Venhorst

Plaats
Dorp
Boekel
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

venhorst_european_rural_parliament_2017_europees_plattelandsparlement.jpg

In oktober 2017 is heel Venhorst gemobiliseerd en in touw geweest voor de organisatie van het Europees Plattelandsparlement 2017 / European Rural Parliament 2017. Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Recente ontwikkelingen.

In oktober 2017 is heel Venhorst gemobiliseerd en in touw geweest voor de organisatie van het Europees Plattelandsparlement 2017 / European Rural Parliament 2017. Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Recente ontwikkelingen.

Venhorst

Terug naar boven

Status

- Venhorst is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Boekel.

- Onder het dorp Venhorst valt ook de buurtschap Zijp (deels).

Terug naar boven

Ligging

Venhorst ligt O van Boekel. Het dorpsgebied grenst in het O aan de provincialeweg N277 (Ravenstein - Beesel), ter plekke Grote Baan geheten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Venhorst heeft ca. 680 huizen met ca. 1.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Artikel over het ontstaan van het dorp Venhorst op de site van het BHIC.

- Krantenartikel uit ca. 1950 over ontstaan en begintijd van het dorp Venhorst.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De anno 2017 84-jarige Venhorstenaar Toon van Duijnhoven had jarenlang een elektrozaak en stalenkozijnenfabriek aan het Kerkepad. Nadat hij een nieuwe fabriek had betrokken aan de Statenweg kwam het pand leeg te staan. Momenteel wordt het gebruikt voor opslag. In december 2017 heeft Van Duijnhoven een plan gelanceerd voor een supermarkt op deze locatie, met een dependance van de huisartsenpost, een eethuis en erboven 11 appartementen. "Alleen als je de mensen meer kunt bieden dan alleen een woning, blijven ze hier. Anders wordt Vednhorst écht een dood dorp", aldus Van Duijnhoven bij de presentatie van de plannen. De uitvoering beoogt medio 2018 van start te gaan en medio 2019 gereed te komen. (bron en voor nadere informatie zie: BD, 27-12-2017)

- Sinds oktober 2017 staat het kleine dorp Venhorst, dat bij de meeste Nederlanders geen belletje zal doen rinkelen, zelfs in heel Europa 'op de kaart'. Het dorp is namelijk in oktober 2017 overspoeld door 220 gasten uit meer dan 40 Europese regio’s. Zij kwamen voor het Europese Plattelands Parlement oftewel European Rural Parliament (ERP), dat 1x per 2 jaar telkens op een andere locatie in Europa wordt georganiseerd. De deelnemers vertegenwoordigden 150 miljoen inwoners van plattelandsgemeenten en bestuurders uit heel Europa.

Tijdens ERP 2017 bespraken de deelnemers thema’s waar plattelandsgemeenten en kleine kernen mee geconfronteerd worden, zoals water en klimaatadaptatie, krimp en vergrijzing, sociale veerkracht en leegstand op het platteland. Tijdens het driedaagse evenement vergaderden de deelnemers niet alleen, ze wisselden ook ervaringen uit tijdens excursies in de regio en een breed scala van workshops. Het resultaat van deze dagen in en rond Venhorst is verwoord in het ‘Manifest’ en de ‘Declaration of Venhorst’, die zijn aangeboden aan het Europees Parlement.

ERP 2017 is vrijwel volledig georganiseerd door de inwoners van Venhorst, die gezamenlijk en geheel vrijwillig de handen uit de mouwen hebben gestoken. De gasten hebben overnacht bij gastgezinnen in en rond Venhorst en zijn door vrijwillige chauffeurs van locatie naar locatie gebracht en gehaald. Het evenement is ondersteund door de EU, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de provincie Noord Brabant, de gemeenten Boekel en Gemert- Bakel, en de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen en de Brabantse Vereniging van Kleine Kernen. Voor een indruk van wat het evenement inhield, zie de reportage over ERP 2017 te Venhorst 1, - reportage over ERP 2017 2 en - de Facebookpagina van ERP 2017.

