Emst

Plaats
Dorp
Epe
Veluwe
Gelderland

emst jeugdherberg de heemhoeve 1933 [640x480].jpg

Emst Jeugdherberg De Heemhoeve 1933

Emst Jeugdherberg De Heemhoeve 1933

Emst

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je kampeervakantie op vakantiepark De Zandhegge.

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Emst.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Emst.

Terug naar boven

Status

- Emst is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Epe.

- Onder het dorp Emst vallen ook de buurtschappen Gortel, Hanendorp, Laarstraat, Loobrink, Schaveren, Westendorp en Wijnbergen.

Terug naar boven

Ligging

Emst ligt Z van Epe, N van Vaassen en grenst in het O aan de A50.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 komt de plaatsnaam Emst niet apart voor. Wel de buurtschap Emsterenk met 39 huizen en 239 inwoners. Volgens een telling van 1860 zou Emst in dat jaar 1.280 inwoners hebben gehad.

- Tegenwoordig heeft Emst ca. 1.200 huizen met ca. 3.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Emst is in 1864 van buurtschap tot dorp 'gepromoveerd' door de bouw van de hervormde kerk in dat jaar.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Dorpsplan Emst (pdf) schetst de gewenste ontwikkelingen voor het dorp in de komend jaren. Speerpunten zijn o.a. het bevorderen van aantrekkelijke erven en huiskavels in het buitengebied, het realiseren van ommetjes, rekening houdend met cultuurhistorische bezienswaardigheden, en het terugbrengen van 'koeien in de wei' door ze o.a. te betrekken bij natuurbeheer.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Emst heeft 3 rijksmonumenten.

- Emst heeft 10 gemeentelijke monumenten.

- Gevelstenen in Emst.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Het Vossenbroek wordt elzenbroekbos
In natuurgebied het Vossenbroek, NO van Emst, direct W van de A50, herstelt Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen een bijzonder stukje natte natuur. De lage veengronden lenen zich in combinatie met het bijzonder schone kwelwater goed om als basis te dienen voor het ontwikkelen van elzenbroekbos, een bostype dat in Nederland nog maar weinig voorkomt. Om elzenbroekbos te ontwikkelen is het noodzakelijk om de met meststoffen belaste grond af te voeren. Graafmachines hebben daarom de bovenste laag verwijderd van wat oorspronkelijk een eenvormig weidegebied langs de A50 was. Hierdoor ontstaat voedselarme grond die kansen biedt aan verschillende zeldzame bloemen en planten. In het afgegraven gebied is een slingerende watergang met kleine eilandjes aangelegd, waar planten en dieren goed gedijen. Het gebied wordt niet opnieuw ingeplant. Door de aanwezigheid van zwarte elzen en andere zaadverspreidende planten in combinatie met de juiste grond- en watergesteldheid, kan de natuur zich spontaan ontwikkelen en ontstaat een gevarieerd en moerasachtig broekbos. De afgegraven grond wordt grotendeels hergebruikt bij de aanleg van het ecoduct Het Tolhuis over de A50 bij Heerde. (okt. 2010)

Erven rond Emst worden ingepast in het landschap
Het project Aantrekkelijke Erven beoogt om het eigene van het buitengebied van Emst in stand te houden en waar mogelijk te versterken. Om precies te bepalen wat dat eigene is, is een analyse gemaakt van de types landschappen. Deze variëren van droge heideontginningen in de buurt van het Veluwemassief tot natte broeklanden ten oosten van het Apeldoorns kanaal. Ook typerend voor de omgeving van Emst zijn de beken en sprengen die van west naar naar oost het water vanaf de randen van het Veluwemassief afvoeren richting IJsselvallei. De beken zijn omgeven door beekdalgronden met nat grasland. Omdat het landschap en de kenmerken ervan in kaart zijn gebracht, kan ook worden bepaald wat voor soort erfbeplanting passend is. In 2010 zijn deskundigen, onder wie een adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, verschillende erven langs geweest en zijn voor geïnteresseerde bewoners beplantingsplannen gemaakt. Er is financiële ruimte voor ca. 40 plannen. Eind 2011 moeten alle plannen zijn afgerond. (bron: De Stentor, 23-11-2010)

Terug naar boven

Links

- Site over Emst I met o.a. geschiedenis, actualiteiten, agenda.

- Site over Emst II met o.a. lokale links en oude ansichten.

- Emster Belang.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Emst.

Reactie toevoegen