Maalbeek

Plaats
Buurtschap
Venlo
Noord-Limburg
Limburg

maalbeek_bordje_malbeek.jpg

Curieus is dat in de omgeving een richtingbordje staat met de spelling Malbeek, want zo heeft de plaats nooit geheten. Het was vanouds immers Malbeck, en tegenwoordig Maalbeek. De spelling Malbeek is dus half Duits, half Nederlands, zou je kunnen zeggen.

Curieus is dat in de omgeving een richtingbordje staat met de spelling Malbeek, want zo heeft de plaats nooit geheten. Het was vanouds immers Malbeck, en tegenwoordig Maalbeek. De spelling Malbeek is dus half Duits, half Nederlands, zou je kunnen zeggen.

maalbeek_cafe_maalbekerhohe_kopie.jpg

Buurtschap Maalbeek, Café Maalbekerhöhe (Maalbekerweg 26) ligt eenzaam aan de Duitse grens, nog net op Nederlands grondgebied

Buurtschap Maalbeek, Café Maalbekerhöhe (Maalbekerweg 26) ligt eenzaam aan de Duitse grens, nog net op Nederlands grondgebied

Maalbeek

Terug naar boven

Status

- Maalbeek is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Venlo. T/m 2000 gemeente Belfeld.

- De buurtschap Maalbeek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Belfeld.

- De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden en wordt ook niet in atlassen of plaatsenlijsten vermeld, maar is nog wel degelijk een buurtschap (zo is ons door inwoners uit de regio gemeld) en dus plaats(naam).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Toen deze plaats nog onder Pruisen (het huidige Duitsland) viel, werd de naam gespeld als Malbeck. Op de gemeentekaart van Belfeld van J. Kuijper uit ca. 1865 staat de spelling Meelbeek, maar dat lijkt ons een schrijffout. Maar er zijn nog veel meer spellingen geweest: 1394 Maelbeek, 1418 Moelbeck, Moilbeck, 1518 Molbach, Molberg, 1539 Maelbeeck, 1599 Molbeck, Malbeck, 1817 Maalbeek.

Spelling
Curieus is dat in de omgeving een richtingbordje staat met de spelling Malbeek, want zo heeft de plaats nooit geheten. Gezien de oudere spellingen in de vorige alinea, zou je deze spelling dus als half Duits (1e deel), half Nederlands (2e deel) kunnen beschouwen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Maalbeek omvat het bosrijke N deel van het buitengebied van Belfeld O van de A73, gelegen rond de Maalbekerweg, tussen de A73 in het W en de Duitse grens in het O.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Aan de Maalbekerweg ligt een 10-tal panden, plus een bungalowpark (Droompark Maasduinen). De huisnummering is 15-25 en 14-26 en er zitten ook enkele 'gaten' in de nummering, wat samen met het onbreken van de huisnummers lager dan 14 en 15 suggereert dat hier ooit enkele panden zijn afgebroken?

Terug naar boven

Geschiedenis

Het gebied van Maalbeek behoort van oudsher tot het grondgebied van de Duitse gemeente Kaldenkirchen en Bracht. Deze plaatsen maken tot de Franse tijd rond 1800 deel uit van het hertogdom Gulick. Tegelen en Steyl behoren daar dan ook toe. Door de besluiten van het Wener Congres (1815) wordt de grens tussen Nederland en Pruisen vastgesteld op 800 roeden van de Maas (1 roede is 3,76 m). Hierdoor wordt Maalbeek in 1817 bij de gemeente Belfeld gevoegd.

