Sitebuorren

Plaats
Buurtschap
Smallingerland
Fryslân

Sitebuorren

Terug naar boven

Status

- Sitebuorren is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland. T/m 1983 gemeente Idaarderadeel. Bij de herindelingen van 1984 is de gemeentegrens ter plekke door de waterloop de Grêft getrokken, waardoor het deel van Sitebuorren W van de Grêft (2 boerderijen, op het eiland de Burd) onder Grou bleef en onder de nieuwe gemeente Boarnsterhim kwam te vallen (in 2014 is dit deel opgegaan in de gemeente Leeuwarden), en het deel van Sitebuorren O van de Grêft (3 boerderijen) onder de gemeente Smallingerland, kern Oudega kwam te vallen.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Siteburen.

Spelling
De straatnaam O van de Grêft heet tegenwoordig Sytebuorren. De buurtschap heeft onder Grou echter altijd bekend gestaan onder de spelling Sitebuorren (en nog altijd, zie daarvoor bijv. de link naar het boek en pontje hieronder). Die spelling houden wij hier dan ook aan.

Oudere vermeldingen
1840 (1) Sijtteburen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Sitebuorren ligt NO van Grou, ZW van Oudega, aan de voor gemotoriseerd verkeer doodlopende weg Sytebuorren, te bereiken vanuit Oudega (via de in elkaars verlengde liggende wegen Wolwarren, Headammen en Hegewarren). Fietsers en voetgangers kunnen dan nog (alleen in de zomermaanden) met een pontje naar het eiland De Burd (zie hieronder bij Natuur en recreatie) en daarvandaan met een ander pontje naar Grou.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte de buurtschap Sitebuorren 3 huizen met 18 inwoners.

- Tegenwoordig wordt - althans adresmatig - alleen het deel O van de Grêft nog tot Sitebuorren gerekend. Dat zijn 3 boerderijen, vallend onder het dorp Oudega. De 2 boerderijen W van de Grêft liggen op het eiland de Burd en hebben ook een dienovereenkomstig postadres, vallend onder het dorp Grou.

Terug naar boven

Geschiedenis

De Friese schrijfster Auck Peanstra (eigenlijke naam: Aukje Peenstra, wier voorouders zich noemden naar de buurtschap Pean) heeft in 2007 het boek 'Sitebuorren, myn eigen paradys' geschreven, over haar jeugd in de buurtschap (via de link ook online te lezen) (zie ook recensie boek van Auck Peanstra over Sitebuorren). Ook broer Anne Peenstra heeft in 2007 zijn jeugdherinneringen in tekst en beeld verwoord in 'Herinneringen aan Sitebuorren 48 onder Grou' (70 pag.), dat eveneens via de link ook online is te lezen. Het geeft een boeiend beeld van het leven in Sitebuorren in vroeger tijden, maar ook van de omliggende plaatsen Headammen, De Burd en Grou.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Fiets- en voetveer De Snoekcbears vaart alleen in de zomermaanden over de Grêft van Sitebuorren naar het eiland de Burd v.v. Voor dagen en tijden zie de link.

Reactie toevoegen