Klein Delfgauw

Plaats
Buurtschap
Delft Pijnacker-Nootdorp
Zuid-Holland

klein_delfgauw_straatnaambord.jpg

Klein Delfgauw is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in deels gemeente Delft, deels gemeente Pijnacker-Nootdorp. De buurtschap valt deels onder de stad Delft, deels onder het dorp Delfgauw.

Klein Delfgauw is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in deels gemeente Delft, deels gemeente Pijnacker-Nootdorp. De buurtschap valt deels onder de stad Delft, deels onder het dorp Delfgauw.

klein_delfgauw_gemeente_delft_richtingbord_kopie.jpg

Curieus richtingbordje aan de gevel van het pand op Noordeindseweg ehh oh nee Klein Delfgauw 53. Het verwijst dus naar een straatnaam dan wel buurtschap Klein Delfgauw in de gem. Delft, even verderop, maar in beide ben je op dat moment al aanbeland!

Curieus richtingbordje aan de gevel van het pand op Noordeindseweg ehh oh nee Klein Delfgauw 53. Het verwijst dus naar een straatnaam dan wel buurtschap Klein Delfgauw in de gem. Delft, even verderop, maar in beide ben je op dat moment al aanbeland!

klein_delfgauw_bieslandbos_paal.jpg

En de plaatsnaam komt binnen de paar m2 van deze kleine buurtschap zowaar nóg een keer voor. Vrijwel recht tegenover het weggetje Klein Delfgauw staat namelijk deze fraaie paal met inscriptie 'Klein Delfgauw - Bieslandbos'. (© Google StreetView)

En de plaatsnaam komt binnen de paar m2 van deze kleine buurtschap zowaar nóg een keer voor. Vrijwel recht tegenover het weggetje Klein Delfgauw staat namelijk deze fraaie paal met inscriptie 'Klein Delfgauw - Bieslandbos'. (© Google StreetView)

klein_delfgauw_op_kaart_openstreetmap.jpg

Op deze kaart wordt de wonderlijke situatie van buurtschap Klein Delfgauw mooi gevisualiseerd, zowel qua straatnaamgeving als qua huisnummering. De bijzonderheden hiervan kun je lezen in het hoofdstuk Status. (© www.openstreetmap.org)

Op deze kaart wordt de wonderlijke situatie van buurtschap Klein Delfgauw mooi gevisualiseerd, zowel qua straatnaamgeving als qua huisnummering. De bijzonderheden hiervan kun je lezen in het hoofdstuk Status. (© www.openstreetmap.org)

klein_delfgauw_buurtschapsgezicht.jpg

Klein Delfgauw, buurtschapsgezicht. Het linkerpand is huisnr. 53, waar je het bordje aan de gevel kunt zien zitten dat in het hoofdstuk Status wordt besproken en elders op deze pagina is afgebeeld.

Klein Delfgauw, buurtschapsgezicht. Het linkerpand is huisnr. 53, waar je het bordje aan de gevel kunt zien zitten dat in het hoofdstuk Status wordt besproken en elders op deze pagina is afgebeeld.

Klein Delfgauw

Terug naar boven

Status

- Klein Delfgauw is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in deels gemeente Delft, deels gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het was de enige woonkern van de gemeente Biesland, die in 1812 was toegevoegd aan de gemeente Pijinacker, per 1-4-1817 daar weer van was afgesplitst tot een zelfstandige gemeente, en in 1833 is opgegaan in de gemeente Vrijenban. In 1921 deels over naar gemeente Delft, deels over naar gemeente Pijnacker (dat deel: in 2002 over naar gemeente Pijnacker-Nootdorp).

- De buurtschap Klein Delfgauw valt, ook voor de postadressen, deels onder de stad Delft, deels onder het dorp Delfgauw.

- De buurtschap Klein Delfgauw heeft helaas geen plaatsnaamborden, zodat je alleen aan het gelijknamige straatnaambordje kunt zien dat je er bent aangekomen. Inderdaad straatnaambordje en geen straatnaambordjes, omdat het weggetje met deze naam een doodlopend weggetje is en dus maar 1 straatnaambordje nodig heeft.

Wonderlijk is dat er aan deze straat(naam) alleen panden liggen met de huisnummers 53-67. Bij nader inzien blijkt dit door te nummeren vanuit de aangrenzende Noordeindseweg. De gemeentegrens loopt hier W langs de Noordeindseweg. De panden in deze buurtschap aan de Noordeindseweg onder gemeente Pijnacker-Nootdorp, kern Delfgauw, liggen aan de O kant van die weg en hebben de huisnummers 52-76. De panden in deze buurtschap die onder de gemeente en stad Delft vallen, liggen aan de W kant van deze weg en zijn op enig moment dus van straatnaam gewijzigd van Noordeindseweg naar Klein Delfgauw.

