Rooversbroek

Plaats
Buurtschap
Lisse
Bollenstreek
Zuid-Holland

Rooversbroek

Terug naar boven

Status

- Rooversbroek is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de regio Bollenstreek, gemeente Lisse.

- De buurtschap Rooversbroek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Lisse.

- Rooversbroek heeft geen plaatsnaamborden, in tegenstelling tot de andere buurtschappen van Lisse (De Engel en Halfweg).

- Rooversbroek wordt in de provincie-atlas Zuid-Holland editie 1990 nog als 'plaats' gekwalificeerd. In de editie 2004 niet meer. Dat is vreemd, want hoewel de nieuwbouw van Lisse (Poelpolder) tot aan de grens van Rooversbroek is opgerukt, ligt de bebouwing er nog steeds en is het onzes inziens nog steeds als buurtschap te kwalificeren.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Rooversbroek ligt Z van Lisse, in de Rooversbroekpolder, rond de Rooversbroekdijk.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De afgelopen jaren is er sprake van geweest dat een deel van de Rooversbroekpolder mogelijk tot glastuinbouwgebied zou kunnen worden ontwikkeld. In 2013 is besloten dat dit geen doorgang vindt - omdat er geen belangstelling voor blijkt te zijn - en dat de polder de bestemming agrarisch veehouderijgebied houdt.

- In 2012 is besloten dat er ook geen extra huizen in dit buitengebied komen. Lisse wijst plannen voor lintbebouwing langs de Middenweg in de Rooversbroekpolder af. Een voorstel daartoe was door een aantal grondeigenaren ingediend.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De rijksmonumentale Lisserpoelmolen in buurtschap Rooversbroek (Rooversbroekdijk 100) dateert uit 1676 en is gebouwd ten behoeve van de bemaling van de Lisserpoelpolder. In de molen bevindt zich een stalen vijzel, wat ten tijde van de bouw zeer uitzonderlijk was: de meeste poldermolens waren in die tijd nog altijd met een scheprad uitgerust. De Lisserpoelmolen is maalvaardig, maar bemaalt slechts nog op vrijwillige basis. De molen was oorspronkelijk eigendom van het waterschap Lisserpoelpolder, later opgevolgd door waterschap De Oude Veenen. Sinds 1986 is de Lisserpoelmolen eigendom van de Rijnlandse Molenstichting. De molen wordt bewoond en is niet te bezichtigen.

Reactie toevoegen