Gaarland

Plaats
Buurtschap
Midden-Groningen
Duurswold
Groningen

Gaarland

Terug naar boven

Status

- Gaarland is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Duurswold, gemeente Midden-Groningen. T/m 2017 gemeente Slochteren.

- De buurtschap Gaarland valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Siddeburen.

- De buurtschap Gaarland heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1867 Gaarland.

Naamsverklaring
Verbonden met gaar, geer 'spits toelopend stuk land'. De kaart vertoont inderdaad een verkavelingspatroon met sloten die in zuidelijke richting naar één punt lopen. Een landstreek ten zuiden van de Rensel bij Winschoten heet De Gare, in het Gronings De Goar. De Garelanden aldaar vertonen hetzelfde verkavelingspatroon. Onder Kolham lag oudtijds de streek Garveen, ook Gaarveen en Goorveen, volgens Van der Aa reeds in de kroniek van Emo uit de 13e eeuw vermeld als Fene, dat echter gemeenlijk wordt geïdentificeerd met Faan. De wisseling tussen gaar en goor kan hier echter ook wijzen op het Groningse goar, goor 'vies, slijk' of het Nederduitse gare 'mest, humusdelen' of het Nieuwnederlandse goor 'laagland, moeras'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt N van Siddeburen, rond de Geerlandweg (geen tikfout, inderdaad Gaarland ligt aan de Geerlandweg), die loopt tussen de provincialeweg N33 (Siddeburen-Eemshaven) en de Damsterweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Gaarland omvat slechts een handvol boerderijen en huizen, met ca. 15 inwoners. Opvallend element in het landschap is verder de aardgasinstallatie Z van de Geerlandweg.

Reactie toevoegen