- De gemeente Boekel heeft in 2008 een kalverhouderij nabij de dorpskern van Venhorst opgekocht, waardoor het mogelijk werd in het dorp 55 nieuwe woningen te realiseren. De nieuwbouw kan nu niet meer worden beperkt door de geurcontour rondom het vleeskalverenbedrijf. - Het wijkje is rond 2016 gerealiseerd.

- De eigenaar van de lang leeg gestaan hebbende voormalige supermarkt op Sint Josephplein 35 heeft in 2017 de begane grond verbouwd en herbestemd tot een complex van 4 huurappartementen. De 2 bestaande appartementen op de bovenverdieping zijn gehandhaafd.

- 5 vrouwen uit het dorp hebben samen met Stichting Leefbaar Venhorst het initiatief genomen om weer een dorpswinkel in het dorp te krijgen. 20 vrijwilligers zijn bereid gevonden bij toerbeurt de winkel, die De Winkel is gedoopt en in oktober 2014 is gerealiseerd, te bemensen. De winkel is gevestigd in het pandje waar vroeger de bakkerswinkel van Van de Ven was gevestigd, en wat tot 2014 in functie was als kinderopvang Fides. Er zijn vooral de basale levensmiddelen te koop zoals brood, melk, koffie en thee. Er is ook een koffiehoek zodat De Winkel ook een ontmoetingsfunctie in het dorp heeft. (bron: Brabants Dagblad, 3-9-2014)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Venhorst heeft 7 gemeentelijke monumenten.

- De kerk is tegenwoordig onderdeel van Parochie Sint Petrus. "De Sint Corneliusschool is in 1932 gebouwd, villa De Linde in 1933, de kerk in 1934 en de pastorie weer wat later. Samen vormen deze gebouwen een beeldbepalend dorpshart in Venhorst. In 2017 is een klankbordgroep gevormd vanuit Stichting Leefbaar Venhorst samen met het parochiebestuur van de Sint Petrus Parochie om het dorpshart te behouden, waarbij de focus ligt op het behoud van het kerkgebouw. De financiële middelen van de parochie zijn niet meer toereikend om het noodzakelijke onderhoud te plegen. Naast de huidige functie van het kerkgebouw wordt er nagedacht over mogelijke andere invullingen.

Onderstaande onderhoudswerkzaamheden zijn op korte termijn noodzakelijk: het torentje en de overstek moeten opnieuw in de verf worden gezet; het luidwerk heeft dringend een onderhoudsbeurt nodig; de uurwerken moeten worden gerepareerd worden (deze staan deels stil en de verlichting van de wijzerplaten moet worden vervangen; de glas-in-loodramen aan de pleinzijde moeten gerestaureerd worden. Al deze onderhoudswerkzaamheden gaan ruim €25.000,- kosten.

Er is al veel lobbywerk verricht. Zo willen de gemeente Boekel en de Sint Petrus Parochie elk een derde deel bijdragen, onder de voorwaarde dat de dorpsgemeenschap ook een derde deel bijdraagt. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit ons als hechte gemeenschap (ca. 700 huishoudens) gaat lukken. Stichting Leefbaar Venhorst heeft hiervoor haar rekeningnummer NL65 RABO 0314 4507 69 opengesteld. Uw gift is zeer welkom onder vermelding van “behoud dorpshart”. Wanneer wij met zijn allen, naar voorbeeld van de Pioniers, onze schouders eronder zetten dan kan het beeldbepalende dorpshart behouden blijven." Aldus Stichting Leefbaar Venhorst en de klankbordgroep Kerkenvisie in februari 2017.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Peeltuuters is opgericht in 1962 en heeft in 2017 het 5x11-jarig dus 55-jarig jubileum gevierd (in de carnavalswereld rekent men voor jubilea in eenheden van 11 jaar).

- Trekkertrek (op een zondag begin april).

