Venhorst

Plaats
Dorp
Boekel
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

venhorst_european_rural_parliament_2017_europees_plattelandsparlement.jpg

In oktober 2017 is heel Venhorst gemobiliseerd en in touw geweest voor de organisatie van het Europees Plattelandsparlement 2017/European Rural Parliament 2017. Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Recente ontwikkelingen.

In oktober 2017 is heel Venhorst gemobiliseerd en in touw geweest voor de organisatie van het Europees Plattelandsparlement 2017/European Rural Parliament 2017. Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Recente ontwikkelingen.

Venhorst

Terug naar boven

Status

- Venhorst is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Boekel.

- Onder het dorp Venhorst valt ook de buurtschap Zijp (deels).

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De gemeenteraad van Boekel had diverse keren de naamgeving van dit nieuwe dorp op de agenda staan. Het aanvankelijke voorstel was om het dorp Sint-Jozefpeel te noemen, naar de Boekelse pastoor Jozef de Raad. Daartegen kwam de PTT echter in het geweer. Volgens deze (toen nog machtige) overheidsinstelling zou verwarring kunnen ontstaan (er bestond nog geen postcode!) met het dorpje Smakt onder Venray. Dat was namelijk een Jozefbedevaartsoord en stond ook bekend onder de naam Jozefpeel. In 1936 konden alle partijen instemmen met de naam Venhorst. Dat was een vondst van de nieuwe bovenmeester P.J. Menne. Zijn school en zijn woning stonden, met de noodkerk, zo’n beetje als eerste in de verder nog kale Peelvlakte, niet ver van de Daandeledennen, ooit een baken voor dappere reizigers. (bron: BHIC)

Naamsverklaring
Samenstelling van horst 'begroeide hoogte', hier ter aanduiding van de hoger gelegen Peelhorst, en ven 'kleine plas in bos- of heidegebied'. Ter onderscheiding van Landhorst.(1)

Terug naar boven

Ligging

Venhorst ligt O van Boekel. Het dorpsgebied grenst in het O aan de provincialeweg N277 (Ravenstein - Beesel), ter plekke Grote Baan geheten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Venhorst heeft ca. 700 huizen met ca. 1.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Krantenartikel uit ca. 1950 over ontstaan en begintijd van het dorp Venhorst.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De anno 2017 84-jarige Venhorstenaar Toon van Duijnhoven had jarenlang een elektrozaak en stalenkozijnenfabriek aan het Kerkepad. Nadat hij een nieuwe fabriek had betrokken aan de Statenweg kwam het pand leeg te staan. Momenteel wordt het gebruikt voor opslag. In december 2017 heeft Van Duijnhoven een plan gelanceerd voor een supermarkt op deze locatie, met een dependance van de huisartsenpost, een eethuis en erboven 11 appartementen. "Alleen als je de mensen meer kunt bieden dan alleen een woning, blijven ze hier. Anders wordt Venhorst écht een dood dorp", aldus Van Duijnhoven bij de presentatie van de plannen. De uitvoering beoogt medio 2018 van start te gaan en medio 2019 gereed te komen. (bron en voor nadere informatie zie: BD, 27-12-2017)

- Sinds oktober 2017 staat het kleine dorp Venhorst, dat bij de meeste Nederlanders geen belletje zal doen rinkelen, zelfs in heel Europa 'op de kaart'. Het dorp is namelijk in oktober 2017 overspoeld door 220 gasten uit meer dan 40 Europese regio’s. Zij kwamen voor het Europese Plattelands Parlement oftewel European Rural Parliament (ERP), dat 1x per 2 jaar telkens op een andere locatie in Europa wordt georganiseerd. De deelnemers vertegenwoordigden 150 miljoen inwoners van plattelandsgemeenten en bestuurders uit heel Europa.

Tijdens ERP 2017 bespraken de deelnemers thema’s waar plattelandsgemeenten en kleine kernen mee geconfronteerd worden, zoals water en klimaatadaptatie, krimp en vergrijzing, sociale veerkracht en leegstand op het platteland. Tijdens het driedaagse evenement vergaderden de deelnemers niet alleen, ze wisselden ook ervaringen uit tijdens excursies in de regio en een breed scala van workshops. Het resultaat van deze dagen in en rond het dorp is verwoord in het ‘Manifest’ en de ‘Declaration of Venhorst’, die zijn aangeboden aan het Europees Parlement.

