Dorpbuurt

Plaats
Buurtschap
Winterswijk
Achterhoek
Gelderland

dorpbuurt_e.o._school-_en_volksfeest.jpg

Het 'School- en Volksfeest Huppel, Henxel en aangrenzend Dorpbuurt' is jaarlijks, gedurende een weekend in juli

Het 'School- en Volksfeest Huppel, Henxel en aangrenzend Dorpbuurt' is jaarlijks, gedurende een weekend in juli

dorpbuurt_vaandel.jpg

Oranjevereniging Dorpbuurt De Vrijheid is in 1945 opgericht na de bevrijding. Vandaar de naam.

Oranjevereniging Dorpbuurt De Vrijheid is in 1945 opgericht na de bevrijding. Vandaar de naam.

dorpbuurt_70_jaar_2015.jpg

En vandaar dat Dorpbuurt De Vrijheid in 2015 het 70-jarig bestaan heeft gevierd

En vandaar dat Dorpbuurt De Vrijheid in 2015 het 70-jarig bestaan heeft gevierd

Dorpbuurt

Terug naar boven

Status

- Dorpbuurt is een (deels voormalige) buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Winterswijk.

- De buurtschap Dorpbuurt valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Winterswijk.

- De buurtschap Dorpbuurt heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Dorpboer.

Terug naar boven

Ligging

De oorspronkelijke buurtschap lag om het dorp Winterswijk heen en was verdeeld in Dorpbuurt West en Dorpbuurt Oost. Het gedeelte Oost beslaat tegenwoordig vooral een deel van de huidige buurtschap Vosseveld. Hoewel de buurtschap Dorpbuurt formeel in 1953 is opgeheven, zou je in de praktijk het gedeelte West en een klein deel van het gedeelte Oost geografisch gezien nog altijd als buurtschap kunnen beschouwen, voor zover het nog buitengebied is binnen het dorpsgebied van Winterswijk (een deel van het gebied is namelijk opgegaan in de dorpskern van Winterswijk).

Een deel van dit gebied heeft ook nog altijd een eigen buurtvereniging: Dorpbuurt(vereniging) De Vrijheid (zie bij Evenementen en activiteiten). Deze beslaat het gebied direct N van Winterswijk, rond o.a. de Morgenzonweg, Meekertweg, Groenloseweg (de N319), Honesweg, Ravenhorsterweg, Nieuw Beusinkweg, Morskers Driehuisweg en Waliënsestraat en de Z zijde van recreatiegebied 't Hilgelo.

De rest van het ook tegenwoordig nog buitengebied-deel van Dorpbuurt West ligt o.a. (tegen de klok in) rond de wegen Korenburgerveenweg, Grotersweg, Mentinkweg, Sibbinkweg, Corleseweg (de N312), Bessinkgoorweg, Misterweg (de N318), Venemansweg, Eekelerweg, Driemarkweg en Vreehorstweg.

Een deel van het oorspronkelijke Dorpbuurt Oost dat geen onderdeel is gaan uitmaken van de buurtschap Vosseveld, kan ook tegenwoordig nog wel als onderdeel van Dorpbuurt worden gezien. Dit betreft dan met name en o.a. de Jachthuisweg en delen van de Bataafseweg, Achterweg en Lageweg. Dit alles dus voor zover gelegen in het buitengebied van het dorpsgebied van de plaats Winterswijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Dorpbuurt 71 huizen met 665 inwoners op een oppervlakte van 103 hectare. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 410 huizen, ca. 30 bedrijfsgebouwen en ca. 280 verblijfsaccommodaties, met ca. 1.050 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap Dorpbuurt bestaat formeel niet meer als aparte buurtschap van Winterswijk. Mede door de grote uitbreidingen van de kern Winterswijk in de loop der jaren zijn geleidelijk steeds grotere delen van deze buurtschap onderdeel geworden van het Dorp, zoals de kern Winterswijk lokaal wordt genoemd.

Vroeger werden twee Dorpbuurten onderscheiden: Oost en West. Aan de westkant liep het nog vrij ver richting Corle en naar het oosten toe tot aan de Steengroeve. Dit oostelijk gedeelte valt nu grotendeels onder de buurtschap Vosseveld, hoewel dat geen officiële buurtschap is. Er staan wel borden met die naam en men houdt er ook zijn eigen Volksfeest. Het Volksfeest van Westelijk Dorpbuurt werd gehouden bij Nieuw Beusink.

Vroeger werd iedere buurtschap in de adresseringen met een letter aangeduid. Dorpbuurt werd in de adresseringen aangegeven met de letter L. Bij raadsbesluit van 26 maart 1953 is besloten de L-nummers per 1 oktober 1953 te vervangen door straatnamen. Het voormalige Elisabeth Ziekenhuis lag bij de oprichting nog in deze buurtschap. (bron: Buurtschap.info) De oude buurtschap Dorpbuurt is formeel in 1953 opgeheven.

- Beschrijving van de panden en de inwoners van de oude buurtschap Dorpbuurt.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Dorpbuurt(vereniging) De Vrijheid is een oranjevereniging, opgericht na de bevrijding in 1945. Vandaar ook de naam De Vrijheid. In 1945 was een van de oprichters van het volksfeest (Darpboerfeest) Leis Bessinkpas van de Ravenhorst. Zij en anderen vonden dat er ook in deze buurtschap een volksfeest zou moeten worden gehouden zoals ook in de andere buurtschappen. De buurtschap Dorpbuurt gaat echter helemaal om het dorp heen. Voor het volksfeest betreft het daarvan de volgende zogeheten 'heuke' (elke buurtschap is verdeeld in heuke): Honeshook, Ravenhorsthook en Ubbinkhook (zie ook bij Ligging voor een omschrijving van dit gebied). De vereniging heeft ongeveer 270 leden en organiseert allerlei activiteiten en festiviteiten door het hele jaar heen. Hoogtepunt is het jaarlijkse Septemberfeest. - Dorpbuurt(vereniging) De Vrijheid op Facebook.

- School- en Volksfeest H.H.D. (Huppel, Henxel en aangrenzend Dorpbuurt) (weekend in juli).

- Septemberfeest van Dorpbuurt(vereniging) De Vrijheid.

Reactie toevoegen