Nijhuizum

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

nijhuizum_collage.jpg

Nijhuizum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Nijhuizum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Nijhuzum (2).JPG

Het waterdorp Nijhuizum.

Het waterdorp Nijhuizum.

Nijhuzum.JPG

Het is één en al water bij Nijhuizum.

Het is één en al water bij Nijhuizum.

Nijhuzum (3).JPG

Het piepkleine kerkje van Nijhuizum.

Het piepkleine kerkje van Nijhuizum.

Nijhuizum

Terug naar boven

Status

- Nijhuizum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Wymbritseradiel. In 1984 over naar de gemeente Nijefurd, in 2011 over naar de gemeente Súdwest-Fryslân.

- Het dorp Nijhuizum ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Nijhuzum.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Nijhuizum ligt O van de stad Workum, ZO van het dorp Ferwoude, ZZO van het dorp Parrega, Z van het dorp Hieslum, ZW van de dorpen Greonterp en Blauwhuis, WZW van de dorpen Sandfirden en Oudega, WNW van de dorpen Gaastmeer en Heeg, NNW van het dorp It Heidenskip en NNO van het dorp Koudum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Nijhuizum (dan: 'Nieuwhuizum of Nijhuizum') 12 huizen met 70 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 20 huizen met ca. 45 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Nijhuizum (2006).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In 2008 is de Monnikenburenmolen of Nijhuizumer Molen gerestaureerd en weer in werkende staat gebracht. Voorheen was het een molenrestant, niet meer dan een met pannen bedekte achtkante kegel. Dit restant dreigde in 1994 te worden gesloopt, om plaats te maken voor een nieuw gemaal in het kader van de ruilverkaveling. Gelukkig kreeg de Molenstichting Nijefurd er net op tijd lucht van. Zij kon het restant in 2003 overnemen van het toenmalige waterschap Marne-Middelsee, voor het symbolische bedrag van €1,00. De restauratie heeft vervolgens ca. €300.000 gekost, wat men in 2006 via fondsenwerving bijeen heeeft weten te krijgen.

Op de 18e-eeuwse onderbouw is een bovenhuis met wiekenkruis geplaatst. Ook zijn de tandwielen en de vijzel voor het omhoogbrengen van het water aangebracht. Het huidige Wetterskip Fryslân heeft een belangrijke bijdrage geleverd door de omringende waterlopen weer geschikt te maken. De molen wordt bemensd door vrijwillige molenaars. In geval van acute wateroverlast in de Monnikenburenpolder, ten oosten van Workum, kan het Wetterskip de molenaars inschakelen om met de herstelde spinnekopmolen hun bijdrage te leveren aan het weghalen van het overtollige water.

Uniek is dat de onderbouw nog de sporen draagt van een 18e-eeuws buitenscheprad. Dat komt elders in Nederland niet meer voor. Dilemma voor de Molenstichting Nijefurd was dat men het scheprad wel weer terug had kunnen plaatsen, maar dan zou de molen niet meer werkend te krijgen zijn geweest. In de loop der jaren is het peilverschil tussen polder en boezem namelijk zo groot geworden, dat een scheprad dat niet meer kan overbruggen. Vandaar dat er toch maar voor een vijzel is gekozen.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Met het gratis fiets- en voetveer ‘Droech oer de feart’ van recreatiebedrijf Gouden Plakje kun je over De Grons naar Gaastmeer.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Nijhuizum.

- Zorg: - Zorgboerderij Boerderijnummer 15.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Nijhuizum kerk.

Reactie toevoegen