Lytse Gaastmar

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

lytse_gaastmar_plaatsnaambord.jpg

In ieder geval in 2012, maar wellicht al eerder, heeft de buurtschap die voordien bekend stond als Kleine Gaastmeer, plaatsnaamborden gekregen waar - alleen - de Friese variant, Lytse Gaastmar, op staat.

In ieder geval in 2012, maar wellicht al eerder, heeft de buurtschap die voordien bekend stond als Kleine Gaastmeer, plaatsnaamborden gekregen waar - alleen - de Friese variant, Lytse Gaastmar, op staat.

Lytse Gaastmar

Terug naar boven

Status

- Lytse Gaastmar is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wymbritseradiel.

- De buurtschap Lytse Gaastmar valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Gaastmeer.

- De buurtschap Lytse Gaastmar ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom - in ieder geval sinds 2012, wellicht al eerder - witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Kleine Gaastmeer. Op de plaatsnaamborden staat - alleen - de Friese variant, dus kennelijk is dat de officiële dan wel voorkeursspelling van deze plaatsnaam, hoewel de dorpsnamen van de voormalige gemeente Wymbritseradiel officieel Nederlandstalig zijn. Op deze pagina houden wij de plaatsnaambord-spelling aan.

Oudere vermeldingen
In oudere bronnen, zoals de kaart van rond 1700 en in de 19e eeuw, wordt deze plaats Oosterend genoemd, 1851 Het Oosterend. De oudste vermelding is 1543 Oostereynde. Dit duidt op een ontstaan vanuit westelijke richting en dus niet vanuit het ZO gelegen Gaastmeer, waar de buurtschap tegenwoordig onder valt en waar de huidige naamgeving ook op duidt. De naamsverklaring van de oude en huidige naam spreken voor zich.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Lytse Gaastmar ligt NW van Gaastmeer, rond de Wieldyk, nabij de splitsing met de Kaepwei.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Lytse Gaastmar omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Bijna 3 km W van Lytse Gaastmar, aan het eind van de Kaepwei (in de Topografische atlas Friesland(2) staat overigens foutief Keapwei) is een voet- en fietsveer over De Grons naar het dorp Nijhuizum. Via het Gronspaed kun je vanuit Nijhuizum naar Gaastmeer v.v. fietsen. Met het pontje "Droech oer de feart" kun je dan over het water van de Grons worden gezet. De Grons is het verbindingswater tussen de Oudegaaster Brekken, het vliet Workum, het Zandmeer, Grote Gaastmeer en het Heegermeer. Bedieningstijden pontje, van 1 april t/m 30 september: maandag t/m zaterdag 8:00-13:00 uur en 14:00-19:00 uur en zondag 11:00-13:00 uur en 14:00-19:00 uur. De oversteek kost € 1,00 per persoon.

Reactie toevoegen