Duivendrecht

Plaats
Dorp
Ouder-Amstel
Amstelland
Noord-Holland

duivendrecht_plaatsnaambord_kopie.jpg

Duivendrecht is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Amstelland, gemeente Ouder-Amstel.

Duivendrecht is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Amstelland, gemeente Ouder-Amstel.

Duivendrecht

Terug naar boven

Status

- Duivendrecht is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Amstelland, gemeente Ouder-Amstel.

- Sinds 2014 is er ook nog een formele 'woonplaats' Amsterdam-Duivendrecht met bijbehorende officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) (met onder de 'plaatsnaam' de aanduiding 'gem. Ouder-Amstel') en eigen postcode (1114). Dit blijkt (een groot deel van) bedrijventerrein Amstel Business Park (ABP) te betreffen. Deze enigszins curieuze situatie is als volgt ontstaan: Voorheen werd in dit gebied gebruik gemaakt van de postcode 1069 of 1099 (= plaatsnaam Amsterdam). Het gebruik van een Amsterdamse postcode in dit gebied in de gemeente Ouder-Amstel gaf echter problemen. Zo maken de brandweer en ambulance gebruik van de postcode, waardoor deze soms in Amsterdam terecht kwamen in plaats van op het ABP in Duivendrecht. De navigatiesystemen die door de hulpdiensten worden gebruikt zijn niet ingericht voor het gebruik van twee postcodes voor hetzelfde gebied. Met als gevolg dat zij niet altijd snel ter plaatse konden zijn. Ook bij het aanvragen van vergunningen wordt de postcode gebruikt, waardoor de verlening van vergunningen onnodig werd vertraagd.

Daarnaast gaf het problemen bij andere publiekrechtelijke organisaties zoals de provincie, Centraal Bureau voor de Statistiek en Belastingdienst. Zij zijn net als de gemeente verplicht gebruik te maken van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), waardoor brieven niet aankwamen. Reeds in de jaren zeventig is door de PTT (nu PostNL) en de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel overeengekomen dat de bedrijven in dit gebied een dubbele postcode met de naam Amsterdam mochten gebruiken. De naam Amsterdam was en is namelijk ook van belang bij de vestigingskeuze voor bedrijven. PostNL heeft, om de geschetste problematieken op te lossen, in overleg met de gemeente Ouder-Amstel en de bedrijfsverenigingen OVOA, VAZO en ORAM, gekozen voor een nieuwe postcode, 1114 (onder de link kun je zien welk gebied het precies betreft). Op verzoek van het bedrijfsleven is daaraan de 'plaatsnaam' Amsterdam-Duivendrecht toegekend. (bron: gemeente Ouder-Amstel, stadsblad De Echo) Zie ook de nadere toelichting op Wikipedia.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1308 Doevendrecht, 1346 Douendrecht, 1426-1248 Dovendrecht, 1573 Doeuendrecht, midden 17e eeuw Duyvendrecht. In 1840 is er sprake van de buurtschappen Groot- en Klein-Duivendrecht.

Naamsverklaring
Samenstelling van drecht 'overtoom, veer, waterloop' en de persoonsnaam Doeve. Oude vormen als 1252 Ovendrecht, 1254 Ouendrecht voor een verdwenen buurt ergens in de omgeving van Kudelstaart, leidden tot de fantastische speculatie dat deze naam via d'Ovendrecht zich tot Doevendrecht zou hebben ontwikkeld.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Duivendrecht ligt Z en N van de stad Amsterdam, O van de stad Amstelveen, NO van het dorp Ouderkerk aan de Amstel en ZW van het dorp Diemen. De A2 loopt aan de W zijde van het dorp, de Ringweg Zuid van de Ring Amsterdam aan de N zijde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp 86 huizen met 431 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.900 huizen met ca. 4.800 inwoners (inclusief de ca. 75 inwoners van de onder Status beschreven formele 'woonplaats' Amsterdam-Duivendrecht).

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Duivendrecht, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel en Museum Amstelland.

- Stichting Oud-Duivendrecht maakt zich sterk voor historisch onderzoek en behoud van cultureel erfgoed.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Ouder-Amstel werkt aan een levendig en vitaal dorpscentrum voor huidige én toekomstige bewoners en gebruikers, middels het project Dorpshart van Duivendrecht. Het winkelgebied, de scholen en het Dorpshuis worden daarbij aangepakt of vernieuwd. Voor de actuele ontwikkelingen op dit gebied zie ook de Facebookpagina Dorpshart.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Duivendrecht heeft 2 rijksmonumenten.