ERP 2017 is vrijwel volledig georganiseerd door de inwoners van het dorp, die gezamenlijk en geheel vrijwillig de handen uit de mouwen hebben gestoken. De gasten hebben overnacht bij gastgezinnen in en rond het dorp en zijn door vrijwillige chauffeurs van locatie naar locatie gebracht en gehaald. Het evenement is ondersteund door de EU, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de provincie Noord Brabant, de gemeenten Boekel en Gemert- Bakel, en de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen en de Brabantse Vereniging van Kleine Kernen. Voor een indruk van wat het evenement inhield, zie de reportage over ERP 2017 1, de reportage over ERP 2017 2, de Aftermovie ERP 2017 en de Facebookpagina van ERP 2017. Ook edtie 2019 van het tweejaarlijkse Nederlandse Plattelandspartlement wordt in Venhorst georganiseerd (en wel op 23-11-2019).

- De gemeente Boekel heeft in 2008 een kalverhouderij nabij de dorpskern van Venhorst opgekocht, waardoor het mogelijk werd in het dorp 55 nieuwe woningen te realiseren. De nieuwbouw kan nu niet meer worden beperkt door de geurcontour rondom het vleeskalverenbedrijf. - Het wijkje is rond 2016 gerealiseerd.

- De eigenaar van de lang leeg gestaan hebbende voormalige supermarkt op Sint Josephplein 35 heeft in 2017 de begane grond verbouwd en herbestemd tot een complex van 4 huurappartementen. De 2 bestaande appartementen op de bovenverdieping zijn gehandhaafd.

- 5 vrouwen uit het dorp hebben samen met Stichting Leefbaar Venhorst het initiatief genomen om weer een dorpswinkel in het dorp te krijgen. 20 vrijwilligers zijn bereid gevonden bij toerbeurt de winkel, die De Winkel is gedoopt en in oktober 2014 is gerealiseerd, te bemensen. De winkel is gevestigd in het pandje waar vroeger de bakkerswinkel van Van de Ven was gevestigd, en wat tot 2014 in functie was als kinderopvang Fides. Er zijn vooral de basale levensmiddelen te koop zoals brood, melk, koffie en thee. Er is ook een koffiehoek zodat De Winkel ook een ontmoetingsfunctie in het dorp heeft. (bron: Brabants Dagblad, 3-9-2014)

Terug naar boven

Agrarisch

- "Wist je dat varkens van nature zindelijk zijn? En dat het echte familiedieren zijn? De Familiestal van het Familievarken is ontworpen met de natuurlijke behoeften van het varken als uitgangspunt. Deze milieu- en diervriendelijke stal is een voorbeeld voor de agrofoodsector in Brabant en heeft daarom in mei 2019 de Agrofoodpluim gewonnen. Het idee voor de Familiestal is ontstaan uit kennis die al beschikbaar was bij Universiteit Wageningen en bij varkensboeren. Zo blijken varkens van nature zindelijk, zijn het echte familiedieren en ook intelligente dieren. Daarbij kunnen ze heel goed ruiken en hebben varkens eigen geluiden waarmee zij met elkaar communiceren. “Door deze bestaande kennis samen te brengen en met elkaar na te denken over hoe je varkens een prettig leven kunt bieden in een varkensstal, is het idee voor de Familiestal ontstaan”, vertellen Frank Wind en Tjacko Sijpkens.

In mei 2019 hebben varkens hun intrek genomen in de eerste Familiestal van Nederland, van de familie Bekkers aan de Hoekstraat in Venhorst. In de Familiestal leven de varkens als familie bij elkaar, lopen ze rond op zandgrond en ligt er aarde waar de varkens lekker in kunnen wroeten. Het voer wordt verspreid over de vloer en in het zand. Op die manier kunnen de varkens wroeten en dat vinden ze fijn. Het zoeken naar voedsel is ook een soort vermaak voor de varkens. De Familiestal is van natuurlijke materialen gemaakt en de gevel is speciaal ontworpen zodat het zacht licht doorlaat. Precies zoals de varkens het graag hebben. Varkens vinden het belangrijk om hun hok schoon te houden. In de Familiestal bevinden zich meerdere toiletten waar de varkens hun behoeften kunnen doen. Fijn voor het varken, maar ook goed voor de omgeving. Wanneer mest en urine samenkomen, vormt zich ammoniak. Door mest en urine af te voeren kan er weinig tot geen ammoniak ontstaan en kan geuroverlast worden verminderd.