Nog een wonderlijk dingetje is dat op het pand met huisnr. 53 een richtingbordje gemonteerd zit met die straatnaam dan wel plaatsnaam erop (en eronder de toevoeging 'gemeente Delft') en een richting-pijl eronder, die verwijst naar het buurtje even verderop aan de gelijknamige doodlopende weg. Zie de tweede afbeelding op deze pagina. Wat daar wonderlijk aan is, is dat het pand op nr. 53 weliswaar fysiek aan de Noordeindseweg ligt maar voor het postadres dus aan de straat(naam) Klein Delfgauw ligt in de gemeente Delft. In die zin klopt die richting-pijl op dat bordje dus niet, want je bent op dat moment al aangekomen waar het richtingbord je heen verwijst. Begrijpt u het nog? Zo nee dan moet u niet ons maar dat rare richtingbord de schuld geven. ;-)

Terug naar boven

Naam

Spelling
Deze plaatsnaam wordt ook weleens gespeld als Klein-Delfgauw, met koppelteken dus, wat taalkundig eigenlijk ook te prefereren is (zie 6.E onder de link), maar de straatnaam is zonder koppelteken, en wij vinden het wel zo consequent om de plaatsnaam dan ook maar identiek te spellen. Vandaar.

Oudere vermeldingen
Ca. 1870 (Kuijperkaart) Klein Delfgaauw.

Naamgeving
De naamgeving ligt voor de hand; het is een kleine kern, een buurtschap, deels vallend onder het nabijgelegen dorp Delfgauw.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Klein Delfgauw ligt rond de gelijknamige weg en rond de Noordeindseweg (het gedeelte van deze weg vanaf huisnummer 52a, in NW richting). De buurtschap ligt O van de stad Delft, NNW van het dorp Delfgauw, W van het dorp Pijnacker, Z van het dorp Nootdorp en de Haagse Vinex-wijk Ypenburg, ZO van het dorp Rijswijk en NW van het dorp Berkel en Rodenrijs.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Klein Delfgauw omvat ca. 30 huizen met ca. 75 inwoners.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het evenement Bieslanddagen (weekend begin september) profileert zich als 'het groenste event van de regio', in de Bieslandse Polder in en rond buurtschap Klein Delfgauw, tussen Den Haag, Delft en Pijnacker-Nootdorp in. Op ca. 10 verschillende locaties is van alles te beleven. Streekmarkt, Boerendoepad, kalfjes knuffelen, sminken bij Knorretje, een schapendrijfwedstijd, leuke muzikale optredens en vooral genieten van het groen.

"Na 13 jaar was het tijd om de Bieslanddagen te vernieuwen. Op 4 en 5 september 2021 lanceerden we de Bieslanddagen 2.0*, waarin we de verbinding maken met de kernwaarden van de gebiedsvisie Buytenhout-west. De diversiteit aan activiteiten draagt bij aan natuurbeleving en natuureducatie voor jong en oud. Het evenement is laagdrempelig en betaalbaar voor bezoekers. Een nieuwe focus is duurzaamheid. We gaan verantwoord om met producten, diensten en catering, die bovendien rechtstreeks bij de boer, lokaal en/of van Nederlandse bodem komen. Ook nemen we onze verantwoordelijkheid in vraagstukken hoe duurzaam om te gaan met afval, toiletgebruik en mobiliteit.
* In dat weekend was het evenement weliswaar kleinschaliger van opzet dan de bedoeling was, vanwege het coronavirus. Daarom was er toen sprake van Kleinschalige Bieslanddagen 2.0. Dat er ondanks die kleinschaligheid toch nog heel veel te zien en te doen was, kun je bekijken in het fotoalbum onder de link.

Het verspreiden van gebieden. De Bieslanddagen 2.0 is meer verspreid over het gebied. Delftse hout, Bieslandse polder, Bieslandse Bos en Klein Delfgauw zijn onderdeel van de Bieslandagen 2.0. Ook zal een locatie van het Hertenkamp aansluiten. Gebiedsgebonden locaties die aansluiten bij de doelstellingen en visie van het evenement Bieslanddagen zijn een onderdeel geworden van de Bieslanddagen 2.0. Iedere locatie heeft een eigen thema met bijpassende activiteiten waar organisaties en initiatieven uit de buurt aansluiten.

Eten en drinken. Er komen kleinschalige eet- en drinkgelegenheden met veel variatie. We betrekken gebiedsgebonden horecapunten en lokale horeca/cateringorganisaties. Zij bieden de bezoekers biologische, lokale en/of streekgebonden eten en drinken aan. Vervoer, route en bereikbaarheid. Het hele evenement is toegankelijk met de fiets en we willen bezoekers stimuleren om op de fiets te komen, omdat de route wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor mensen die slecht ter been zijn of voor gezinnen met kleine kinderen hebben we trekkers die de verbinding zijn tussen de diverse locaties.