- De RK Sint Urbanuskerk (Rijksstraatweg 232) is gewijd aan de heilige Urbanus I (paus van 220-230). Gebouwd in neogotische stijl naar ontwerp van Th. Asseler. De kerk is gewijd op 16 juli 1879, de feestdag van de heilige Maagd Maria van de berg Karmel. De kerk begon in 1350 als statie (standplaats van een missionaris). In 1461 gaf paus Pius II toestemming om de Heilige Mis daar te vieren. Na de Alteratie op 26 mei 1578, waarbij Amsterdam tot het protestantisme overging, werd ook in Duivendrecht de openlijke uitoefening van de katholieke godsdienst verboden. De inwoners zochten hun toevlucht in de statie Sint Petrus’ Banden te Diemen. In 1652 werd de geloofsgemeenschap, ondanks verzet uit Diemen, een zelfstandige statie, gewijd aan Sint Urbanus. Een schuilkerk werd ingericht in een boerderij, aan wat nu de Rijksstraatweg is. Deze boerderij deed dienst tot 1840 en was toen zo bouwvallig geworden, dat men besloot over te gaan tot nieuwbouw. Van de waterstaatskerk uit 1853 zijn nog resten zichtbaar in de pastorie. De parochie is gesticht in 1858.

De twee torens, een zeldzaamheid voor een dorpskerk, zijn gebouwd vanuit een wedijver met de Sint Urbanuskerk in Ouderkerk aan de Amstel. Bouwpastoor Laurent wilde een hogere toren, maar vanwege het veen als ondergrond was dit niet mogelijk. Dus werden twee torens gebouwd, met als gevolg dat er weinig tot geen geld meer was voor het interieur van de kerk. De twee torens bestaan uit drie geledingen met torenspits. De eerste geledingen en de torenspitsen zijn niet identiek. Het verhaal gaat dat de inzamelingsactie voor het “bouwfonds” gewonnen werd door de vrouwen en de mannentoren daardoor iets korter is. De kerkklokken zijn gegoten bij Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel. De glas-in-loodramen hebben de afbeeldingen van de beelden, die in de jaren zestig van de 20e eeuw uit de kerk zijn verwijderd. De initialen op de ramen verwijzen naar de parochianen die de ramen bekostigd hebben. De preekstoel dateert uit begin 18e eeuw. De kruiswegstaties zijn uniek vanwege de banderollen, die de staties verbinden met teksten uit het Oude Testament. Het kerkbestuur heeft samen met pastoor Laan in de jaren zeventig/tachtig van de vorige eeuw er voor gezorgd dat de plannen voor het treinstation werden gewijzigd, waardoor kerk en pastorie behouden konden blijven. (bron: RK Parochie Sint Urbanus)

- De Kleine Kerk (Rijksstraatweg 129) is gebouwd in 1924 als kerkgebouw voor de Hervormde Gemeente. Uiteindelijk is het, na samengaan met de Gereformeerde Kerk, het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Duivendrecht geworden. Het interieur van de kerk is in 2001 grondig gerenoveerd. De ruimte is sindsdien op veel manieren te gebruiken. De kerkzaal heeft een goede akoestiek. Geregeld worden er concerten en theatervoorstellingen gegeven. Er zijn ongeveer 100 zitplaatsen. De Kleine Kerk wil een plaats zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen komen, met respect voor ieders mening en beleving. Daarom organiseert De Kleine Kerk, naast de zondagse diensten, thema-avonden over religieuze, culturele en maatschappelijke onderwerpen. Zo zijn er filmavonden met nabespreking, lezingen door schrijvers, avonden over muziek en spiritualiteit, en over beeldende kunst. Ook zijn er stiltevieringen en theatervoorstellingen. Deze avonden worden niet alleen bezocht door leden van de kerkelijke gemeente, maar ook door belangstellenden van buiten de kerk.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Duivendrecht (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Stichting Vrienden van Duivendrecht heeft de volgende ideële doelen m.b.t. het dorp: het groen en kleinschalig houden van het dorp; het stimuleren en uitbreiden van flora en fauna; het beschermen van historische, markante- en monumentale plaatsen; het tegengaan van luchtvervuiling, verontreiniging van water en grond; het beperken van gemotoriseerd verkeer in het dorp; het verbeteren van milieu- en gezondheidsnormen; het tegengaan van verdere verstening (verstedelijking) van het dorp. De ca. tweewekelijkse nieuwsbrief Drechtje Spreekt van de stichting houdt je op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het dorp. Informerend, opiniërend, objectief en transparant.

- Onderwijs: - De A. Bekemaschool is de eerste school in Nederland die werkt met het leerstijlenmodel van Dunn&Dunn. Dit in combinatie met 4xwijzer, een organisatiemodel voor thematisch onderwijs.

- Lezen: - OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam) Duivendrecht is gevestigd in het Dorpshuis. Naast de collectie zijn er diverse activiteiten voor jeugd en volwassenen. Op woensdagmiddag is er van 15.00-15-30 uur voorlezen voor kinderen van 3-7 jaar oud. Elke 1e dinsdag van de maand organiseren ze een Duivendrechtse Dinsdag met lezingen, filmochtenden en wandelingen, elke 1e en 3e donderdag van de maand een Makkelijk lezenclub.

- Sport: - Volleybalvereniging CTO'70.

- Veiligheid: - Buurtpreventie Duivendrecht Alert.

Reactie toevoegen