Duivendrecht

Plaats
Dorp
Ouder-Amstel
Amstelland
Noord-Holland

Duivendrecht

Terug naar boven

Status

- Duivendrecht is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Amstelland, gemeente Ouder-Amstel.

- Sinds 2014 is er ook nog een formele 'woonplaats' Amsterdam-Duivendrecht met bijbehorende officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) (met onder de 'plaatsnaam' de aanduiding 'gem. Ouder-Amstel') en eigen postcode (1114). Dit blijkt (een groot deel van) bedrijventerrein Amstel Business Park (ABP) te betreffen. Deze enigszins curieuze situatie is als volgt ontstaan: Voorheen werd in dit gebied gebruik gemaakt van de postcode 1069 of 1099 (= plaatsnaam Amsterdam). Het gebruik van een Amsterdamse postcode in dit gebied in de gemeente Ouder-Amstel gaf echter problemen. Zo maken de brandweer en ambulance gebruik van de postcode, waardoor deze soms in Amsterdam terecht kwamen in plaats van op het ABP in Duivendrecht. De navigatiesystemen die door de hulpdiensten worden gebruikt zijn niet ingericht voor het gebruik van twee postcodes voor hetzelfde gebied. Met als gevolg dat zij niet altijd snel ter plaatse konden zijn. Ook bij het aanvragen van vergunningen wordt de postcode gebruikt, waardoor de verlening van vergunningen onnodig werd vertraagd.

Daarnaast gaf het problemen bij andere publiekrechtelijke organisaties zoals de provincie, Centraal Bureau voor de Statistiek en Belastingdienst. Zij zijn net als de gemeente verplicht gebruik te maken van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), waardoor brieven niet aankwamen. Reeds in de jaren zeventig is door de PTT (nu PostNL) en de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel overeengekomen dat de bedrijven in dit gebied een dubbele postcode met de naam Amsterdam mochten gebruiken. De naam Amsterdam was en is namelijk ook van belang bij de vestigingskeuze voor bedrijven. PostNL heeft, om de geschetste problematieken op te lossen, in overleg met de gemeente Ouder-Amstel en de bedrijfsverenigingen OVOA, VAZO en ORAM, gekozen voor een nieuwe postcode, 1114 (onder de link kun je zien welk gebied het precies betreft). Op verzoek van het bedrijfsleven is daaraan de 'plaatsnaam' Amsterdam-Duivendrecht toegekend. (bron: gemeente Ouder-Amstel, stadsblad De Echo) Zie ook de nadere toelichting op Wikipedia.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Groot-Duivendrecht.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Duivendrecht ligt Z en N van de stad Amsterdam, O van de stad Amstelveen, NO van het dorp Ouderkerk aan de Amstel en ZW van het dorp Diemen. De A2 loopt aan de W zijde van het dorp, de Ringweg Zuid van de Ring Amsterdam aan de N zijde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Duivendrecht 86 huizen met 431 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.900 huizen met ca. 4.800 inwoners (dit is inclusief het aantal huizen en inwoners voor de formele 'woonplaats' Amsterdam-Duivendrecht).

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Duivendrecht, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel is in 2010 opgericht.

- Stichting Oud-Duivendrecht maakt zich sterk voor historisch onderzoek en behoud van cultureel erfgoed.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Ouder-Amstel werkt aan een levendig en vitaal dorpscentrum voor huidige én toekomstige bewoners en gebruikers, middels het project Dorpshart van Duivendrecht. Het winkelgebied, de scholen en het Dorpshuis worden daarbij aangepakt of vernieuwd. Voor de actuele ontwikkelingen op dit gebied zie ook de Facebookpagina Hart van Duivendrecht.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Duivendrecht heeft 2 rijksmonumenten.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Duivendrecht (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Stichting Vrienden van Duivendrecht heeft de volgende ideële doelen m.b.t. het dorp: het groen en kleinschalig houden van het dorp; het stimuleren en uitbreiden van flora en fauna; het beschermen van historische, markante- en monumentale plaatsen; het tegengaan van luchtvervuiling, verontreiniging van water en grond; het beperken van gemotoriseerd verkeer in het dorp; het verbeteren van milieu- en gezondheidsnormen; het tegengaan van verdere verstening (verstedelijking) van het dorp. De ca. tweewekelijkse nieuwsbrief Drechtje Spreekt van de stichting houdt je op de hoogte van actuele ontwikkelingen in Duivendrecht. Informerend, opiniërend, objectief en transparant.

- Onderwijs: - De A. Bekemaschool is de eerste school in Nederland die werkt met het leerstijlenmodel van Dunn&Dunn. Dit in combinatie met 4xwijzer, een organisatiemodel voor thematisch onderwijs.

- Lezen: - OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam) Duivendrecht is gevestigd in het Dorpshuis. Naast de collectie zijn er diverse activiteiten voor jeugd en volwassenen. Op woensdagmiddag is er van 15.00-15-30 uur voorlezen voor kinderen van 3-7 jaar oud. Elke 1e dinsdag van de maand organiseren ze een Duivendrechtse Dinsdag met lezingen, filmochtenden en wandelingen, elke 1e en 3e donderdag van de maand een Makkelijk lezenclub.

- Sport: - Volleybalvereniging CTO'70.

- Veiligheid: - Buurtpreventie Duivendrecht Alert.

Reactie toevoegen