Digitale routekaart. Er komt een digitale routekaart die mensen via een QR code kunnen downloaden en die interactief werkt. Op deze kaart wordt aangegeven waar en op welke locaties activiteiten zijn en bezoekers kunnen daar ook direct naar navigeren. Deze digitale kaart moet ervoor zorgen dat goed zichtbaar wordt dat de Bieslanddagen 2.0 meerdere locaties heeft. Afval. In samenwerking met Werkse groen, Cleanupall, de Papaver en de Inzamelhelden gaan we duurzaam om met afval en nemen we bezoekers op inspirerende wijze mee. We zorgen ervoor dat het gebied schoon blijft en dat het afval op duurzame manier wordt afgevoerd."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Polder
(In het) N van Klein Delfgauw ligt de Polder Biesland en het Bieslandse Bos. De Polder Biesland is nog de enige groene enclave tussen het verstedelijkte gebied van Delft, Zoetermeer en Den Haag. Biesland was een heerlijkheid en t/m 1833 een zelfstandige gemeente. Tot medio 19e eeuw was het een buurtschap met in 1840 4 huizen en 20 inwoners. "De Polder van Biesland ligt ingeklemd tussen de Bieslandse Bovenpolder met het gebied van de Delftse Hout aan de zuidwest kant, de Klein-Vrijenbanse Polder met de nieuwe woonwijk Brassershout aan de noordwest kant, het Dobbeplas-Balijgebied aan de noordoost kant en de Noordpolder van Delfgauw aan de zuidoostelijke kant.

Oorspronkelijk werd de naam Polder van Biesland gebruikt voor een poldergebied dat de huidige Polder van Biesland én de Bieslandse Bovenpolder omvatte. Een belangrijk deel van de Polder van Biesland is in gebruik bij de familie Duijndam ten behoeve van hun veeteeltbedrijf. Op 7 maart 2007 tekenden de familie en diverse overheden zoals de provincie, het ministerie van LNV, de gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp en Stadsgewest Haaglanden een samenwerkingsovereenkomst over Boeren voor Natuur. De overeenkomst houdt onder meer in dat er een subsidie komt voor het boeren in de Bieslandse Polder. De overeenkomst was het startsein voor de herinrichting van een deel van de polder. De herinrichting gaat de ecologische waarde en de duurzaamheid van de polder verhogen. Stichting Vrienden van Biesland speelt hierbij een belangrijke rol." (bron: Stichting Vrienden van Biesland)

"Stichting Vrienden van Biesland staat voor Vernieuwing, Verbinding en Behoud. Stichting Vrienden van Biesland is opgericht in 2004. De doeleinden en activiteiten van de stichting richten zich vooral op de Bieslandse Polder tussen Pijnacker-Nootdorp, Klein Delfgauw, Delft en Den Haag. Dit gebied heeft in de Haagse regio als enige nog kenmerken van een karakteristieke, traditionele Zuid-Hollandse polder. De Vrienden richten zich gaandeweg ook op Buytenhout, het gebied tussen Delft en Zoetermeer.

Onze doelstelling. De Vrienden van Biesland willen: - Een duurzame Bieslandse Polder waarin de kringloopgedachte centraal staat; - De natuurwaarden van het gebied verhogen; - De polder in stand houden als karakteristiek Zuid-Hollands poldergebied; - De bewoners uit het gebied laten kennismaken met en betrekken bij de activiteiten; - Helpen richting geven aan ‘duurzame’ initiatieven, zoals het opwekken en gebruiken van duurzame energie, de aanleg van een koeientuin en het opstarten van een streekmarkt; - Plannen volgen van gemeenten en provincie die betrekking hebben op het gebied en daarop zo nodig actief reageren."

Terug naar boven

Eten en drinken

Hoeve Biesland
"Hoeve Biesland: de boerderij van de toekomst! Hoeve Biesland is een biologisch-dynamische boerderij met het Demeter keurmerk in buurtschap Klein Delfgauw bij Delft, waar we vlees, brood, rauwe melk en groenten produceren en arbeidsmatige dagbesteding aanbieden. Onze dieren grazen in natuurgebieden, hebben veel ruimte en krijgen zo min mogelijk antibiotica. Maar we werken ook zonder gif of kunstmest, zodat de grond gezond blijft en het natuurgebied rondom de boerderij een hoge biodiversiteit heeft. Daarnaast blijven onze grondstoffen zoveel mogelijk binnen het bedrijf, dat is onderdeel van de ‘Kringlooplandbouw’. Hier werken we samen aan smaakvolle producten die we van het platteland naar de stad brengen.

