Zwartewaterland

Gemeente
Zwartewaterland
Kop van Overijssel
Overijssel

zwartewaterland_kaart_osm.jpg

De gemeente Zwartewaterland (= het grondgebied binnen de oranje lijn) is in 2001 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis. De naamgever van de gemeente, het Zwarte Water, loopt langs al deze kernen.

De gemeente Zwartewaterland (= het grondgebied binnen de oranje lijn) is in 2001 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis. De naamgever van de gemeente, het Zwarte Water, loopt langs al deze kernen.

Zwartewaterland

Terug naar boven

Status

- Zwartewaterland is een gemeente in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel.

- De gemeente Zwartewaterland is in 2001 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis.

- De gemeente Zwartewaterland omvat de steden Genemuiden en Hasselt de dorpen Kamperzeedijk, Mastenbroek (deels) en Zwartsluis en de buurtschappen Baarlo, Cellemuiden, De Velde, Genne, Genne-Overwaters, Holten, Kievitsnest, Nieuwe Wetering (grotendeels), Oude Wetering (deels), Roebolligehoek, Streukel en Zwartewatersklooster. In totaal zijn dit 2 steden, 3 dorpen en 12 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Zwartewaterland.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Zwartewaterland.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De gemeente is genoemd naar de rivier het Zwarte Water, die vanuit Zwolle langs alle drie de grote kernen van de gemeente loopt en via het Zwarte Meer en het Ketelmeer uitkomt in het IJsselmeer.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Zwartewaterland ligt N van Zwolle, NO van Kampen en IJsselmuiden, Z van de gemeente Steenwijkerland, en ZW van Meppel en Staphorst.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Zwartewaterland heeft ca. 9.000 huizen met ca. 22.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Canon van Zwartewaterland.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Om te zorgen dat Overijssel ook in de toekomst aantrekkelijk blijft als vestigingslocatie voor (inter)nationale ondernemingen, kiest de provincie sinds 2018 voor extra inzet op de (door)ontwikkeling van enkele Topwerklocaties. Topwerklocaties zijn werklocaties met bijzondere vestigingscondities voor bedrijven die zich richten op een (inter)nationaal en bovenregionaal verzorgingsgebied. Topwerklocaties hebben een stimulerende functie voor de regionale economie. Een onafhankelijke expertgroep heeft hier advies over uitgebracht. Zij waren o.a. onder de indruk van het Tapijtcluster Genemuiden-Hasselt in de gemeente Zwartewaterland.

Meer dan 3/4 van de Nederlandse tapijtproductie vindt hier plaats. Provinciale Staten van Overijssel heeft het Tapijtcluster Genemuiden-Hasselt in 2018 dan ook aangewezen als Topwerklocatie. Naast het Tapijtcluster zijn ook twee locaties in Zwolle en Deventer aangewezen als Topwerklocatie. De Provincie Overijssel schrijft in haar advies dat de bedrijven in Tapijtcluster Genemuiden-Hasselt toonaangevende internationale ondernemingen zijn met een onderscheidend profiel. Bijzonder is dat de gehele productieketen in het gebied aanwezig is en dat het tapijtcluster een eigen arbeidsethos heeft. De bedrijven dragen in belangrijke mate bij aan het verdienvermogen van de regio. Daarnaast kunnen zij zich ontwikkelen tot een innovatief circulair ecosysteem waarbij het hergebruiken van producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd en waardevernietiging wordt geminimaliseerd. (bron: Regio Zwolle)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De gemeente Zwartewaterland grenst in het noorden, via Zwartsluis, aan Nationaal Park Weerribben-Wieden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zwartewaterland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Zwartewaterland. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Nieuws: - Zwartewaterkrant. - Nieuws uit Zwartewaterland van de Stentor. - Website van huis-aan-huiskrant De Stadskoerier. De kranten zijn via deze link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Kinderopvang: - Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland (SKZ) is een professionele organisatie die garant staat voor kwaliteit en die door haar lokale karakter kan inspelen op de behoeften aan kinderopvang in deze gemeente. De stichting heeft vestigingen in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis. Ze beschikken over verschillende vormen van opvang. Hierdoor kunnen zij je kind vanaf babytijd tot en met het einde van de basisschoolperiode een tweede thuis bieden. In de opvang komen zij zo veel mogelijk tegemoet aan je wensen, ze zijn flexibel in hun aanbod.

- Lezen: - Waarom lid worden van Bibliotheek Zwartewaterland?: Leen boeken uit een continue bijgewerkte leencollectie van één miljoen boeken. Heb je een tablet of e-reader? Lees waar jij dat wilt en kies uit 20.000 e-books. Volg interessante, inspirerende, verrassende cursussen en workshops. Liever luisteren? Ruim 1.000 online storytelling boeken staan voor je klaar. Ook inbegrepen: leen je muziek uit de Muziekbieb en films uit de Filmbieb. En de Bibliotheek is een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar je elkaar kan inspireren, van elkaar kan leren en jezelf kan ontwikkelen. Met digitraining of taaltraining word je vaardiger en sta je sterker in het leven.

