Katerbosch

Plaats
Buurtschap
Mook en Middelaar
Noord-Limburg
Limburg

katerbosch_middelaar_mariakapel.jpg

Kapel 'Maria Onbevlekte Ontvangenis' aan de Eindweg in de buurtschap Katerbosch bij Middelaar dateert uit 1887 en is een rijksmonument. De kapel is in 1981 voor het laatst gerestaureerd. De beelden komen uit Lourdes. (© Anton van Daal/www.daalfoto.nl)

Kapel 'Maria Onbevlekte Ontvangenis' aan de Eindweg in de buurtschap Katerbosch bij Middelaar dateert uit 1887 en is een rijksmonument. De kapel is in 1981 voor het laatst gerestaureerd. De beelden komen uit Lourdes. (© Anton van Daal/www.daalfoto.nl)

katerbosch_molentje.jpg

De buurtschap Katerbosch heeft een Mariakapel, een kruisbeeld en een molen. Nou ja, molen: een siermolentje, maar toch...

De buurtschap Katerbosch heeft een Mariakapel, een kruisbeeld en een molen. Nou ja, molen: een siermolentje, maar toch...

katerbosch_kaart_ca._1850_kopie.jpg

Katerbosch is al een oude buurtschap, zoals hier bijv. op een kaart uit ca. 1850 is te zien. Toch komt deze plaatsnaam vreemd genoeg nog niet voor in de Volkstelling van 1840 (in tegenstelling tot de andere buurtschappen van de gem. Mook en Middelaar).

Katerbosch is al een oude buurtschap, zoals hier bijv. op een kaart uit ca. 1850 is te zien. Toch komt deze plaatsnaam vreemd genoeg nog niet voor in de Volkstelling van 1840 (in tegenstelling tot de andere buurtschappen van de gem. Mook en Middelaar).

Katerbosch

Terug naar boven

Status

- Katerbosch is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Mook en Middelaar.

- De buurtschap Katerbosch valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Middelaar.

- De buurtschap Katerbosch heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Katerbosch ligt NW van Middelaar, rond de wegen Eindweg, Kampweg, Elzenstraat, Schenck van Nijdeggenstraat en Witteweg. Vanuit Middelaar gezien is deze laatste weg het verlengde van de Dorpsstraat.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Katerbosch niet (apart) vermeld, in tegenstelling tot de andere buurtschappen van de gemeente Mook en Middelaar. Op een kaart uit ca. 1850 staat de buurtschap wel vermeld (zie de afbeelding elders op deze pagina), dus dan is ze er in 1840 toch ook al wel geweest, zou je denken. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 75 huizen met ca. 190 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tweede Wereldoorlog
Mook en omgeving hebben zwaar geleden onder de bevrijdingsgevechten aan het eind van de  Tweede Wereldoorlog. Zowel qua slachtoffers als materieel. In het najaar van 1944 en het voorjaar van 1945 loopt de frontlijn midden door Middelaar met aan de N kant de Duitse troepen en aan de Z kant de geallieerden. Middelaar en buurdorp Plasmolen worden geheel verwoest. Geen huis blijft overeind. Dat gold ook voor buurtschap Katerbosch. De inwoners van Middelaar e.o. worden in september 1944 geëvacueerd en krijgen verspreid over heel Nederland tijdelijk onderdak. Pas eind 1945 zijn de meesten weer in hun zwaar getroffen dorp teruggekeerd.

Voor nadere informatie zie het artikel over de bevrijdingsgevechten in de regio o.a. bij Katerbosch en het artikel over de verliezen die het 325th Glider Infantry Regiment bij deze buurtschap heeft geleden, op 2 oktober 1944, omdat zij vanuit dekking door mist de Duitsers aanviel - dat was ook de bewust gekozen strategie - maar de mist plotseling optrok en men daardoor die dekking niet meer had, en zo een makkelijke prooi werd voor het afweervuur van de Duitsers. Maar luitenant-kolonel Billingslea en zijn manschappen slagen er toch in de Duitsers in de buurtschap uit te schakelen, dankzij de gehele dag durende grondgevechten van huis tot huis.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kapel 'Maria Onbevlekte Ontvangenis' aan de Eindweg in buurtschap Katerbosch dateert uit 1887 en is een rijksmonument. De 3,70 meter lange, 2,60 meter brede en 4 meter hoge (voorgevel) kapel is in 1981 voor het laatst gerestaureerd. De huidige gipsen beelden van Maria en Bernadette Soubirous dateren uit 1983 en zijn afkomstig uit Lourdes, destijds meegebracht na een bedevaart door de toenmalige pastoor Scheffers.

Het kapelletje is een iniatief van de toenmalige pastoor Engelbertus Wismans. Bij terugkeer van zijn bedevaart naar Lourdes brengt hij een gipsen beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en een beeld van Bernadette Soubirous mee. Ook neemt hij een steen mee uit de grot in de rots Massabielle, waar Maria volgens de overlevering in 1858 aan Bernadette is verschenen. De steen laat hij in het kapelletje inmetselen. Jaarlijks wordt hier op 15 augustus een Heilige Mis gelezen. Het kapelletje wordt door buurtbewoners onderhouden. - Foto's kapel te Katerbosch.

- Het Kruisbeeld aan de Witteweg herinnert aan de lokale verschikkingen in het laatste oorlogsjaar. De sokkel vermeldt de 5 inwoners van Middelaar die tijdens het oorlogsgeweld zijn omgekomen (zie verder bij Geschiedenis). - Nadere informatie over de Mariakapel en het Kruisbeeld op Katerbosch op de site van 'Parochies VOMMMM', waar Middelaar tegenwoordig onder valt.

Reactie toevoegen