg hoek zuidelijke Kanaalweg

Marle (Hellendoorn)

Terug naar boven

Status

- Marle is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hellendoorn.

- De buurtschap Marle valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Hellendoorn.

- De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom en had daarom geen officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) maar witte plaatsnaamborden. Bijzonder is dat men daaronder om de paar jaar met een apart bordje vermeldde hoe oud de buurtschap in dat jaar was. Kennelijk wordt de buurtschap in 987 voor het eerst vermeld, want in 2000 hebben wij een bordje 'Marle 2013 jaar' aangetroffen. In 2009 hing er een bordje met '1021 jaar'. In dat jaar heeft men bedacht om het anders te formuleren, zodat niet steeds de bordjes vervangen hoeven worden. Sinds 2009 hangt er namelijk een bordje 'Sinds 987...'. De witte plaatsnaamborden met dit onderbordje zijn in 2020 vervangen door een fraai klein laag portaal met een mooi kleurig blauwachtig bord erin met de plaatsnaam, de gemeentenaam en dus ook de aanduiding 'Sinds 987' (zie foto). Aan de gemeentegrens staat nog een oude grenspaal (gemeentelijk monument) met daarop een oranje bordje met witte letters met de plaatsnaam, zoals bij veel buurtschappen aan de grenzen van deze gemeente het geval is.

- Bij de kruising Hellendoornseweg / Meester Werkmanstraat / Hammerweg staat een ouderwetse officieel uitziende wegwijzer van de ANWB. Op deze richtingborden staan de namen Veldhoek / Beumershoek / Martenshoek / De Steege en De Keemperie. Dit zijn buurten binnen Marle. De Steege duidt bijv. op de Heuversteeg e.d. Het bord blijkt te zijn gemaakt ter gelegenheid van het 1.000-jarig bestaan van de buurtschap in 1987, geïnspireerd door het thema 'Vroeger en nu'.

Terug naar boven

Naam

Niet te verwarren met
Buurtschap Marle in de eveneens Sallandse gemeente Olst-Wijhe.

Oudere vermeldingen
Ca. 1390 en 1456 Merler, 1457 Marler, 1583 Marle.

Naamsverklaring
Merler
wijst op een samenstelling met laar 'bosweide, intensief benut bos'. De Duitse stad Marl heette in 1228 Marle, 1244 Marlere en 890 Meronhlara, een samenstelling van het Oudsaksische meriha 'merrie' en laar.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Marle ligt NO van Hellendoorn en grenst in het N aan het Overijssels Kanaal en in het W aan de Regge.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Marle 67 huizen met 411 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 230 huizen met tegen de 600 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Op de locatie Piksenweg 33 in buurtschap Marle - schuin tegenover de onder Bezienswaardigheden beschreven Hof der Wonderen, red. - komen vier kavels voor starters op de woningmarkt te koop, een lang gekoesterde wens van Plaatselijk Belang. Voor nadere informatie zie het Bestemmingsplan. De kavels kosten € 45.000 per stuk, vrij op naam. De eigenaren bouwen daarop hun eigen woning. Het is de bedoeling dat de woningen door één aannemer gebouwd worden en daarmee een gelijke passende uitstraling krijgen. Belangrijkste voorwaarde is dat per woning in ieder geval een van de bewoners sociaal of economisch aan de buurtschap gebonden moet zijn (geweest). Daarnaast moet de starterswoning voor deze bewoner de eerste koopwoning zijn." (bron: gemeente Hellendoorn, juni 2016) Inmiddels zijn de 4 panden gerealiseerd. Ze hebben de huisnummers 35, 37, 39 en 41 gekregen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Heb je wel eens een verzameling van meer dan 10.000 blikken gezien? Vol met herkenning, verhalen en herinneringen? Blikken die meer dan 150 jaar oud zijn? Wil je je (klein)kinderen laten zien hoe vroeger levensmiddelen ingepakt werden? Zeepjes, wasmiddel-, chocolade- en koffieverpakkingen. Zo herkenbaar voor de mensen van toen en leerzaam voor de (jong)volwassenen en kinderen van nu. Bezoek het Nationaal Blikkenmuseum in Marle, met een unieke verzameling verpakkingen, blikken, bussen en trommels. Zoals 200 verschillende beschuitbussen en een bakkersstraatje met 450 verschillende blikken, met afbeeldingen van bakkerswinkeltjes uit heel Nederland. Wellicht herken je er nog een aantal van vroeger.

