Heilaar

Wijk
Breda
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Heilaar

Terug naar boven

Status

Heilaar is een voormalige buurtschap, thans wijk en bedrijventerrein in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Breda. T/m 1941 gemeente Princenhage.

Terug naar boven

Naam

- “Samenstelling van laar, oorspronkelijk ‘intensief benut bos’ en vermoedelijk hei ‘heide’, al blijft de spelling met y in de oude vormen opvallend. Of het in het leenregister van de Hertog van Brabant anno 1312 (1330) vermelde Heilaer onze plaats betreft, of op Heilaren slaat, moet nader onderzoek uitwijzen” (1).

- “Zeer sterk vertegenwoordigd (in de Baronie, red.) zijn de Heilaren: in vrijwel elk dorp vinden wij er wel een. Men meent wel dat Helder een vorm van Heilaar is. Ook interpreteert men (Den) Helder wel als helling + haar ‘zandige heuvelrug’. Misschien moeten wij voor het Princenhaagse toponiem denken aan helling + laar” (89).

Terug naar boven

Ligging

Heilaar ligt in het W van Breda en grenst in het W aan de kruising van A16 en A58, in het Z en O aan Princenhage.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de buurtschap Heilaar 14 huizen, 104 inwoners.

- Het huidige bedrijventerrein Heilaar-Noord heeft een netto-oppervlakte van 22 hectare. Het bedrijventerrein Heilaar-Zuid heeft een netto-oppervlakte van 12 hectare. De maximale hindercategorie is 2.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

In 1995 zijn op Heilaar merovingische waterputten aangetroffen. Daarmee kon de bewoningsgeschiedenis ter plaatse al aangetoond worden tot de zevende eeuw na Christus. In 1998 zijn echter in het aangrenzende Steenakker vondsten gedaan die duiden op bewoning in het nog beduidend vroegere Romeinse tijdperk. Dergelijke vondsten waren nog niet eerder aangetroffen in de West-Brabantse regio.

Reactie toevoegen