Hamingen

Plaats
Buurtschap
Staphorst
Overijssel

Hamingen plaatsnaambord (Kopie)_0.jpg

Hamingen is een oude middeleeuwse buurtschap in de gem. Staphorst. In 2014 is meer dan de helft van de buurtschap van eigenaar verwisseld. Hoe dat zit, kun je lezen onder het kopje Recente ontwikkelingen.

Hamingen is een oude middeleeuwse buurtschap in de gem. Staphorst. In 2014 is meer dan de helft van de buurtschap van eigenaar verwisseld. Hoe dat zit, kun je lezen onder het kopje Recente ontwikkelingen.

Hamingen

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Hamingen.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Hamingen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Hamingen.

Terug naar boven

Status

- Hamingen is een terp-buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Staphorst.

- De buurtschap Hamingen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Staphorst.

- Hamingen heeft blauwe plaatsnaamborden en lijkt dus een eigen 'bebouwde kom' te hebben. Gezien het afwijkende lettertype en het feit dat er geen einde-bebouwde-kom-borden staan, vermoeden wij dat deze borden een initiatief zijn van de inwoners.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Hamelingen, Hammelingen, 1594 Haeminge, 1840 Hamingen.

Naamsverklaring
Betekent 'nederzetting van de lieden van de persoon Hame'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hamingen ligt rond het gelijknamige doodlopende weggetje, NW van Staphorst, ZW van Meppel, ZO van Doosje, en grenst in het W aan het Meppelerdiep.

Terug naar boven

Statische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Hamingen 11 huizen met 65 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog een 8-tal panden.

Terug naar boven

Geschiedenis

Volgens (2) wordt Hamingen voor het eerst vermeld in 1486, op grond waarvan de inwoners in 1986 het 500-jarig bestaan hebben gevierd. Men vermoedt echter dat de buurtschap al veel ouder is en mogelijk al in de 11e eeuw is gesticht. Maar tot heden is hier nog geen bewijs van gevonden.

Het aanzien en wegenpatroon van de buurtschap zijn fors veranderd door de sloop van een aantal boerderijen, de school en een vakantiepark in de jaren zestig van de 20e eeuw in het kader van ruilverkaveling.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Arta Verslavingszorg heeft hier gedurende 30 jaar t/m 2013 14 verslaafden opgevangen in 4 panden. In genoemd jaar is de instelling naar het Friese Ravenswoud vertrokken waardoor de 4 panden te koop kwamen. De makelaar die werd ingeschakeld, bedacht de reclameslogan 'dorp te koop'. De 4 panden werden namelijk in één geheel aangeboden. Die verkoop is echter niet gelukt. Uiteindelijk zijn de panden apart verkocht. Het laatste pand is eind 2014 verkocht.

Reactie toevoegen