- "Sinds 2007 wonen wij, Jan Verhoek en Kootje Stronkhorst, met ons gezin op Piksenweg 42 in buurtschap Marle, op een plek waarvan kenners zeggen dat het een van de eerste plekken in deze buurtschap is waar aantoonbaar een boerderij heeft gestaan. Van die originele boerderij is niets meer over, maar we beschikken nog steeds over een leuk stukje grond en een aantal schuren die stuk voor stuk een andere functie hebben gekregen of nog krijgen. Onze Hof der Wonderen is een bijzondere plek die we graag met anderen delen. Onze 'Toonkamer voor kunst en ambacht' is geen galerie in de strikte betekenis van het woord. Dat suggereert een commerciële grondhouding. Die hebben we niet en dat zou ook nooit rendabel te maken zijn. Wel krijgen kunstenaars en ambachtslieden de mogelijkheid om hun wonderen te laten zien. Dat doen ze in een sfeervolle ruimte en in onze ruime ruige tuin, midden tussen de weilanden. Laagdrempelig en ongedwongen kennismaken met mooie dingen, dat is waar het om gaat. Exposities van schilderijen, grafisch werk, beelden, sieraden en keramiek wisselen elkaar steeds af.

De tuin van Hof der Wonderen in Marle is allesbehalve het meesterwerk van een tuinarchitect. Het is voornamelijk een plek om te leven voor mens en dier. Een hond, een paar katten, een toom kippen en een wisselende groep mensen voelen zich er thuis en vinden er de ruimte voor allerlei prettige activiteiten. Schilderen of beeldhouwen bijvoorbeeld, een feestje vieren, even spelen met de katten, een goed gesprek in een van de overkapte ruimten of gewoon lekker zitten en genieten van het uitzicht. Beeldhouwers krijgen er in de zomer de ruimte om hun werken te exposeren. Vaste openingstijden hanteren we niet. Als wij er zijn, en dat is heel vaak, ben je bijna altijd welkom. Bel als je langs wilt komen voor de zekerheid eerst even met 06-20910091."

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- In juli 2017 heeft Marle het 1030-jarig bestaan gevierd met tal van evenementen en activiteiten, zoals Revue, Country avond, houtdorp, Heel Marle bakt, Marles Got Talent, Sterrit, Fragment, Obstakelrun, barbecue, Tirol avond met Wir Sind Spitze, kerkdienst en een gezamenlijke brunch met alle buurten van de buurtschap.

- Stichting Supporters Marle zet zich in voor de Marlese bevolking, waaronder de voetbalvereniging. Haar activiteiten bestaan uit het organiseren van Koningsdag en het jaalijkse Paasweekend met o.a. Nachtcross, Zitmaaierrace, Autotrek, Trekkerslep en Skeltertrek voor de jongste bezoekers.

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Belangenorganisaties: - Plaatselijk Belang (PB) Marle. In 1999 is er een boek gepubliceerd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van PB. Via de site van PB was het boek ook online te lezen.

- "Stichting Marlese Agrariërs (SMA) is opgericht in 2011. Doelstelling van de stichting is dat we als Marlese agrariërs iets willen betekenen voor de gemeenschap van buurtschap Marle. Daarbij denken wij aan ondersteuning of het helpen organiseren van bepaalde activiteiten. Maar financiële bijdrages leveren is iets waar wij ook op aangesproken kunnen worden. Er zal dan door het bestuur overwogen worden of dit ons doel dient. Daarnaast zien wij als iets positiefs dat door jaarlijks minstens één gezellige avond te organiseren de Marlese agrariërs hun contacten onderling kunnen versterken."