- Onder auspiciën van Volleybalvereniging Terraveen Forzato Combinatie organiseert de ToCo al sinds 1987 het VolleybalBAL, een volleybaltoernooi voor de hele familie (weekend eind juni / begin juli). Op een mooi gelegen accommodatie aan de rand van het gastvrije Venhorst liggen ca. 20 volleybalvelden. Hierop worden op zaterdag en zondag wedstrijden 3 x 3 en 6 x 6 op gras gespeeld. Voor de jeugd organiseren ze ook het zogeheten circulatievolleybal (4x4 volleybalvorm voor de jeugd vanaf 5-6 jaar). Tevens is er op zondag een Vrienden- en buurttoernooi voor teams uit Venhorst (6x6). Voor de liefhebbers is er gelegenheid tot kamperen direct naast de velden. Op vrijdagavond word je ontvangen in het VolleybalBAL-café. Met bier en frisdrank voor maar 1 euro. Op zaterdag en zondag is er een goed sporters-ontbijt. Op zaterdagavond kan je genieten van een warme maaltijd. Voor de allerkleinsten en de kinderen die niet mee willen volleyballen zorgt het animatieteam ervoor dat ook die kinderen een geweldig leuk weekend hebben, terwijl je zelf lekker gaat volleyballen.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Venhorst.

- Nieuws: - Weekblad Boekel & Venhorst is via de link ook online te lezen.

- Belangenvereniging: - De in 2009 opgerichte Stichting Leefbaar Venhorst zet zich zich in voor behoud en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid van Venhorst. Dat betekent o.a. dat de stichting initiatieven ondersteunt die bijdragen aan de leefbaarheid, maar qua middelen en faciliteiten daartoe niet zijn uitgerust.

In de Toekomstvisie van Venhorst is het sociaal klimaat en de daarbij behorende sociale infrastructuur niet nader uitgewerkt, terwijl de noodzaak hiertoe wel steeds groter wordt. Het versterken van de lokale sociale infrastructuur kan leiden tot het langer uitstellen van formele ondersteuning en eraan bijdragen om zo lang mogelijk in het eigen dorp te willen en kunnen blijven wonen. Het is voor de leefbaarheid van Venhorst van belang dat de sociale infrastructuur versterkt en/of toekomstbestendig wordt en blijft. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk inwoners, jong en ouder, enthousiast raken om hier hun bijdrage aan te willen leveren.

Sinds eind 2012 is een werkgroep van 8 betrokken inwoners - vallend onder de stichting - doende met het uitwerken van de (gewenste) sociale infrastructuur in Venhorst. De onderliggende 'drive' is gelegen in het gegeven dat leden van deze initiatiefgroep vinden dat er 'kansen' liggen die niet 'genomen" worden om de leefbaarheid te versterken. Ook vinden de leden dat er 'te veel schotten' zijn waardoor deze kansen onbenut blijven. Hiertoe is het van belang dat sociale verbindingen worden aangegaan tussen de verschillende generaties en met leeftijdsgenoten.

Hun opvatting hierbij is dat goed voorbeeld goed doet volgen. Met andere woorden; als jong geleerd wordt dat het heel normaal is om een handje te helpen of verantwoordelijkheid te dragen en/of te nemen, dan zal dit ook uitgedragen worden naar de volgende generaties. Daar waar jong en ouder, maar ook leeftijdsgenoten elkaar ontmoeten ontstaat er op natuurlijke wijze (praktische) uitwisseling van kennis en kunde met wederzijds respect en begrip. Het gaat hierbij niet alleen om de praktische hand- en spandiensten, maar ook om het nemen van (bestuurlijke) verantwoordelijkheden die ook nodig zijn om leefbaarheidsvraagstukken in Venhorst ook in de toekomst te kunnen blijven oppakken.

- Dorpshuis: - Gemeenschapshuis De Horst is de ontmoetingsplaats voor alle inwoners van Venhorst. De accommodatie beschikt over een theaterzaal, een sportzaal en verschillende multifunctionele zalen. De Horst biedt plaats aan tal van verenigingen voor repetities, (sport)activiteiten, volksfeesten, uitvoeringen, bijeenkomsten en vergaderingen. In de prachtige theaterzaal worden regelmatig professionele uitvoeringen en voorstellingen gegeven. Ook voor zakelijke bijeenkomsten, trainingen, seminars en lezingen is De Horst een zeer geschikte locatie. Desgewenst kunnen buffetten. lunches en koffietafels geheel door hen worden verzorgd.

