Hamingen

Plaats
Buurtschap
Staphorst
Overijssel

Hamingen plaatsnaambord (Kopie)_0.jpg

Hamingen is een oude, middeleeuwse buurtschap in de gem. Staphorst. In 2014 is meer dan de helft van de buurtschap van eigenaar verwisseld. Hoe dat zit, kun je lezen onder het kopje Recente ontwikkelingen.

Hamingen is een oude, middeleeuwse buurtschap in de gem. Staphorst. In 2014 is meer dan de helft van de buurtschap van eigenaar verwisseld. Hoe dat zit, kun je lezen onder het kopje Recente ontwikkelingen.

Hamingen

Terug naar boven

Status

- Hamingen is een terp-buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Staphorst.

- De buurtschap Hamingen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Staphorst.

- Hamingen heeft blauwe plaatsnaamborden en lijkt dus een eigen 'bebouwde kom' te hebben. Gezien het afwijkende lettertype en het feit dat er geen einde-bebouwde-kom-borden staan, vermoeden wij dat deze borden een initiatief zijn van de inwoners.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Hamelingen, Hammelingen, 1594 Haeminge, 1840 Hamingen.

Naamsverklaring
Betekent 'nederzetting van de lieden van de persoon Hame'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hamingen ligt rond het gelijknamige doodlopende weggetje, NW van Staphorst, ZW van Meppel, ZO van Doosje, en grenst in het W aan het Meppelerdiep.

Terug naar boven

Statische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Hamingen 11 huizen met 65 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog een 8-tal panden.

Terug naar boven

Geschiedenis

Volgens (2) wordt Hamingen voor het eerst vermeld in 1486, op grond waarvan de inwoners in 1986 het 500-jarig bestaan hebben gevierd. Men vermoedt echter dat de buurtschap al veel ouder is en mogelijk al in de 11e eeuw is gesticht. Maar tot heden is hier nog geen bewijs van gevonden.

Het aanzien en wegenpatroon van de buurtschap zijn fors veranderd door de sloop van een aantal boerderijen, de school en een vakantiepark in de jaren zestig van de 20e eeuw in het kader van ruilverkaveling.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In Hamingen was ruim 30 jaar Arta Zorg, sinds 2000 Lievegoed Zorggroep, gevestigd. Op de terp werden 14 verslaafden op antroposofische wijze opgevangen in 3 woonboerderijen en een huis. Hier brachten ze de eerste weken van hun afkickprogramma door. De panden voldeden de afgelopen jaren - in relatie tot de functie die ze hadden - niet meer aan de eisen van deze tijd. Renovatie was te duur, althans eigenaar en huurder werden het daar niet over eens. Daarom is Lievegoed in 2014 naar het Friese Ravenswoud verhuisd, waardoor de 4 panden te koop kwamen. De makelaar die werd ingeschakeld, bedacht de reclameslogan 'dorp te koop'. De 4 panden werden aanvankelijk namelijk als één geheel aangeboden. Niet alle inwoners waren blij met de actie; het betrof in werkelijkheid immers 'slechts' de halve buurtschap, dus de inwoners die er wél bleven wonen, waren niet altijd gelukkig met nieuwsgierige kijkers die dachten dat hún pand ook te koop was. De 'verkoop als geheel' is niet gelukt. Uiteindelijk zijn de panden apart verkocht. Het laatste pand is eind 2014 verkocht.

Reactie toevoegen