Maasdijk

Plaats
Dorp
Westland
Delfland
Zuid-Holland

Maasdijk

Terug naar boven

Status

Maasdijk is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Delfland, gemeente Westland. T/m 2003 gemeente Naaldwijk.

Terug naar boven

Ligging

Maasdijk ligt Z van Naaldwijk, NW van Maassluis en Maasland, ZW van De Lier.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Maasdijk heeft ca. 1.750 huizen met ca. 4.400 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Vanaf 2010 is woningbouwproject De Watertuinen gerealiseerd aan de zuidkant van Maasdijk. Het omvat ca. 150 woningen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het dorp heeft 1 rijksmonument, zijnde het kerkgebouw van voorheen de lokale Vereniging van Vrijzinnig Hervormden, sinds 2008 Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) (Maasdijk 40), vanwege het eenklaviers secretaire-orgel met 5 registers, gemaakt in 1802 door Johannes Pieter Künckel voor een particuliere opdrachtgever. In 1946 is dit kleine, goed bewaard gebleven secretaire-orgel aangekocht en geplaatst in de ontmoetingsruimte van verenigingsgebouw Concordia (waarvoor zie verder het hoofdstuk Links). Het pijpwerk is origineel. Het windkanaal is een buis van schapenleer die de middens van de magazijnbalg en de ventielkast met elkaar verbindt. De windwijzer is een halve stok met een klein messing knopje met parelrand en bevindt zich rechts van het klavier. Dit klavier is opklapbaar. De toetsen zijn uitgevoerd in ebbenhout en in ivoor belegd. Het orgel heeft een fraaie klank waarvan vooral de fluiten en de holpijp goed dragen. De oorspronkelijke achterwand is vervangen door een kerkorgelfrontje.

- Maasdijk heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde de boerderij op Lange Kruisweg 33.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "In het Westland zetten het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente zich samen in voor schoon en gezond water. Gemeente en waterschap hebben in dat kader in juni 2019 afspraken gemaakt voor het aanleggen en onderhouden van een natte ecologische zone tussen de Tweepleinenweg en bedrijventerrein Honderdland bij Maasdijk. Naar verwachting is de uitvoering in de zomer van 2019. Natte ecologische zones dragen bij aan het behalen van de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te verbeteren. Ook dragen natte ecologische zones bij aan de uitstraling en beleving van ons gebied." (bron: Hoogheemraadschap van Delfland)

Terug naar boven

Links

- Multifunctioneel centrum: - Vereniging Concordia met haar onderkomen in gebouw Concordia (Maasdijk 40) staat open voor iedereen die activiteiten wil organiseren; enerzijds zeer geschikt voor vergaderingen, congressen, presentaties, (bedrijfs)bijeenkomsten, recepties en party's, anderzijds is Concordia ook een huis voor culturele aangelegenheden (muziek, toneel, lezingen, film etc.). Concordia brengt ook zelf door het jaar heen voor een breed publiek een interessant aanbod aan activiteiten. Maandelijks wordt er aandacht besteed aan kunst en cultuur, regio, economie, gezondheid, literatuur, kunstgeschiedenis, reizen enz. Daarnaast worden en regelmatig workshops gegeven. Zowel in het voor- als najaar wordt er een actuele film vertoond. Verder organiseert Concordia ook aciviteiten voor de jeugd.

In gebouw Concordia zijn ook wekelijks kerkdiensten van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) Maasdijk. "De vrijzinnige kerk is een gemeenschap van gewone mensen die zich aangesproken voelen en aangeraakt weten door de aspecten liefde, verdraagzaamheid, openheid en zorg voor elkaar. De vrijzinnigheid wordt gekenmerkt door vrijheid van denken op godsdienstig gebied. Vrijzinnige mensen gaan hun eigen persoonlijke spirituele zoektocht, vrij van dogmatische uitspraken en opgelegde waarheden. Slechts datgene wat men zelf als waarheid ervaart heeft betekenis. De vrijzinnigheid zoekt de balans tussen religie, cultuur en wetenschap. Zij beschouwt de bijbel als een belangrijke inspiratiebron, maar niet als de eeuwiggeldende goddelijke waarheid. Zij put daarnaast ook uit andere religieuze en wijsgerige bronnen. Vrijzinnigen proberen bovenal hun geloof in relatie te brengen tot de werkelijkheid waarin wij leven. Door het appèl dat de vrijzinnigheid doet op de persoonlijke invulling van het geestelijk leven sluit het bijzonder goed aan bij onze (post)moderne tijd." Aldus de VVP op haar site.

- Onderwijs: - Basisschool Het Kompas. - Basisscholen WSKO De Zevensprong en De Schakel werken tegenwoordig samen. De Schakel is ook onder WSKO komen te vallen en alle leerlingen zijn nu gehuisvest in het schoolgebouw van WSKO De Zevensprong. Om te zorgen dat de identiteit van beide scholen behouden blijft, is er intensief overleg gevoerd tussen de schoolbesturen, directies en ouders van de scholen. Beide scholen zijn enthousiast over de samenwerking. Door de integratie van het Daltononderwijs van De Schakel en het coöperatief leren op WSKO De Zevensprong ontstaat er een vorm van onderwijs die zorgt voor nieuwe inspiratie bij alle betrokkenen. De nieuwe naam van de school is Basisschool WSKO De Aventurijn.

- Muziek: - Na jarenlang twee aparte slagwerkgroepen te zijn geweest, zijn in 2012 de slagwerkgroep van Liora De Lier en de slagwerkgroep van EMM Maasdijk samengevoegd tot Slagwerkgroep Westland. Ze verzorgen het slagwerk bij Marching Band Liora, en treden ook op als individuele slagwerkgroep. Zo hebben we al meegedaan op een eigen boot met het Varend Corso Westland, de hardlopers binnengehaald bij de jaarlijkse VTM hardloopwedstrijd in Maasdijk en verscheidene keren de dorpscentra op hun kop gezet. Dit alles zorgt altijd voor veel enthousiaste reacties van het publiek.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Maasdijk.

- Zorg: - Zorgkwekerij Mil Maasdijk.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Maasdijk alg.

Reactie toevoegen