IJsseldelta

Streek
IJsseldelta
Overijssel

IJsseldelta

Terug naar boven

Status

- De IJsseldelta is een regio in de provincie Overijssel en omvat de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland (met daarin de stad Hasselt en de dorpen Genemuiden en Zwartsluis).

- Daarnaast ligt in dit gebied het Nationaal Landschap IJsseldelta, dat slechts een deel van de regio omvat.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De regio is genoemd naar de ligging in de delta, de monding, van de (Overijsselse) rivier de IJssel (daarnaast is er in ons land nog de rivier de Hollandse IJssel in de provincie Zuid-Holland).

Terug naar boven

Ligging

- De regio IJsseldelta ligt in het noordwesten van de provincie Overijssel.

- Nationaal Landschap IJsseldelta wordt begrensd door het Zwarte Water, de IJssel en het Zwarte Meer. Het strekt zich uit over delen van de gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Zwolle. Het omvat de Polder Mastenbroek, het Kampereiland, de Mandjeswaard, Polder de Pieper en de Zuiderzeepolder. De dorpjes ‘s-Heerenbroek, Wilsum, Kampereiland, Kamperzeedijk, Grafhorst en Zalk liggen binnen dit gebied en het wordt omgeven door Zwolle, Kampen, Genemuiden, Zwartsluis en Hasselt.

Terug naar boven

Geschiedenis

De Historische Vereniging voor de IJsseldelta Jan van Arkel heeft de huidige gemeente Kampen (dus inclusief de voormalige gemeente IJsselmuiden) als werkgebied.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Provincie Overijssel heeft van 2012 tot 2015 6 miljoen euro (extra) geïnvesteerd in het Nationaal Landschap IJsseldelta, aldus gedeputeerde Theo Rietkerk in oktober 2012. In het uitvoeringsprogramma lag de focus op thema's als "Energie en duurzaamheid", "Stads- en dorpsranden" en "Versterken economische dragers". Als rode draad daar doorheen is ook gewerkt aan de beleidsdoelen op gebied van natuur en water en "Het verhaal van Nationaal Landschap IJsseldelta". Sinds 2006 hebben de provincie Overijssel en de gezamenlijke partners ruim 12 miljoen euro geïnvesteerd in meer dan 100 verschillende projecten. Een groot deel van de investeringen is besteed aan de versterking van de landbouw in het Nationaal Landschap. Er is geïnvesteerd in ontwikkelingen voor bedrijfsverbreding op het gebied van recreatie en zorg, in verduurzaming van de sector en er is een impuls gegeven aan de versterking van de biodiversiteit op het land en in de sloten. Er ging ook geld naar agrarisch natuurbeheer en de bouw van nieuwe stallen, die beter passen in het landschap. Verder is geïnvesteerd in een kavelruilproject rondom Genemuiden. (bron: Provincie Overijssel, 17-10-2012)

Toekomst van de landbouw in de regio
Melkveehouders in de IJsseldelta staan voor twee uitdagingen: Hoe kunnen zij hun bedrijf zo ontwikkelen dat er voldoende rendement te halen is? En hoe kunnen ze dit doen in een omgeving met een mooi landschap en veel natuur? Een belangrijke oplossing hiervoor ligt in de kringlooplandbouw. Hiermee wordt gestreefd naar meer opbrengst van de eigen grond en een betere benutting van het eigen ruwvoer. Dat dit perspectieven biedt is geen vraag. Wel zijn er veel vragen over hoe dit praktisch toegepast kan worden in de IJsseldelta.

Werken in kringlopen vraagt veel kennis en kunde. Het  ontwikkelen en toepassen van deze kennis en kunde is het doel van Vitale Landbouw IJsseldelta. De financier is het project Weidse Waarden van verpachter Stadserven en provincie Overijssel. Boerenverstand en PPP Agro Advies brengen hun ervaring in en ondersteunen de ondernemers met studiegroepen en themabijeenkomsten. Twee boerencoaches die zelf melkveehouder zijn in het gebied zorgen voor de rechtstreekse koppeling met de ondernemers in het gebied. Zij kennen als geen ander de specifieke omstandigheden van de grond in het gebied.

Samen met de adviseurs stellen zij elk half jaar de actuele onderzoeksvragen op. Waar willen we over een half jaar meer over weten, welke kennis is er nodig om vooruit te komen? Deze onderzoeksvragen vormen dan de uitdaging voor studenten van CAH Vilentum om zich in dat half jaar in vast te bijten. Samen met hun docent en opdrachtgever stellen ze een gedegen onderzoeksplan op en voeren dit uit. Deze koppeling zorgt voor de klassieke win-win situatie: praktijkvragen worden opgelost en studenten leren onderzoek doen in de echte praktijk. Samen met de kennis van de melkveehouders en de adviseurs ontstaat zo een krachtige samenwerking.

In september 2014 is de samenwerking van start gegaan met een themabijeenkomst over doorzaaien, bodem en beweiding. Een breed spectrum aan mogelijkheden en methodes om te meten kwam langs. Centraal stond daarin de conclusie dat er niet één antwoord is dat altijd past. Werken met de kringloopgedachte betekent zoeken naar de methodes die passen bij het specifieke bedrijf. Belangrijk was ook de oproep om door te gaan met zelf experimenteren op het eigen bedrijf. Dat is de basis voor de eigen kennis die verder groeit. Een uitdaging waar melkveehouders, adviseurs, docenten en studenten samen hun schouders onder zetten. Voor een vitale landbouw in de IJsseldelta.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- IJsseldelta op de kaart is een site met een interactieve kaart waarop je bezienswaardigheden en anderszins cultureel erfgoed van deze regio kunt bekijken.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Officiële site van het Nationaal Landschap IJsseldelta.

- VVV IJsseldelta.

- Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is in 2015 gereed gekomen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over IJsseldelta (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Gebiedscoöperatie IJsseldelta is een samenwerking van bewoners, ondernemers en belangenorganisaties onder andere op het gebied van natuur, landbouw, landschap, toerisme & recreatie en energie & duurzaamheid. Zij zijn de gebiedsontwikkelings- en samenwerkingspartner voor overheden, financiers, investeerders, gebiedspartijen en particuliere initiatiefnemers. De coöperatie heeft geen winstoogmerk en streeft efficiency en meerwaarde voor haar leden na. De coöperatie is van en voor haar leden. De coöperatie werkt vanuit het in 2016 opgestelde Uitvoeringsprogramma Gebiedscoöperatie IJsseldelta.

Reactie toevoegen