Onze producten verkopen we onder andere in onze drukbezochte boerderijwinkel in Klein Delfgauw. Maar we leveren ook aan de horeca, instellingen en winkels in de stad. Daarnaast zijn we actief in landschapsbeheer in samenwerking met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Ook draaien we voor 100% op zonne-energie en slootkantmaaisel uit de omgeving gebruiken we als strooisel voor de koeienstal. Zo maken we vruchtbare compost van iets wat normaliter als ‘afvalproduct’ wordt gezien. Tuinders en akkerbouwers uit de omgeving gebruiken deze compost op hun land. Gekapte zieke bomen uit de omgeving verwerken we tot haardhout."

Terug naar boven

Links

- Kinderopvang: - "De filosofie van Kinderdagverblijf Knorretje in buurtschap Klein Delfgauw bij Delft is om in een prettige ongedwongen sfeer de kinderen te verzorgen en op te vangen op een dusdanige wijze dat de kinderen zich veilig en geborgen voelen. Ook vinden wij het buiten zijn en de omgang met dieren erg belangrijk in de ontwikkeling van het kind. Ons kinderdagverblijf ligt in een natuurrijke omgeving, waar wij regelmatig te vinden zijn. Daarnaast beschikken wij over kippen, schapen en konijnen waar wij vaak met de kinderen een kijkje nemen, de dieren aaien en helpen met de verzorging zoals voeren. Ook lopen de konijntjes regelmatig op de groep. De kinderen komen dus al heel jong in aanraking met dieren. Ook in het voorjaar wanneer er lammetjes, geitjes en kuikentjes geboren worden beleven de kinderen hier veel plezier aan. Heerlijk buiten in een gezonde omgeving is wat wij ook uw kind willen bieden! Knorretje geeft veel aandacht aan de individuele ontplooiing en stemt de activiteiten af op de behoeften van het kind. Het is belangrijk dat de ouders hun kinderen met een gerust hart kunnen overdragen aan de leiding van het kinderdagverblijf. Daarom vindt Knorretje naast de relatie met het kind de relatie met de ouders even belangrijk."

- Zorg en welzijn: - "Sinds 2012 is de hierboven reeds beschreven Hoeve Biesland in Klein Delfgauw ook een zorgboerderij. "Inmiddels bestaat de groep 'hulpboeren' uit zo’n 20 mensen. Hiervan hebben er 13 dagbesteding. Onze partners zijn: Gemeente Delft, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, GGZ-Delfland, Ipse de Bruggen, Gemiva SVG, Perspectief en speciaal onderwijs uit de omliggende gemeenten. Op de Hoeve werken (jong)volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en mensen met een psychische hulpvraag. Het spreekt voor zich dat onze hulpboeren de liefde delen voor dier, natuur en buitenleven. Het werk is fysiek uitdagend en er heerst een optimistische en sociale sfeer op de boerderij. Het niveau van Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) is hoog en hulpboeren moeten goed in een groep kunnen functioneren.

Er is ook een aantal re-integreerders, vluchtelingen en vrijwilligers werkzaam. Het gaat hierbij steeds vaker om mensen die een hoge mate van stress en somberheid ervaren in hun dagelijkse leven en daardoor tijdelijk niet meer in staat zijn betaald werk te verrichten. Op de boerderij leren deze mensen opnieuw werken: Hoe kun je ontspannen blijven en je grenzen bewaken terwijl het werk gedaan moet worden? Wat doe je met tegenslagen en wanneer is iets goed genoeg? Veel van dit soort vragen worden beantwoord aan de hand van het werken in de natuur: 'Look deep into nature, and then you will understand everything better' (aldus Albert Einstein).

De natuur weerspiegelt veel van de moeilijkheden en schoonheden die we in het dagelijkse leven ervaren en is daardoor een goed fundament om te leren over onszelf en de wereld om ons heen. Mensen die al een geruime tijd zorg ontvangen, raken vaak het gevoel kwijt dat ook zij ’nodig’ zijn. De natuur vraagt om aandacht en zorg. Voor veel mensen kan het troostend zijn om hun eigenwaarde weer terug te vinden door te ‘zorgen’ in plaats van verzorgd te worden. Het werken op zorgboerderij Hoeve Biesland in Klein Delfgauw is daarnaast zelden een individuele aangelegenheid. Doordat we samenwerken met anderen, zien we dat we grote stappen kunnen maken. Een onmogelijk grote taak, zoals het bemesten van een halve hectare land zonder machines, is met een groep mensen opeens een haalbaar doel. Soms maken we op de boerderij momenten mee van teleurstelling of verdriet; een deel van de oogst vergaat of een dier komt te overlijden. Ook dit hoort bij het leven en overwinnen we samen, ieder op een andere plek binnen ons bedrijf."

Reactie toevoegen