Hien

Plaats
Buurtschap
Neder-Betuwe
Betuwe
Gelderland

Hien richtingbord (Kopie).jpg

Dit richtingbord, onder andere naar Hien, vertelt dat je daar al bent, dus strikt genomen is een plaatsnaambord niet meer nodig. Maar het is toch wel zo netjes om bij een plaats plaatsnaamborden te plaatsen...

Dit richtingbord, onder andere naar Hien, vertelt dat je daar al bent, dus strikt genomen is een plaatsnaambord niet meer nodig. Maar het is toch wel zo netjes om bij een plaats plaatsnaamborden te plaatsen...

Hien plaatsnaambord (Kopie).jpg

Dit bord schijnt er niet meer te staan, maar wij hebben vernomen dat er inmiddels wel weer een ander plaatsnaambord staat

Dit bord schijnt er niet meer te staan, maar wij hebben vernomen dat er inmiddels wel weer een ander plaatsnaambord staat

Hien

Terug naar boven

Status

- Hien is een voormalig dorp, thans buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Neder-Betuwe. T/m 2001 gemeente Dodewaard.

- De buurtschap Hien valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Dodewaard.

- In de buurt verwijzen officiële blauwe richtingborden naar Hien. Het paradoxale was tot voor kort dat als je er aankwam, je formeel niet wist dat je er was omdat er geen plaatsnaamborden meer stonden. Tot ca. 2000 heeft er nog een plaatsnaambordje gestaan. De afgelopen jaren stond dat er niet meer. Inmiddels staat er weer een bordje, zo hebben wij vernomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Waarschijnlijk 2e helft 9e eeuw kopie 1150-1158 Hehun, eind 11e eeuw apud Hia(n), 1134 Hin, 1395-1396 Hyen, 1402 Hijen.

Naamsverklaring
Herkomst en betekenis onbekend. Misschien Kewôs* bij de Indo-Europese wortel (a)kew 'schitterend, uitbuigend'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Hien ligt direct O van Dodewaard, rond de Kerkstraat, de Waalbandijk ter plekke, de Nieuwe Dijk en, van daaruit gezien, het begin van de Welysestraat.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had het dorp Hien 98 huizen met 637 inwoners (waarmee het in die tijd vrijwel even groot was als Dodewaard!, dat in dat jaar 106 huizen met 714 inwoners had).

- Vermoedelijk is het dorp Hien deels in de kern Dodewaard opgegaan. Het deel rond de kerk en Kerkstraat ligt formeel in de bebouwde kom van Dodewaard, maar wel net buiten de kern van het dorp. Het deel O van de kerk ligt buiten de bebouwde kom. Aangezien deze plaats geen duidelijke kern meer heeft én deels in de kom van Dodewaard ligt, is het legitiem om het plaatsje, ondanks de aanwezigheid van de kerk, tegenwoordig als buurtschap - en niet meer als dorp - te beschouwen. Vandaag de dag omvat het nog enkele tientallen panden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hien heeft 7 rijksmonumenten.

- Oorspronkelijk is er op grondgebied van de voormalige gemeente Dodewaard alleen de parochie Dodewaard, sinds ca. 1050. In 1300 scheidt Hien zich af tot een zelfstandige parochie, in 1475 Hemmen. Na de Hervorming wordt er door gebrek aan predikanten één Hervormde gemeente voor beide dorpen gevormd, en dat is zo tot op de dag van vandaag. Er wordt op de zondagen om en om in de respectievelijke kerken gekerkt. In 1641 is de toren afgebrand en pas in 1787 hersteld. De onderste steenlagen van de toren tot een hoogte van 115 cm dateren nog uit 1300. Vóór 1982 was de toren met klimop begroeid, maar omdat dat de kwaliteit van de stenen aantast, is het in dat jaar verwijderd.

Rond 1840 is de toestand van de kerken in Hien en Dodewaard zo slecht, dat de Hervormde Gemeente de kerken wil afbreken en vervangen door één nieuwe kerk. Hiervoor krijgt men geen toestemming van 'hogerhand'. In 1842 wordt het schip van de kerk van Hien afgebroken en vervangen door het huidige gebouw met driezijdig afgesloten koor (Waalbandijk 95). Bij de herbouw van de kerk heeft men blijkbaar gebruik gemaakt van de restanten van het oude gebouw. Het onderste gedeelte van het schip en het koor is herbouwd op de oude fundamenten. Er is een duidelijk verschil te zien tussen de verschillende baksteensoorten die gebruikt zijn. Bij het onderste gedeelte tot een hoogte van 115 cm is duidelijk te zien dat er een ander formaat steen (26 x 6) is gebruikt dan het hogere gelegen metselwerk. Het schip heeft aan iedere zijde vijf steunberen. Ook de drie blinde koormuren worden door beren gesteund. Zie verder de pagina Historie van de Hiense kerk op de site van de Hervormde Gemeente Dodewaard. Op deze Facebookpagina worden mededelingen gedaan over openingstijden voor activiteiten zoals exposities en concerten.

Terug naar boven

Evenementen

- Buurtvereniging Van Hien tot Hien doet iedere 5 jaar (in de jaren die op 0 en 5 eindigen) haar best om tijdens het dorpsfeest van Dodewaard met de mooiste boog voor de dag te komen. Het bogenbouwen in Dodewaard is een traditie sinds 1898, toen een boog werd gemaakt om de nieuwe koningin Wilhelmina te feliciteren. Vele buurten in Dodewaard werken er maandenlang in het geheim aan. Op Koningsdag moeten de bogen klaar zijn. Ze staan tot 5 mei. Dan is er een optocht van praalwagens onder de bogen door, wat veel publiek trekt uit de wijde omgeving.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - Basisschool De Hien aan de Emmalaan in Dodewaard is ongetwijfeld naar het gelijknamige voormalige dorp genoemd. Of het ook een inhoudelijke link heeft (d.w.z. of het op grondgebied van het voormalige dorp ligt) is ons niet bekend.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hien.

Reactie toevoegen