- Buurthuis: - "Het verenigingsleven in Marle staat op een hoog peil. Voetbalvereniging MVV’69 speelt een belangrijke rol in het verenigingsleven. Maar naast MVV’69 zijn er nóg 14 verenigingen en stichtingen die een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de buurtschap. Deze verenigingen maken veelvuldig gebruik van de 'kantine' en overige ruimtes van MVV’69. Door de kantine van MVV’69 om te vormen tot een Buurthuus zal dit nog meer dan nu het geval is het middelpunt van de buurtschap worden, en als locatie dienen voor verenigingen, organisaties, bedrijven, sport, recreatie en toerisme. Met de realisatie van het vernieuwde Buurthuus zal de leefbaarheid in de buurtschap nog verder verbeteren. Jong en oud moet de mogelijkheid krijgen om in hun eigen buurtschap de aangeboden activiteiten te kunnen beoefenen.

Belangrijk is dat de jeugd op jonge leeftijd al met sport in aanraking komt evenals de ouderen. Door middel van sport, cultuur (geschiedenis van de buurtschap in beeld brengen) gezamenlijk koken, internetten, jeules de boules spelen zullen de inwoners actief betrokken blijven bij hun woonplaats, zodat Marle een leefbare buurtschap blijft waar het goed wonen, werken en recreëren is. In het Buurthuus worden regelmatig activiteiten georganiseerd zoals gym voor jongeren en ouderen, ouderenmiddagen, cultuur en educatie aan ouderen en jongeren, koken, internetten voor ouderen, dans en cultuur. De actieve verenigingen organiseren ook meerdere evenementen per jaar. Koningsdag en het Sinterklaasfeest zijn daar voorbeelden van. Maar ook de jaarlijkse paasfestiviteiten, biljarttoernooien, mix toernooi, dansoptredens, jappeldag en exposities over 'Oud Marle' worden vanuit het Buurthuus georganiseerd. Naast al deze activiteiten heeft het Buurthuus ook een functie als vergaderlocatie voor onder meer Plaatselijk Belang en lokale verenigingen, en ook de gemeente komt jaarlijks buurten in Buurthuus de Leemkamp." (bron: Leader West Twente)

De beheerscommissie,waarin vertegenwoordigers van de 15 Marlese verenigingen zitting hebben, benadrukte dat in de buurtschap de neuzen allemaal dezelfde kant opstaan en dat iedereen vindt dat de buurtschap nu eindelijk eens een écht buurthuis moet krijgen. De verbouwing is in 2012 gereedgekomen. Het gebouw is uitgebreid met een multifunctionele zaal van zo’n 80 m2, de keuken en koeling zijn gemoderniseerd en er is een rolstoeltoilet geplaatst. In de nieuwe zaal kunnen alle Marlese verenigingen hun activiteiten houden. In de nieuwe zaal kunnen af en toe ook kleine (cultuurhistorische) exposities worden gehouden. Buiten is een jeu de boules-baan gerealiseerd.

Met het uitbreiden en opknappen van het veertig jaar oude gebouw was een bedrag van ongeveer twee ton gemoeid. De gemeente Hellendoorn, provincie Overijssel, Europese Unie en diverse landelijke fondsen hebben bijgedragen aan een groot deel van de financiering. Plaatselijk Belang (gelden van het Buurtschapsontwikkelingsplan) en MVV’69 (als eigenaar van De Leemkamp) hebben ook een bedrag ingebracht. Op de begroting was tevens een forse post zelfwerkzaamheid opgenomen, waardoor aanzienlijk op de bouwkosten kon worden bespaard.

- Onderwijs: - "De Marliaantjes in buurtschap Marle bij Hellendoorn is een school voor Christelijk onderwijs. De waarden en normen die wij uitdragen en voorleven vinden hun oorsprong in het Woord van God. Het gaat ons dan om begrippen als liefde, trouw, eerlijkheid, zorg voor en respect. Onze school staat midden in de samenleving. Dat betekent dat in beginsel alle kinderen van harte welkom zijn om bij ons onderwijs te volgen. Van de kinderen en ouders verwachten we, dat men de grondslag van de stichting en van het onderwijs op school respecteert. We streven ernaar om onze leerlingen die basisvaardigheden, attitude en kennis mee te geven, die hen in staat stellen om op een eigen wijze volwaardig deel te nemen en actief vorm te geven aan een democratische samenleving. Op onze school willen wij door het creëren van een stimulerende omgeving en door rekening te houden met de individuele verschillen onze leerlingen een zo breed mogelijke vorming meegeven.

