Klazienaveen-Noord

Plaats
Dorp
Emmen
Drenthe

Klazienaveen-Noord

Terug naar boven

Status

- Klazienaveen-Noord is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Emmen.

- Klazienaveen-Noord had aanvankelijk geen eigen postcode en bijbehorende woonplaatsnaam in het postcodeboek. Sterker nog, het dorpje werd niet eens genoemd in het postcodeboek, zelfs niet als ´zie-´verwijzing. Het dorp lag voor de postadressen 'in' Barger-Compascuum. In 2008 heeft het dorp, op eigen verzoek, een eigen postcode (7889) met bijbehorende plaatsnaam in het postcodeboek gekregen en is daarmee dus, ook in de 2009 in werking getreden gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), tot formele woonplaats 'gepromoveerd'. De inwoners hadden daar al in 2001 om verzocht omdat bezoekers in buurdorp Barger-Compascuum gingen zoeken en dolen (begrijpelijk als je voor de postadressen zogenaamd ´in´ Barger-Compascuum ligt, maar niet erg praktisch).

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Het nieuwe dorp Klazienaveen was beoogd op deze plek te komen. Omdat de grond ten Z van het Van Echtenskanaal goedkoper werd aangeboden, gingen meer mensen zich daar vestigen, in de nieuwe hoofdkern Klazienaveen-Zuid, het huidige Klazienaveen. Het dorpje ten N daarvan kreeg logischerwijs de naam Klazienaveen-Noord.

Naamsverklaring
Klazienaveen en daarmee ook Klazienaveen-Noord, is genoemd naar Klaziena Scholten, van de bekende aardappelmeelfabrikanten- en vervenersfamilie in deze regio. Wat ons doet denken aan een vergelijkbare situatie bij Helenaveen, dat ook naar een vervenersvrouw is genoemd.

Terug naar boven

Ligging

Klazienaveen-Noord ligt, zoals de naam al suggereert, N van Klazienaveen, rond de driesprong van het Scholtenskanaal met de weg Verlengde Splitting.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Klazienaveen-Noord heeft ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1884 wordt een begin gemaakt met de vervening van het Smeulveen van eigenaar Jan Evert Scholten. Voor de afvoer van turf naar zijn fabrieken in Gronigen graaft hij het Scholtenskanaal, dat aansluit op het Stadskanaal. In 1890 beginnen de eerste bewoners van de veenkolonie een gemeenschap te vormen. Als evangelist Braakhekke uit Emmer-Compascuum op een zondagmiddag rond 1900 een preekbeurt moet vervullen in Oranjedorp, ziet hij dat het Smeulveen aan snee is. Per brief vraagt hij Jan Evert Scholten of hij niet eerst een kerk wil bouwen voor de veenarbeiders in plaats van een kroeg.

Zo komt er in 1902 een houten kerkje op het bovenveen, in het huidige Klazienaveen-Noord. De bewoners willen ook een eigen voorganger. Dat wordt Willem de Weerd uit Twello, die in 1904 met zijn evangelisatiewerk in het Smeulveen begint en er blijft tot aan zijn dood in 1946. De inwoners brengen voor het traktement van de evangelist 200 gulden bijeen. De rest plus 10.000 turven komt van de familie Scholten, die ook af en toe een nieuwe fiets voor De Weerd regelt.

De eerste steen voor het huidige stenen kerkgebouw is gelegd op 15 juni 1922. Dankzij Scholten, die te hulp schiet door de grond en mankracht te leveren voor de bouw van de kerk. In 1915 heeft de firma Scholten ook al een pastorie gebouwd voor de heer De Weerd. Het bouwmateriaal voor de kerk is grotendeels aangeschaft van de opbrengst van het boek 'De domeneer van turfland', geschreven door Willem De Weerd. De Veenkerk is op 11 februari 1923 ingewijd. (© Veenkerk)

- Geschiedenis van Klazienaveen-Noord op de site Historisch Emmen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Klazienaveen-Noord heeft 1 rijksmonument: de Hervormde (PKN) Veenkerk uit 1923 (Scholtenskanaal Oostzijde 62), een bakstenen zaalkerk met vier traveeën. Deze kerk kwam in de plaats van een houten hulpkerkje uit 1902, dat verplaatst is naar Ter Apelkanaal. In 1929 is een vergaderlokaal bijgebouwd. De bijbehorende pastorie is gedeeltelijk verbouwd. Het huidige orgel van de Veenkerk dateert uit 1951.

- De sluis in het Scholtenskanaal te Klazienaveen-Noord (ter hoogte van huisnummer 24) is in 2010 gerestaureerd. Met de restauratie terug naar de oorspronkelijke staat is de sluis weer passend gemaakt in het veenkoloniale landschap. De oorspronkelijke functie in het waterbeheersingsysteem en in het sociale leven van de veenkoloniale dorpen gaat hiermee ook weer tot de verbeelding spreken. De sluis fungeert tegenwoordig alleen nog als waterdoorlaat.

Terug naar boven

Links

- Het kleine dorp Klazienaveen-Noord heeft al sinds 1947 een eigen voetbalvereniging, genaamd V.E.V. ('vlug en vaardig'). Onder deze kun je alles lezen over de geschiedenis van v.v. V.E.V.

Reactie toevoegen