In 5 jaar tijd is de samenwerking met verschillende partijen uitgebreid en is er een scala aan bedrijven en mensen uit de regio verbonden aan het project. Zo zijn Coppens Diervoeding, Vereijken Hooijer, Noldus, Craftworks en Inno+ betrokken, wordt er samengewerkt met Hendrix Genetics voor de genetica en is Dura Vermeer aangesloten als bouwpartner. Zij zorgen ervoor dat het concept met zo weinig mogelijk middelen snel kan worden opgezet. De eerste Familiestal van Nederland is gebouwd naast de varkensstal van de familie Bekkers in Venhorst. Ivo Bekkers zag een kans om zijn vakmanschap in te brengen bij het project. Naast de verzorging van zijn vleesvarkens, houdt hij zich nu ook bezig met de dagelijkse verzorging van de 49 zeugen en de biggen. “Ik voel me een pionier en hoop echt dat het project slaagt”.

Volgens Tjacko Sijpkens hebben retailers een grote behoefte om bij consumenten een specifiek en onderscheidend concept neer te zetten. Het Familievarken is zo’n onderscheidend concept dat inspeelt op de behoefte van de markt aan de consumptie van vlees met een beter leven. Doordat Dura Vermeer de stal heeft ontwikkeld als een soort bouwpakket, dat snel kan worden opgezet, is de Familiestal eenvoudig te vermenigvuldigen. Zo kan snel worden ingespeeld op de groeiende consumentenvraag. Het Familievarken wil zich onderscheiden als echt merk en duurzaam, diervriendelijk varkensvlees aantrekkelijk maken voor een breed publiek.

Met het bedenken van een nieuw stalconcept is het project nog niet af. Er zijn nog meer plannen, vertellen Frank Wind en Tjacko Sijpens: “In de toekomst willen we duurzaam varkensvlees voor alle consumenten beschikbaar maken en zo goed mogelijk weten te voorspellen wat een big nodig heeft. Zo krijgt het varken een goed leven en de consument een lekker en betaalbaar stukje vlees.” Daarnaast wordt er samengewerkt met hightechbedrijven om het gedrag van de varkens in de stal te analyseren. Die data wordt vervolgens gebruikt om nog beter te voorzien in de behoeften van de varkens. Een duurzame varkenshouderij met een blik op de toekomst en met kansen voor de sector én de rest van de keten. Dat verdient een Pluim!" (bron: Provincie Noord-Brabant, juni 2019)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Venhorst heeft 7 gemeentelijke monumenten.

- De buurtschap Venhorst wordt een dorp door de bouw van de RK Sint-Jozefkerk (Sint Josephplein 18) in 1934, naar ontwerp van architect J. Elemans. In 1954 is de kerk uitgebreid, naar ontwerp van architect Jan Strik. De bakstenen kruiskerk is opgetrokken in Delftse School-stijl en bestaat uit een eenbeukig schip met vijf traveeën en een transept met een verhoogde vieringtoren. De vieringtoren wordt gedekt door een tentdak met achtzijdige klokkentoren (dakruiter) die getopt wordt door een ui. De dwarsbeuken en het schip worden gedekt door zadeldaken. De gevels hebben rechthoekige vensters en de zijgevels hebben steunberen. De kerk is tegenwoordig onderdeel van Parochie Sint Petrus.

"De Sint Corneliusschool is in 1932 gebouwd, villa De Linde in 1933, de kerk in 1934 en de pastorie weer wat later. Samen vormen deze gebouwen een beeldbepalend dorpshart. In 2017 is een klankbordgroep gevormd vanuit Stichting Leefbaar Venhorst samen met het parochiebestuur van de Sint Petrus Parochie om het dorpshart te behouden, waarbij de focus ligt op het behoud van het kerkgebouw. De financiële middelen van de parochie zijn niet meer toereikend om het noodzakelijke onderhoud te plegen. Naast de huidige functie van het kerkgebouw wordt er nagedacht over mogelijke andere invullingen.

