Ferwoude

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

ferwoude_collage_1.jpg

Ferwoude, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Ferwoude, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

ferwoude_toneelvereniging.jpg

Het kleine dorp Ferwoude heeft een rijk verenigingsleven, w.o. toneelvereniging Yn ‘e Djippe‘rt’, die jaarlijks een uitvoering op de planken brengt.

Het kleine dorp Ferwoude heeft een rijk verenigingsleven, w.o. toneelvereniging Yn ‘e Djippe‘rt’, die jaarlijks een uitvoering op de planken brengt.

Ferwoude.JPG

We zijn vlakbij Ferwoude

We zijn vlakbij Ferwoude

Ferwoude..jpg

Daar is Ferwoude al

Daar is Ferwoude al

Ferwoude (2).JPG

Het mooie kerkje van Ferwoude

Het mooie kerkje van Ferwoude

Ferwoude (3).JPG

Het landschap bij Ferwoude, met een oude en een moderne molen gebroederlijk bij elkaar

Het landschap bij Ferwoude, met een oude en een moderne molen gebroederlijk bij elkaar

Ferwoude

Terug naar boven

Status

- Ferwoude is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

- Onder het dorp Ferwoude vallen ook de buurtschappen Doniaburen, Scharneburen en Wonneburen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Ferwâlde.

Oudere vermeldingen
1315 Vorwalde, 1379 kopie Forwalda, 1499 Ferwalda, 1511 Ferwalde.

Naamsverklaring
Betekent 'bij het voor-woud'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Ferwoude ligt ZW van de stad Bolsward en NW van de stad Workum en grenst in het W aan het IJsselmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Ferwoude 16 huizen met 109 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Ferwoude.

Onderwijs
Reeds vóór 1800 is er al sprake van een school in Ferwoude. Hierover is niet veel bekend. In 1806 verrijst er een school bestaand uit een woonhuis met een lokaaltje. De school wordt in 1835 verbouwd. In 1870 wordt het de Hervormde Kerkvoogdijschool en wordt er een nieuwe school gebouwd, die in 1877 wordt vernieuwd. In 1906 wordt een tweede onderwijzer benoemd. Daarom wordt in 1908 een tweede meesterswoning gebouwd en wordt de school in tweeën gedeeld. De school heeft dan ruim 40 leerlingen. In 1944 zijn het er 59. In 1953 wordt op de Skoalfinne een nieuwe school gebouwd. Deze krijgt de naam School met de Bijbel. In 1955 heeft de school 60 leerlingen. De school krijgt in 1980 een bestuur met de naam Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Ferwoude. Er zijn dan 24 leerlingen.

In 1987 wordt de school verbouwd en krijgt het de naam De Finne. Sinds 1991 is de school er ook voor de kinderen uit buurdorp Gaast, welke school in dat jaar gesloten wordt. In 1997 sluit de school zich aan bij CBO (christelijk basisonderwijs) Wûnseradiel. In 2011 wordt een nieuw schoolgebouw in Ferwoude gerealiseerd, ook op de Skoalfinne. In 2012 worden de scholen van CBO Wûnseradiel met die van Littenseradiel samengevoegd tot CBO De Greiden. De afgelopen jaren is het leerlingental geleidelijk gedaald, in schooljaar 2015-2016 tot onder de ondergrens van 23 (namelijk tot rond de 14). Prognoses wezen uit dat de school in de jaren daarna niet meer boven de 23 leerlingen zou komen. De school heeft daarom na afloop van schooljaar 2015-2016 de deuren moeten sluiten. (bron: Workumer Krant Friso en Workum.nl)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Een in 2004 aangelegd fietspad tussen Ferwoude en Gaast heeft de fietsafstand tussen beide dorpen verkort en veiliger gemaakt, wat de contacten tussen beide dorpen, die vanouds en nog steeds nauwe banden hebben, ten goede komt.

- Dorpsvisie Ferwoude (2013).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ferwoude heeft 2 rijksmonumenten. Naast de kerk is dat de boerderij annex museale timmermanswerkplaats aan de Buren nr. 5.

- De huidge kleurige hervormde (PKN) kerk dateert uit 1767. De voorganger dateerde uit de 13e eeuw en is kort voor de bouw van de huidige kerk afgebroken.

Terug naar boven

Beeld

- Filmpjes over Ferwoude.

- Foto's van Ferwoude (kijk op deze pagina linksbovenaan onder het menu 'Foto's').

- Oude kaarten van Ferwoude.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Ferwoude.

- Nieuws: - Nieuws uit Ferwoude d.m.v. een openbare Facebookgroep waarvan je lid moet worden.

- Sport: - Kaatsvereniging KV Trije Yn Ien is de kaatsvereniging van de dorpen Gaast en Ferwoude.

- Overige verenigingen: - Toneelvereniging Yn ‘e Djippe‘rt’.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ferwoude (kerk).

Reactie toevoegen