Op deze pagina's Geschiedenis van Maalbeek en Geschiedenis van Maalbeek 2 vind je enkele samenvattingen uit de geschiedenis van deze buurtschap. Op deze pagina van Loe Giessen vind je een uitvoerige geschiedenis van de buurtschap.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De oude Hoeve Maalbeek, ook wel Maalbekerhoeve (Maalbekerweg 24) met voorheen de bijbehorende watermolen Maalbekermolen, wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde uit 1418. In 1766 wordt de boerderij in de huidige vorm - een Saksische hallenboerderij; woonruimte, stallen en schuren onder één dak - herbouwd. De watermolen is in 1883 gesloopt. In de jaren dertig van de 20e eeuw komt er een café in het pand, later komt er ook nog een restaurant bij. Rond 2005 zijn deze gesloten. Tegenwoordig heeft de rijksmonumentale hoeve - het enige rijksmonument in deze buurtschap - alleen nog een woonfunctie.

- Wegkruis aan de Maalbekerweg.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute door Maalbeek (ca. 8 km).

- Er schijnt ook een Maalbeek fietsroute te zijn, maar daar hebben wij nog geen nadere gegevens van kunnen vinden.

- De Maalbeek wordt gevormd door diep ingesneden erosiedalen waarin beekjes ontspringen. De beek mondt via de Aalsbeek uit in de Maas. Langs de beek groeien voornamelijk varens en mossen.

- N van de Maalbekerweg liggen enkele kleine meertjes. Deze zijn het restant / gevolg van klei-afgravingen. Hier is - rond 1930 - slechts enkele jaren klei afgegraven. Dit is voortijdig gestopt omdat het gebied niet goed af te wateren bleek en er daarom sprake was van te grote wateroverlast. Het verhaal deed de ronde dat de arbeiders van de afgraving meer boter dan boterhámmen in hun tassen hadden zitten, want de Duitse grens lag vlakbij en smokkelen van o.a. boter was destijds nog lucratief. Kennelijk is er ook in 2009 en de jaren daaraan voorafgaand nog klei gewonnen in Maalbeek t.b.v. de dakpannenindustrie.

Eén van de meertjes heet - aldus de beschrijving onder de link bij Geschiedenis hierboven - de Pool. De jeugd van Belfeld ging hier vroeger zwemmen. Omdat het water door de zand- en klei-afgravingen er erg diep is, zijn diverse kinderen er tijdens het zwemmen verdronken. Bijzonder is dat tijdens de klei-afgravingen door een van de arbeiders fossiele kiezen van een tapir (Tapirus arvernensis) zijn gevonden. En Kiki Kuijjer heeft in 2010 zelfs een proefschrift gemaakt over de fossiele woelmuizen (Arvicola, Rodentia) die in de groeve Maalbeek zijn aangetroffen.

- Bij het opstellen van diverse beleidsplannen wordt steeds vaker uitgegaan van een duurzaam landgebruik waarbij landbouw, natuurbehoud én milieubeheer samengaan. Onontbeerlijk hierbij is het verkrijgen van inzicht in grondwaterstroming. Het ondergronds transport van water wordt in belangrijke mate bepaald door de geologische opbouw. Hierbij is de variatie in opbouw (heterogeniteit) in drie dimensies alsmede de variatie in doorlatendheid (anisotropie) van groot belang. Om antwoord te krijgen op de vraag hoe gedetailleerd fluviatiele afzettingen in kaart gebracht moeten worden om een verantwoord begin met 2- en later 3-dimensionale grondwatermodellering te maken, is in 1995 in samenwerking met de Rijks Geologische Dienst in Heerlen en de Landbouwuniversiteit in Wageningen hydrogeologisch onderzoek gedaan in de groeve Maalbeek. Onderzoeker Rimbaud Lapperre doet daar verslag van in zijn artikel Pleistocene rivierafzettingen in de groeve Maalbeek.

- In de omgeving van Maalbeek kun je wandelen, fietsen, mountainbiken, golfen of een bezoekje brengen aan Thermaalbad Arcen of de Kasteeltuinen in Arcen. Op steenworp afstand van Maalbeek kun je shoppen in de outlet bij Roermond of een terrasje pakken in de pittoreske binnensteden van Venlo of Roermond.

Reactie toevoegen