De volgende onderhoudswerkzaamheden zijn op korte termijn noodzakelijk: het torentje en de overstek moeten opnieuw in de verf worden gezet; het luidwerk heeft dringend een onderhoudsbeurt nodig; de uurwerken moeten worden gerepareerd worden (deze staan deels stil en de verlichting van de wijzerplaten moet worden vervangen; de glas-in-loodramen aan de pleinzijde moeten gerestaureerd worden. Al deze onderhoudswerkzaamheden gaan ruim €25.000,- kosten. Er is al veel lobbywerk verricht. Zo willen de gemeente Boekel en de Sint Petrus Parochie elk een derde deel bijdragen, onder de voorwaarde dat de dorpsgemeenschap ook een derde deel bijdraagt. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit ons als hechte gemeenschap (ca. 700 huishoudens) gaat lukken. Stichting Leefbaar Venhorst heeft hiervoor haar rekeningnummer NL65 RABO 0314 4507 69 opengesteld. Uw gift is zeer welkom onder vermelding van “behoud dorpshart”. Wanneer wij met zijn allen, naar voorbeeld van de Pioniers, onze schouders eronder zetten dan kan het beeldbepalende dorpshart behouden blijven." Aldus de stichting en de klankbordgroep Kerkenvisie in februari 2017.

In april 2019 is bekend geworden dat de dan 85-jarige - ook onder Recente ontwikkelingen beschreven - ondernemer en inwoner Toon van Duijnhoven de kerk gaat kopen, met de pastorie en de tuin. Van Duijnhoven garandeert dat de kerk zeker de eerstkomende jaar voor de eredienst behouden blijft. Om een en ander te bekostigen, komen in de pastorietuin 12 zorgwoningen. Op langere termijn wil Van Duijnhoven het geheel ontwikkelen tot een combinatie van zorg en seniorenhuisvesting. De voorzitter van de Werkgroep Kerkenvisie van parochie Sint Petrus, Jan Lucius, is verheugd over de overeenstemming die met Van Duijnhoven en tal van groeperingen in het dorp is bereikt: "Met dit plan blijft het kerkgebouw behouden voor de gemeenschap van Venhorst. De kerk krijgt op termijn een maatschappelijke functie en in de tussentijd blijft ze open voor de eredienst. Ook blijft het park behouden. Een unieke kans in onze ogen." Sommigen vonden dat het park door de 12 zorgwoningen teveel zou worden aangetast. Daarom worden die nu gerealiseerd in twee lagen van 6 woningen, direct achter de pastorie, zodat het gros van het 3.000 m2 grote park behouden blijft.

- Elk jaar word er een persoon die zich belangeloos heeft ingezet voor de gemeenschap, onderscheiden met de titel 'de Kei van Venhorst'. Dit verwijst naar de kei die hier in 1933 is gevonden en die in 1934 op het dorpsplein is geplaatst.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Peeltuuters is opgericht in 1962 en heeft in 2017 het 5x11-jarig dus 55-jarig jubileum gevierd (in de carnavalswereld rekent men voor jubilea in eenheden van 11 jaar).

- Trekkertrek (op een zondag begin april).

