Fellenoord

Plaats
Buurtschap
Heusden
Langstraat
Noord-Brabant

fellenoord_hoeve_op_nr._4_kopie.jpg

De fraaie hoeve op Fellenoord nr. 4, Z van Drunen, dateert vermoedelijk uit 1652 en ligt idyllisch middenin de bossen van de Loonse en Drunense Duinen, met honderden meters rondom geen buren (behoudens enkele buurpanden op hetzelfde terrein). (© Google)

De fraaie hoeve op Fellenoord nr. 4, Z van Drunen, dateert vermoedelijk uit 1652 en ligt idyllisch middenin de bossen van de Loonse en Drunense Duinen, met honderden meters rondom geen buren (behoudens enkele buurpanden op hetzelfde terrein). (© Google)

Fellenoord

Terug naar boven

Status

- Fellenoord is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de subregio Langstraat, gemeente Heusden. T/m 1996 gemeente Drunen.

- De buurtschap Fellenoord valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Drunen.

- De buurtschap Fellenoord heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Naam komt ook elders voor
Elders in de provincie komt de naam nog 3 keer voor: 1) vroegere veldnaam, tegenwoordig straatnaam in Riel; 2) voormalige buurtschap bij Breda, die in de 19e eeuw reeds bij de stad is ingelijfd; 3) voormalige buurtschap, tegenwoordig wijk in Woensel, gem. Eindhoven. De buurt werd van Eindhoven gescheiden door de Gender.

Oudere vermeldingen
1840 Fellenoort.

Naamsverklaring
- "De naam is afgeleid van felle, wat duidt op een woeste en donkerbegroeide omgeving. Oord duidt op een 'plaats'. Dus vrij vertaald betekent dit 'woeste, donkerbegroeide plaats'.(1)

- De gemeentegids 1996 van de toenmalige gemeente Alphen en Riel geeft een andere verklaring voor de in haar geval voormalige veldnaam, tegenwoordig straatnaam in het dorp Riel: "Naam voor een perceel in de buurt van een rivier of beek. De benaming duidt op een doorwaadbare plaats."

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Fellenoord ligt rond de gelijknamige weg, Z van het dorp Drunen, NW van de buurtschap Giersbergen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Fellenoord 2 huizen met 15 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap een 6-tal panden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Fellenoord heeft 1 rijksmonument, zijnde de hoeve uit (ca.) 1652 op huisnr. 4. De laatste particuliere eigenaar, Jan van Wezel (overleden in 1973), heeft het pand nagelaten aan Stichting Vrienden van de Fellenoord, met de intentie het pand te herbestemmen tot een Heemkundig Studiecentrum. Later is het pand voor een symbolisch bedrag overgedragen aan het Brabants Monumentenfonds, waarmee de toekomst van deze oude boerderij in ieder geval is veiliggesteld. Beheerder en tevens bestuurslid Jan Poort heeft in 2002, ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de boerderij, het boekje 'Verhalen over de Fellenoord 4' gepubliceerd.

- De voormalige schaapskooi is verbouwd en herbestemd tot woonhuis.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- W van Fellenoord, tegen de grens met Loon op Zand, heeft een nog veel oudere hoeve (met schuur en bakhuis) gestaan: de uit het laatste kwart van de 14e eeuw daterende hoeve Pestert (ook Pessert, Perssert, Pessaert). De Pestert is ontstaan als een 'eengezinsnederzetting' op de overgang van een nat naar een droog gebied aan de Oude Bossche Baan, een al in de middeleeuwen bestaande verbindingsweg tussen 's-Hertogenbosch en Antwerpen. Over deze baan, die door de zandverstuivingen regelmatig moest worden verlegd, loopt nu het verharde fietspad richting de Roestelberg. In de Volkstelling van 1840(2) heet het pand Perssert en heeft het 6 bewoners.

Als laatste bestemming was de Pestert een pachthoeve van de adellijke familie d'Oultremont. Deze familie had in 1838 de hoeve met omliggende terreinen gekocht van de familie Steinbach (schout van Drunen), die het sinds 1823 in bezit had gekregen van de toenmalige bewoners, de familie van Leijden. In 1957 verlaten de laatste bewoners de onverwacht in elkaar gestorte boerderij. In 1976 wordt Natuurmonumenten eigenaar van 66 ha aan bossen, cultuurgrond, heide en stuifzand op en rond deze locatie. Bomen, waaronder een oude tamme kastanje, en enkele fundamenten herinneren nog aan de ligging van de vroegere 'eengezinsnederzetting'. In 1996 heeft Natuurmonumenten ook de omliggende bossen, die grotendeels in eigendom waren van de gemeente Drunen, aangekocht.

Terug naar boven

Beeld

- Mooie fotoserie van het complex op Fellenoord 4, door Heusden in Beeld.

Reactie toevoegen