- Onderwijs / kinderopvang: - Kindcentrum Cornelius omvat de St. Corneliusschool en een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en BSO van GOO Kinderopvang. - Gastouderopvang Ienieminie is een flexibele opvang. Breng- en haaltijden zijn in overleg bespreekbaar. - 't  Speelhuukske is een gezellige kleinschalige gastouder-opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, omgeven door boerderijen, met veel ruimte voor ontplooiing.

- Jeugd: - KPJ Vespo is de jongerenvereniging van Venhorst, voor jongeren door jongeren, die sport, spel en cultuur in elkaar verweeft.

- Muziek: - Echo der Peel is een kleine fanfare die midden in de Venhorster gemeenschap staat. Bij diverse jaarlijkse concerten zoals het Popcornconcert, Jubilarissenconcert en Kerstconcert laat de fanfare horen wat ze in huis heeft. De fanfare is uiteraard ook aanwezig bij Koningsdag, de intocht van Sinterklaas en de Carnavalsoptocht. Verder gooit Echo der Peel al jaren hoge ogen bij het jaarlijkse Jumbo Muziekfestival, waar de orkesten uit kring Veghel de degens met elkaar kruisen om de felbegeerde Jumbocup. Sinds de oplevering van het geheel vernieuwde gemeenschapshuis De Horst in Venhorst kan Echo der Peel beschikken over een fantastische concertzaal met een geweldige akoestiek. De vereniging steekt veel tijd in het werven van nieuwe leden en leerlingen en dit heeft als resultaat dat er behoorlijk wat jeugdleden meespelen, iets waar de vereniging ontzettend blij mee is. Echo der Peel probeert het publiek aan zich te binden door muziek te spelen waarvoor de mensen bereid zijn naar de concertzaal te komen. Een direct gevolg hiervan is dat het repertoire tegenwoordig vooral uit film- en musicalmuziek bestaat, hier en daar gelardeerd met moderne originele concertwerken.

- Sport: - RKSV Venhorst (voetbal) is opgericht in 1957 en heeft dus in 2017 het 60-jarig bestaan gevierd. - Korfbalvereniging JES. - Volleybalvereniging Terraveen Forzato Combinatie speelt in sporthallen in Odiliapeel, Venhorst en Volkel. - Handbalvereniging.

- Schietsportvereniging De Korrel schiet in de disciplines 10 meter luchtgeweer, 10 meter luchtgeweer opgelegd en 10 meter luchtpistool. De vereniging is opgericht in 1979, door een stel enthousiaste schutters uit Venhorst. In het dorpscafé zijn ze in een kleine ruimte achter in de zaal begonnen, met daarin 5 banen van 10 meter. Alles werd indertijd zelf in elkaar gesmeed, van handbediening tot volautomatisch. Vele wedstrijden werden er geschoten. Het jaarlijks terugkerend concours werd zo goed bezocht, dat er in de grote zaal van het café nog eens 10 banen bij werden gemaakt. Na vele jaren in het café te hebben geschoten, werd het tijd om op eigen benen te staan. Het eigen clubgebouw moest echter al na enige jaren weer weg i.v.m. plannen voor woningbouw. De vereniging heeft toen nieuwe banen gekregen in het nieuwe multifunctioneel centrum De Horst.

Vanaf het begin heeft De Korrel door de jaren heen al vele malen hoog gescoord. Denk hierbij maar aan Jolande Swinkels, die tot tweemaal toe naar de Olympische Spelen is geweest. Ook andere leden zijn regelmatig in de top 10 van Nederland te vinden. Vanaf het begin is De Korrel al ambitieus geweest: met ieder jaar weer het terugkerend concours, het organiseren van Districts- en Afdelingskampioenschappen, Liga-wedstrijd en Jeugdwedstrijden voor het District. En ze blijven werken aan de toekomst. - Een zeer sportief dorp, dat Venhorst, want naast de reeks hiervoor reeds genoemde sportverenigingen is KPJ Vespo ook nog doende met de oprichting van een tennisvereniging.

Reactie toevoegen