Landhorst

Plaats
Dorp
Sint Anthonis
Noordoost-Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

Landhorst

Terug naar boven

Status

Landhorst is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Land van Cuijk, gemeente Sint Anthonis. T/m 1993 gemeente Wanroij.

Terug naar boven

Ligging

Landhorst ligt ZW van Boxmeer en Sint Anthonis, NO van Gemert en Boekel, ZO van Uden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Landhorst heeft ca. 300 huizen met ca. 700 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Waterschap Aa en Maas is in 2011 in de regio Landhorst een project gestart om de stand van grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk af te stemmen op het gebruik van de grond. Daarbij wordt rekening gehouden met de natuurlijke kenmerken van de ondergrond. Het project Landhorst op Peil moet er voor zorgen dat er voldoende water is voor de land- en tuinbouwgewassen. Tegelijkertijd wordt ook gekeken naar voldoende water en kansen voor de natuur. "Met dit project willen we beter voorbereid zijn op een drogere toekomst", stelt waterschapsbestuurder Ernest de Groot. "Verdroging is een belangrijk onderwerp. In de toekomst zal verdroging toenemen door te verwachten extremen in het weer. We willen dit nu aanpakken, samen met de grondeigenaren."

Voor agrariërs wil het waterschap een nieuwe situatie creëren die ook hén voordelen oplevert. Denk aan meer zekerheid voor een optimale gewasgroei en het beperken van droogte- of natschade. Een watersysteem ook waar (grond)water langer beschikbaar is en dus minder hoeft te worden aangevoerd of beregend. Er komt inzicht in de mogelijkheden om het watersysteem zo optimaal mogelijk te gebruiken. Het waterschap gaat voor een robuust watersysteem in Landhorst, dat toekomstige klimaatveranderingen beter kan opvangen. (bron: Waterschap Aa en Maas, 9-9-2011)

- De basisschool in het dorp was er sinds 1948 en is na afloop van schooljaar 2015-2016 gesloten, omdat het aantal leerlingen te klein was geworden om nog veranwoord door te kunnen gaan. Nadat de bakker en slager eerder al de deuren hadden gesloten, is er vandaag de dag qua voorzieningen in Landhorst alleen nog het gecombineerde café/cafetaria, dat alleen in het weekend geopend is.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Peelleuters is opgericht in 1975.

- Zomerfeest.

- Slokop Festival (op een zaterdag eind juli, in 2018 voor de 11e keer) is een gratis toegankelijk popfestival.

- Kermis Landhorst (gedurende 4 dagen eind september / begin oktober) is de laatste kermis van de regio. Met diverse DJ's en live bands / artiesten.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Landhorst op Facebook.

- Belangenvereniging: - Vereniging Peelbelang Landhorst is opgericht op in 1945, met als doel de belangen van de Wanroijsepeel en de Oploosepeel en hun inwoners te steunen en te bevorderen.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Stek.

- Jeugd: - De Raggebende en Jeugdvereniging De Karekieten organiseren maandelijks leuke activiteiten organiseert voor de jeugd van Landhorst.

- Senioren: - KBO Landhorst organiseert diverse activiteiten voor senioren in het dorp.

- Muziek: - Fanfare en Slagwerkgroep Landhorst is opgericht in 1985. Tijdens het jubileumconcert in 2010 is o.a. Circus Renz gespeeld. Met een solo van Bart van Bree. Roy en Femke speelden de clowns. - Popkoor Zip is opgericht in 2012, en doet met ca. 43 enthousiaste, muzikale leden ca. 16 optredens per jaar.

- Sport: - Voetbalvereniging VV Menos is opgericht in 1957 en heeft dus in 2017 het 60-jarig jubileum gevierd. Wij waren gelijk benieuwd naar deze voor een voetbalclub niet alledaagse naam. Wellicht ben jij dat ook, daarom lichten we het hier toe. De naam is destijds bedacht uit dankbaarheid aan voetbalclub Constantia uit Wanroij, die met raad en daad heeft bijgestaan bij het ontstaan van de voetbalclub in Landhorst. Kennelijk kwam daar een zeker doorzettingsvermogen bij kijken, want Menos is namelijk een Griekse naam met dezelfde betekenis als de Romeinse naam Constantia, namelijk "Standvast, Volharding, Taaiheid en Strijdlust". - Korfbalvereniging Klick '15 is ontstaan door een fusie tussen de korfbalverenigingen Ajola uit Landhorst en De Wilma's uit Wilbertoord.

Reactie toevoegen