- Religie: - "Leerhuis Zwartewaterland is een samenwerkingsverband van een aantal kerken in deze gemeente. Het Leerhuis biedt een ruim aanbod aan cursussen en thema-bijeenkomsten, waarbij geloofsgroei en ontmoeting voorop staan. Het Leerhuis is gericht op het samen groeien in Christus. Inmiddels nemen de volgende kerken deel aan het Leerhuis: Hervormd PKN, Gereformeerd Vrijgemaakt, Gereformeerd PKN en Christelijk Gereformeerd, verdeeld over de kernen Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis. Wij staan open voor groei. Het biedt een groter draagvlak voor het realiseren van onze missie: door onderwijs en ontmoeting mensen (opnieuw/hernieuwd) in aanraking te brengen met het christelijke geloof. Als kerken deze missie ondersteunen, gaan we graag in gesprek over mogelijke deelname. Het Leerhuis verspreidt en vraagt gebedspunten en organiseert zelf gebedsbijeenkomsten. Er wordt een gevarieerd programma aangebonden dat vier geloofsgroeiniveaus ondersteunt: Vinden-Volgen-Verkondigen-Verdiepen."

- Muziek: - "Muziek inspireert, verstilt, ontroert en verzoent. Muziek brengt mensen samen, scherpt het verstand en de emotie. Muziek overstijgt culturen, overbrugt tegenstellingen en vormt ons sociale leven. Muziek levert een wezenlijke bijdrage aan een betere samenleving. Muziekcentrum Zwartewaterland is een onafhankelijke, ideële en veelzijdige organisatie met een regionale functie. We verzorgen, organiseren en produceren sinds 2000 muzikale activiteiten, muzieklessen, cultuureducatie op 16 basisscholen, workshops, voorstellingen en cursussen. Ook werken we samen met culturele en maatschappelijke instanties zoals lokale culturele commissies, (amateur) verenigingen, kerken, musea, jeugd- en jongerenwerk en meer. Daarnaast verzorgen we de geluidsversterking, licht en/of decor voor concerten of evenementen van 10 tot 1000 personen."

- Sport: - "In 2014 zijn hengelaarsvereniging 't Meuntje uit Hasselt en HSV Zwartsluis gefuseerd tot Hengelsport Vereniging Zwartewaterland. Een fusie als deze kent eigenlijk alleen maar voordelen voor de sportvissers in deze regio. We zijn nu een grote vereniging binnen de gemeente, de leden kunnen met één vispas op meer stekken terecht en de besturen van de voormalige verenigingen zijn versmolten in één daadkrachtig bestuur."

- Welzijn: - "Welzijn Zwartewaterland is dé organisatie voor welzijn in Hasselt, Zwartsluis en Genemuiden. Wij vinden het van groot belang dat ieder mens de mogelijkheid krijgt om zich persoonlijk te ontwikkelen. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn daarbij het uitgangspunt. Wij bieden vrijwilligers, mantelzorgers en ouderen een gevarieerd pakket activiteiten en diensten. Daarnaast geven medewerkers ondersteuning, informatie en advies. De welzijnsconsulent en mantelzorgconsulent ondersteunen burgers bij: het ondersteunen van zorgen; het langer thuis blijven wonen; het verminderen van overlast; het iets willen doen voor en met een ander; het verbinden van wensen en ideeën; als zij iets willen veranderen; als zij iets willen organiseren; als zij in actie willen komen. Senioren, maar ook familieleden of andere betrokkenen, kunnen bij ons terecht voor informatie, advies, activiteiten, contacten en vrijwilligerswerk. Met 5 medewerkers en ruim 300 vrijwilligers zijn wij actief op tal van locaties verspreid door de gemeente."

- "Heb je een vraag over de opvoeding of ontwikkeling van je kind? Over (zelfstandig) wonen of samenleven met iemand met een beperking? Leren en werken? Of bijvoorbeeld over regels en geldzaken? Wil je graag dat iemand met je meegaat naar een gesprek, met de gemeente, het Wmo-loket, of bijvoorbeeld het UWV? Dat iemand je helpt bij het doen van een aanvraag? Samen met jou bekijkt welke mogelijkheden er voor jou zijn in wet- en regelgeving? Met jou op zoek gaat naar passende zorg, een zorgorganisatie of je ondersteunt bij ontevredenheid? Of gewoon iemand die alles eens samen met jou op een rijtje zet, en vanuit jouw belang bekijkt welke mogelijkheden er zijn in jouw situatie? Voor al dit soort vragen kunt je terecht bij MEE (die ook in de gemeente Zwartewaterland actief is)."

- "Voedselbanken zoals Voedselbank Zwartewaterland helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn."

Reactie toevoegen