De Engel

Plaats
Buurtschap
Lisse
Bollenstreek
Zuid-Holland

De Engel

Terug naar boven

Status

- De Engel is een buurtschap* in de provincie Zuid-Holland, in de Bollenstreek, gemeente Lisse.

* De plaats zou ook als dorp gekwalificeerd kunnen worden omdat het een kerk heeft (en nog een forse ook) en toch een behoorlijke kern, maar het wordt lokaal nog altijd als buurtschap beschouwd, dus conformeren wij ons daaraan.

- Buurtschap De Engel valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Lisse. Vanouds, toen de buurtschap nog geen eigen kerk had, viel zij parochieel onder buurdorp Sassenheim.

- Buurtschap De Engel heeft een 'bebouwde kom' en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden).

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De buurtschap is genoemd naar Herberg De Witte Engel, die rond het begin van de 17e eeuw al een bekend oord was in deze omgeving.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Engel ligt ZW van Lisse, aan de weg naar Sassenheim, zijnde de Heereweg (de N208), ZW van de rotonde van deze weg en de wegen 2e Poellaan en Catharijnelaan.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap De Engel omvat ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In de jaren twintig van de 20e eeuw floreert de bloembollenhandel in De Engel, dat daar bekend om staat. De buurtschap krijgt zelfs een Laboratorium voor Bloembollenonderzoek, dat in 1928 is afgebrand. In de jaren dertig stort de bloembollenhandel in en breekt ook hier de crisistijd aan. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog moeten vele inwoners van de buurtschap hun huizen verlaten om Duitsers te huisvesten. In de jaren vijftig leeft de bloembollenhandel weer op en begint ook voor deze buurtschap het economisch herstel.

- Geschiedenis van De Engel. Interview met inwoners Piet Rewijk en Jan Tempel over de geschiedenis van de buurtschap.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Basisschool Beekbrug in buurtschap De Engel is per 1 augustus 2018 gesloten. Het leerlingenaantal in Lisse daalt al een aantal jaren en dat gold ook voor de Beekbrug. In schooljaar 2016-2017 waren er nog ca. 80 leerlingen, in schooljaar 2017-2018 waren dat er nog maar 70. In schooljaar 2016-2017 waren er nog combiklassen met twee leerjaren, maar dat zouden er door de 'krimp' drie moeten worden, en dat vond koepelorganisatie Sophia Stichting teveel om nog goed onderwijs te kunnen garanderen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De bevolking van de buurtschap is overwegend katholiek en begin 20e eeuw aangewezen op Lisse of Sassenheim of op de schuurkerk, gelegen aan de Achterweg. Op 29 december 1928 krijgt N.W. Sentenie, kapelaan in Den Haag, de opdracht van monseigneur Aengenent, bisschop van Haarlem, een nieuwe parochie op de richten ergens tussen Lisse en Sassenheim. Hij laat zijn oog vallen op een ‘schitterend’ terrein nabij de Beekbrug in buurtschap De Engel, eigendom van Wilhelmus Heemskerk, die gehuwd is met Maria Hoogduin. Zij geven hem het terrein ten geschenke. Niet alles gaat van een leien dakje, maar na hard werken is in 1931 alles gereed: de enorme Engelbewaarderskerk (Heereweg 457) in neo-byzantijnse stijl met pastorie, beide ontworpen door de befaamde architect Jan Stuyt, een noodkerk, een bijkerk met kosterswoning, een jongensschool en een meisjesschool, een bewaarschool en een zusterhuis voor het uitgestrekte landelijke parochiegebied. De door J. Thiessen uit Roermond ontworpen kruiswegstaties zijn aangebracht in 1954. De Engelbewaarderskerk is tot op heden in gebruik bij de Parochie H. Willibrordus, die de gemeenten Hillegom en Lisse en het dorp De Zilk omvat.

"De Engelbewaarderskerk naar Byzantijns model in buurtschap De Engel is uiterst zeldzaam in Nederland. Wij bevelen u van harte aan deze kerk tijdens een van de vieringen te bezoeken om zelf de unieke sfeer te mogen ervaren. De vieringen zijn op woensdagmorgen 9.00-9.30 uur en op zaterdagavond 19.00-20.00 uur. Jaarlijks vinden er ook enkele speciale vieringen plaats, zoals de befaamde Carnavalsmis. Verder organiseert de evenementencommissie enkele malen per jaar speciale themavieringen. In de H.H. Engelbewaarderskerk zingen regelmatig het koor Actaea en In Conspectu Angelorum. Laatstgenoemd dames- en herenkoor verleent muzikale ondersteuning bij eucharistievieringen in de Engelbewaarderskerk. De dames van dit koor zingen ook tijdens uitvaarten, huwelijks- en jubileumvieringen. Het koor zingt Nederlandse en Latijnse een- en meerstemmige gezangen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met mw. H.M.C. v. Rijn, tel. 0252-218313. Het Actaeakoor zingt zingt zowel hedendaagse muziek als de betere vroegere jongerenkoornummers en originele katholieke zang. Ook zingen zij wat Latijnse muziek. Er wordt iedere maandagavond van 20.00-21.30 uur gerepeteerd. Bij interesse of voor het bijwonen/meezingen van een repetitie kun je binnenlopen of contact opnemen met Marian Broersen, de voorzitter. Tel. 06-51594165." Aldus de site van de parochie.

- Op 26 september 1944 is nabij De Engel een Amerikaanse B-17 bommenwerper neergestort. Op initiatief van Erwin de Mooij is enkele jaren gelden aan het front van de Engelbewaarderskerk een herdenkingsmonument gerealiseerd.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Speeltuinvereniging Kindervreugd is in 1959 opgericht om in buurtschap De Engel een speeltuin te realiseren. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een vereniging die - naast het beheer van de speeltuin - door het jaar heen vele activiteiten organiseert voor jong en ouder, zoals sjoelen, darten, disco, bingo, klaverjassen en hartenjagen, droppings, playbackshow, huttenbouw en tentennacht, en natuurlijk allerlei activiteiten rond Koningsdag, Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen."

Reactie toevoegen