Egchel

Plaats
Dorp
Peel en Maas
Noord-Limburg
Limburg

Egchel

Terug naar boven

Status

- Egchel is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Peel en Maas. T/m 2009 gemeente Helden.

- Onder het dorp Egchel vallen ook de buurtschappen Egchelheide (grotendeels) en Keup.

Terug naar boven

Ligging

Egchel ligt ZW van Helden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Egchel 37 huizen met 195 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap Egchel is een dorp geworden door de stichting van H. Jacobuskerk met school en gemeenschapshuis in 1948.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Egchel, kun je terecht op de site Egchels Verleden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Egchelse Heide omvat een gebied van ruim 24 hectare nabij de dorpskern Egchel. Deze plek biedt vanaf 2010 ruimte aan maximaal 6 intensieve veehouderijbedrijven. Uitgangspunt is dat nieuw te vestigen bedrijven in de regio Peel en Maas een knelpunt oplossen. Er vinden al gesprekken plaats met boeren met een bedrijf grenzend aan de dorpskern. Zij hebben eerste keuze op een plek in het LOG.

LOG Egchelse Heide komt in een omgeving die al een sterk agrarisch karakter heeft en geen belemmerende factoren in de directe omgeving kent. In de directe omgeving bevindt zich een aantal bestaande agrarische bedrijven. Deze houden ook ruimte voor uitbreiding. Met de verplaatsing van de bedrijven bij Eghel ontstaat ook ruimte voor de ontwikkeling van een 2-tal woningbouwlocaties met 170 woningen aan de rand van Egchel. Kopers kunnen daar voor eigen rekening en risico bouwen. (bron: gemeente Helden, 4-11-2009) In 2010 is een prijsvraag uitgeschreven om het LOG zo duurzaam mogelijk en tevens zo aantrekkelijk mogelijk voor de omwonenden te maken.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Kemphazen.

- Popfestival EGOpop (weekend in mei).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Egchel (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Lokale links: - Startpagina van Egchel met tientallen lokale links.

- Belangenvereniging: - Dorpsoverleg Egchel.

- Dorpshuis: - Gemeenschapshuis 't Erf.

- Onderwijs en kinderopvang: - Integraal KindCentrum De Kemp is opgericht in 2013 en is een combinatie van basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang (zowel voorschools, tussen de middag als naschools).

- Jeugd: - Jong Nederland Egchel.

- Sport: - S.V. Egchel (voetbal).

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Egchel.

Reactie toevoegen