- Onder auspiciën van Volleybalvereniging Terraveen Forzato Combinatie organiseert de ToCo al sinds 1987 het VolleybalBAL, een volleybaltoernooi voor de hele familie (weekend eind juni / begin juli). Op een mooi gelegen accommodatie aan de rand van het gastvrije Venhorst liggen ca. 20 volleybalvelden. Hierop worden op zaterdag en zondag wedstrijden 3 x 3 en 6 x 6 op gras gespeeld. Voor de jeugd organiseren ze ook het zogeheten circulatievolleybal (4x4 volleybalvorm voor de jeugd vanaf 5-6 jaar). Tevens is er op zondag een Vrienden- en buurttoernooi voor teams uit het dorp (6x6). Voor de liefhebbers is er gelegenheid tot kamperen direct naast de velden. Op vrijdagavond word je ontvangen in het VolleybalBAL-café. Met bier en frisdrank voor maar 1 euro. Op zaterdag en zondag is er een goed sporters-ontbijt. Op zaterdagavond kan je genieten van een warme maaltijd. Voor de allerkleinsten en de kinderen die niet mee willen volleyballen zorgt het animatieteam ervoor dat ook die kinderen een geweldig leuk weekend hebben, terwijl je zelf lekker gaat volleyballen.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Venhorst, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- "De Legende van de Kei van Venhorst is een bijzonder spannende jeugdfilm die 65 minuten duurt en in 1995 is uitgezonden door de BLOK. Aan het einde van de film werd de jeugd tot 14 jaar gevraagd ergens in de gemeente Boekel een schatkist te gaan opgraven. Want twee meisjes uit Boekel, Xantippe (Mirelle van Rijbroek) en Flaviana (Ine van den Broek), hebben in een oude hutkoffer die ze ergens op de kop getikt hebben een dagboek gevonden uit 1495. Met daarin de beschrijving van een verborgen schatkist. Het dagboek blijkt toe te behoren aan kapitein Maximilliaan (Bart van de Ven) en zijn piraat Wassilissa (René Mickers). In de film worden de twee mannen op de hielen gezeten door de boze tovenaar Silanpaa (Joop van Lankvelt) die het tweetal volgt in zijn kristallen bol. Of de oorsprong van de symbolische zwerfkei al of niet duidelijk wordt is te zien in deze film naar een fantastisch idee van Ine van den Broek."

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Venhorst.

- Nieuws: - Weekblad Boekel & Venhorst is via de link ook online te lezen.

- Belangenvereniging: - De in 2009 opgerichte Stichting Leefbaar Venhorst zet zich zich in voor behoud en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid van het dorp. Dat betekent o.a. dat de stichting initiatieven ondersteunt die bijdragen aan de leefbaarheid, maar qua middelen en faciliteiten daartoe niet zijn uitgerust. In de Toekomstvisie van het dorp is het sociaal klimaat en de daarbij behorende sociale infrastructuur niet nader uitgewerkt, terwijl de noodzaak hiertoe wel steeds groter wordt. Het versterken van de lokale sociale infrastructuur kan leiden tot het langer uitstellen van formele ondersteuning en eraan bijdragen om zo lang mogelijk in het eigen dorp te willen en kunnen blijven wonen. Het is voor de leefbaarheid van het dorp van belang dat de sociale infrastructuur versterkt en/of toekomstbestendig wordt en blijft. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk inwoners, jong en ouder, enthousiast raken om hier hun bijdrage aan te willen leveren.

Sinds eind 2012 is een werkgroep van 8 betrokken inwoners - vallend onder de stichting - doende met het uitwerken van de (gewenste) sociale infrastructuur in Venhorst. De onderliggende 'drive' is gelegen in het gegeven dat leden van deze initiatiefgroep vinden dat er 'kansen' liggen die niet 'genomen' worden om de leefbaarheid te versterken. Ook vinden de leden dat er 'te veel schotten' zijn waardoor deze kansen onbenut blijven. Hiertoe is het van belang dat sociale verbindingen worden aangegaan tussen de verschillende generaties en met leeftijdsgenoten. Hun opvatting hierbij is dat goed voorbeeld goed doet volgen. Met andere woorden; als jong geleerd wordt dat het heel normaal is om een handje te helpen of verantwoordelijkheid te dragen en/of te nemen, dan zal dit ook uitgedragen worden naar de volgende generaties. Daar waar jong en ouder, maar ook leeftijdsgenoten elkaar ontmoeten ontstaat er op natuurlijke wijze (praktische) uitwisseling van kennis en kunde met wederzijds respect en begrip. Het gaat hierbij niet alleen om de praktische hand- en spandiensten, maar ook om het nemen van (bestuurlijke) verantwoordelijkheden die ook nodig zijn om leefbaarheidsvraagstukken in het dorp ook in de toekomst te kunnen blijven oppakken.