Onze activiteiten richten zich op het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs in een sfeer van wederzijds respect, waardering en verdraagzaamheid. Daarbij vinden we het belangrijk dat de kinderen zich veilig en thuis voelen op onze school. Er is aandacht voor hun belevenissen, hun plezier en hun zorgen. In alle groepen wordt gewerkt aan een goede sfeer. Dit doen we door klassengesprekken en het prijzen van kinderen voor prettig en sociaal gedrag. We maken storend gedrag bespreekbaar in de groepen en laten kinderen merken dat het ook anders kan, maar ook moet. Belangrijk daarbij is dat kinderen zelf leren ontdekken dat het anders kan. Op onze school willen we op een prettige manier samenwerken. We hebben een luisterend oor voor kinderen en ouders. Bij signalen van pestgedrag ondernemen we direct actie. Ons doel is dat alle kinderen zich veilig en geborgen voelen. Het is een basisvoorwaarde om tot ontwikkeling te komen en betere resultaten te halen. Dat is wat wij ook graag willen bereiken. Samen met een duidelijke structuur en een aantal goede basisregels laat de sfeer van Basisschool De Marliaantjes in Marle zich het best omschrijven als vriendelijk, rustig en duidelijk."

- Dans: - "Country Dancers Marle is een club die sinds 2002 actief is in het aanleren van linedancepassen die op zowel bestaande als vernieuwde countrymuziek wordt aangeleerd. De oefenavonden worden gehouden in buurthuus de Leemkamp. De vereniging heeft ca. 45 leden. Het doel is om liefhebbers van dans en muziek wekelijks de mogelijkheid te bieden om ín een ietwat stoere vorm van dansen hun hobby linedance te beoefenen. Diegene die er meer tijd en energie in kunnen steken dansen ook in ons demonstratieteam. Het demo-team verzorgt op aanvraag verschillende demonstraties. Voorbeelden zijn: verzorgingstehuizen, scholen, braderieën, campings en/of privé adressen bij feestjes en partijen. In de weekenden zijn er in de regio voldoende mogelijkheden om een countryavond te bezoeken waar de linedanser de geoefende dansen ten uitvoer kan brengen."

- Sport: - Voetbalvereniging MVV '69.

- Duurzaamheid: - "Werkgroep ETM (Energie Transitie Marle) is een werkgroep vanuit Plaatselijk Belang. De werkgroep is sinds maart 2020 actief en sinds mei 2020 in samenwerking met de buur-buurtschappen Egede, Hancate, Elen en Rhaan. De gemeente Hellendoorn heeft een doelstelling van 71 GWh duurzame energieopwekking in 2030. Dit is met een bepaalde verdeelsleutel over de diverse kernen verdeeld. Voor onze buurtschap is een doelstelling neergelegd van 2,6 GWh in 2030. Om die doelstelling te halen is het nodig dat er bijvoorbeeld hetzij een (kwart) windmolen wordt geplaatst met een masthoogte van 100 meter en een tiphoogte van 150 meter,* hetzij ca. 10.000 zonnepanelen. Dit is 3 hectare grond. Om mee te tellen voor de RES Twente moeten er minimaal 100 panelen op een dak/grond worden geplaatst.

* Het kengetal van dit type windmolen is dat deze 11,5 GWh opbrengt. Voor Marle zou daarom een kwart windmolen voldoende zijn om in 2030 de doelstelling te bereiken. Bij een raadpleging van de inwoners waren de meesten ervoor om de ontwikkeling van een dergelijk plan als buurtschap in eigen hand te houden. Dat betekent voor ons als werkgroep het volgende: we gaan als werkgroep samen met de inwoners plannen ontwikkelen; de provincie zal onze werkgroep ondersteunen; inwoners zijn welkom om deel te nemen en mee te denken; wij horen graag welke inwoners de mogelijkheid hebben om meer dan 100 panelen op hun dak te plaatsen; als er inwoners zijn die geld op de bank hebben en een beter rendement willen, zijn er wellicht mogelijkheden."

Reactie toevoegen