Kerk-Avezaath

Plaats
Dorp
Buren Tiel
Betuwe
Gelderland

kerk-avezaath_collage.jpg

Kerk-Avezaath, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Kerk-Avezaath, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Kerk Avezaath..jpg

Het zo landelijke Kerk-Avezaath.

Het zo landelijke Kerk-Avezaath.

Kerk-Avezaath

Terug naar boven

Status

- Kerk-Avezaath is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe (en daarbinnen in de Tielerwaard), in grotendeels gemeente Buren, deels gemeente Tiel. T/m 1977 gemeente Zoelen.

Terug naar boven

Ligging

De dorpskern van Kerk-Avezaath ligt W van de A15 en valt onder de gemeente Buren, het buitengebied van het dorp ligt O van de A15 en is bij de herindelingen van 1978 middels grenscorrectie naar de gemeente Tiel overgegaan. Om ze van elkaar te kunnen onderscheiden hebben beide delen een eigen postcode gekregen: 4012 = dorp gem. Buren en 4017 = buitengebied gem. Tiel. Precies andersom dus als bij het nabijgelegen Kapel-Avezaath.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Kerk-Avezaath 53 huizen met 449 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp onder de gemeente Buren ca. 560 huizen met ca. 1.400 inwoners en ca. 60 huizen met ca. 145 inwoners in het buitengebied onder de gemeente Tiel. Bij elkaar zijn dit ca. 620 huizen met ca. 1.545 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Kerk-Avezaath op de lokale dorpssite.

- Geschiedenis van Kerk-Avezaath (naar onderen scrollen op de pagina tot je bij dit dorp bent).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Ca. eenderde deel van de Inwoners van Kerk-Avezaath heeft bij hevige regenval al lange tijd last van water in kelders en kruipruimten, aan beide kanten van de stroomrug. De overlast dateert al van de jaren zeventig en tachtig, toen er woningen zijn gebouwd op de komgronden. In die tijd zijn ook veel sloten gedempt, waar men nu de nadelen van ondervindt. De bodem van het dorp laat bovendien het water slecht door. Er is sprake van een dikke kleilaag en die kun je niet zomaar doorprikken, daar zijn hoge kosten aan verbonden. Een nieuw rioleringsstelsel is te kostbaar en niet haalbaar. Roelofs Advies en Ontwerp heeft in 2011 een actieplan gemaakt, waarbij de bewoners zijn betrokken.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kerk-Avezaath heeft 13 rijksmonumenten.

- Kerk-Avezaath heeft 18 gemeentelijke monumenten.

- De St. Lambertuskerk is in 1999 overgdragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken en maakt tegenwoordig deel uit van de Protestantse Streekgemeente tussen Lek en Linge.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het Lentefeest (weekend in april) met op vrijdag en zaterdag een feestavond en op zondag een markt en rommelmarkt. Het Lentefeest trekt in totaal ca. 10.000 bezoekers.

- De Oranjevereniging verzorgt activiteiten op Koningsdag en op 4 en 5 mei.

- Kerk-Avezaath neemt jaarlijks met een corsowagen deel aan het Fruitcorso Tiel. Onder de link kun je hun activiteiten volgen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Kerk-Avezaath (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Bewonersvereniging Kerk-Avezaath.

- Onderwijs: - Basisschool De Daverhof is gehuisvest in een pand uit 1952, dat in 1994 is gerenoveerd en uitgebreid. De school heeft ca. 110 leerlingen en is een openbare school. "Het kenmerkende van een openbare school is het respecteren van ieders godsdienst of levensovertuiging. Juist het met elkaar samenwerken en samenleven geeft de openbare school een extra dimensie. Er moet daarom ruimte en plaats zijn voor verschillende meningen en levensovertuigingen. Godsdienstige en levensbeschouwelijke onderwerpen worden benaderd op een manier waarbij openheid, begrip en respect voor andere opvattingen en meningen voorop staan. Een dergelijke houding draagt bij tot een verdraagzame en tolerante (school)bevolking. Aan het openbare karakter van de school willen we nadrukkelijk inhoud geven", aldus de site van de school.

- Sport: - Paardrijvereniging De Roskam is een van de grootste rij- en menverenigingen in de Betuwe.

- Zorg: - Zorgboerderij Stichting Thedinghsweert.

Reactie toevoegen