- Dorpshuis: - Gemeenschapshuis De Horst is de ontmoetingsplaats voor alle inwoners van Venhorst. De accommodatie beschikt over een theaterzaal, een sportzaal en verschillende multifunctionele zalen. De Horst biedt plaats aan tal van verenigingen voor repetities, (sport)activiteiten, volksfeesten, uitvoeringen, bijeenkomsten en vergaderingen. In de prachtige theaterzaal worden regelmatig professionele uitvoeringen en voorstellingen gegeven. Ook voor zakelijke bijeenkomsten, trainingen, seminars en lezingen is De Horst een zeer geschikte locatie. Desgewenst kunnen buffetten. lunches en koffietafels geheel door hen worden verzorgd.

- Onderwijs en kinderopvang: - Kindcentrum Cornelius omvat de St. Corneliusschool en een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en BSO van GOO Kinderopvang. - Gastouderopvang Ienieminie is een flexibele opvang. Breng- en haaltijden zijn in overleg bespreekbaar. - 't Speelhuukske is een gezellige kleinschalige gastouder-opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, omgeven door boerderijen, met veel ruimte voor ontplooiing.

- Jeugd: - KPJ Vespo is de jongerenvereniging van Venhorst, voor jongeren door jongeren, die sport, spel en cultuur in elkaar verweeft.

- Muziek: - Echo der Peel is een kleine fanfare die midden in de Venhorster gemeenschap staat. Bij diverse jaarlijkse concerten zoals het Popcornconcert, Jubilarissenconcert en Kerstconcert laat de fanfare horen wat ze in huis heeft. De fanfare is uiteraard ook aanwezig bij Koningsdag, de intocht van Sinterklaas en de Carnavalsoptocht. Verder gooit Echo der Peel al jaren hoge ogen bij het jaarlijkse Jumbo Muziekfestival, waar de orkesten uit kring Veghel de degens met elkaar kruisen om de felbegeerde Jumbocup. Sinds de oplevering van het geheel vernieuwde gemeenschapshuis De Horst in Venhorst kan Echo der Peel beschikken over een fantastische concertzaal met een geweldige akoestiek. Echo der Peel probeert het publiek aan zich te binden door muziek te spelen waarvoor de mensen bereid zijn naar de concertzaal te komen. Een direct gevolg hiervan is dat het repertoire tegenwoordig vooral uit film- en musicalmuziek bestaat, hier en daar gelardeerd met moderne originele concertwerken.

- Sport: - Voetbalvereniging RKSV Venhorst is opgericht in 1957 en heeft dus in 2017 het 60-jarig bestaan gevierd.

- Korfbalvereniging JES.

- Volleybalvereniging Terraveen Forzato Combinatie speelt in sporthallen in Odiliapeel, Venhorst en Volkel.

- Handbalvereniging.

- Schietsportvereniging De Korrel schiet in de disciplines 10 meter luchtgeweer, 10 meter luchtgeweer opgelegd en 10 meter luchtpistool. De vereniging is opgericht in 1979, door een stel enthousiaste schutters uit Venhorst. In het dorpscafé zijn ze in een kleine ruimte achter in de zaal begonnen, met daarin 5 banen van 10 meter. Alles werd indertijd zelf in elkaar gesmeed, van handbediening tot volautomatisch. Vele wedstrijden werden er geschoten. Het jaarlijks terugkerend concours werd zo goed bezocht, dat er in de grote zaal van het café nog eens 10 banen bij werden gemaakt. Na vele jaren in het café te hebben geschoten, werd het tijd om op eigen benen te staan. Het eigen clubgebouw moest echter al na enige jaren weer weg i.v.m. plannen voor woningbouw. De vereniging heeft toen nieuwe banen gekregen in het nieuwe multifunctioneel centrum De Horst.

Vanaf het begin heeft De Korrel door de jaren heen al vele malen hoog gescoord. Denk hierbij maar aan Jolande Swinkels, die tot tweemaal toe naar de Olympische Spelen is geweest. Ook andere leden zijn regelmatig in de top 10 van Nederland te vinden. Vanaf het begin is De Korrel al ambitieus geweest: met ieder jaar weer het terugkerend concours, het organiseren van Districts- en Afdelingskampioenschappen, Liga-wedstrijd en Jeugdwedstrijden voor het District. En ze blijven werken aan de toekomst. - Een zeer sportief dorp, dat Venhorst, want naast de reeks hiervoor reeds genoemde sportverenigingen is KPJ Vespo ook nog doende met de oprichting van een tennisvereniging.

Reactie toevoegen