Corle

Plaats
Buurtschap
Winterswijk
Achterhoek
Gelderland

corle_boerderij_meenkmolenweg_8.jpg

In buurtschap Corle kom je vele mooie boerderijen tegen. Een ervan is deze op Meenkmolenweg 8.

In buurtschap Corle kom je vele mooie boerderijen tegen. Een ervan is deze op Meenkmolenweg 8.

Corle Winterswijk Korenburgerveenweg [640x480].JPG

Corle, de zandweg Korenburgerveenweg loopt Z van de natuurgebieden Korenburgerveen en Corlese Veen

Corle, de zandweg Korenburgerveenweg loopt Z van de natuurgebieden Korenburgerveen en Corlese Veen

Corle Winterswijk Lindenarboretum [640x480].JPG

Corle, in deze buurtschap is het Nationaal Lindenarboretum gevestigd

Corle, in deze buurtschap is het Nationaal Lindenarboretum gevestigd

Corle

Terug naar boven

Status

- Corle is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Winterswijk.

- De buurtschap heeft een eigen postcode (7119) en plaatsnaam in het postcodeboek en in de gemeentelijke basisregistratie (BAG) en is daarmee een formele 'woonplaats'. Praktisch gezien is het een buurtschap van Winterswijk.

- De buurtschap Corle ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

- De buurtschap heeft tegenwoordig als plaatsnaam in het postcodeboek 'Winterswijk Corle'. Ook bij alle andere buurtschappen in deze gemeente is de toevoeging 'Winterswijk' voor de plaatsnaam geplaatst. Vermoedelijk omdat men anders steeds aan deze en gene moest uitleggen dat hun relatief onbekende woonplaats bij Winterswijk ligt. Op de plaatsnaamborden staat - wat ons betreft terecht - alleen de eigenlijke plaatsnaam (in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Nederweertse dorp Eind, waar men het postadres-voorvoegsel 'Nederweert-' wél op enig moment ook op de plaatsnaamborden heeft aangebracht).

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Kolle.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Corle ligt W van het dorp Winterswijk, rond onder andere de wegen Corleseweg (de N312; het W gedeelte van deze weg), Meenkmolenweg, Veenhuisweg, Korenburgerveenweg (de W en ZW gedeelten van deze weg), Grote Veldweg en Geelinkweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Corle 48 huizen met 323 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 110 huizen met ca. 260 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Olie
In 1928 is in Corle door de Dienst Rijksopsporing van Delfstoffen de eerste aardolie van Nederland aangeboord, maar dit was geen economisch winbare hoeveelheid.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2010 is de Buurtschappenvisie gereedgekomen, waarin alle 9 buurtschappen van de gemeente Winterswijk gezamenlijk in kaart hebben gebracht wat zij voor de komende jaren gewenste ontwikkelingen vinden voor het buitengebied van Winterswijk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Corle heeft 2 gemeentelijke monumenten, zijnde de boerderij op Corleseweg 55 en het klompenhuisje op Meenkmolenweg 4.

- Aan de Corleseweg, nabij de splitsing met de Meenkmolenweg, staat een oorlogsmonument in de vorm van een stenen bankje. Deze op 3 augustus 1945 geplaatste Hendrik Vriezenbank is genoemd naar inwoner Hendrik Vriezen, die op 10 mei 1940 als soldaat in de strijd tegen de bezetter rond de Grebbelinie is gesneuveld.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Volksfeest (weekend in augustus). Het feest begint op vrijdagmorgen met de optocht die vanaf 09.00 uur door Corle trekt, op weg naar het uithalen van het koningspaar. Na terugkeer volgt de officiële opening van het volksfeest met prijsuitreiking van de optocht. Om 13.00 uur zijn er broodjes en om 14.00 uur beginnen de volks- en kinderspelen in de feestweide. Vanaf 20.00 uur is er een avondprogramma met diverse artiesten. In de tuin van De Woord staat de 'skeetkaore' van schietvereniging Nimrod. De zaterdag begint met een ontbijt om 09.45 uur, gevolgd door het koningsschieten. Na de kroning van het nieuwe koningspaar begint om 13.00 uur het vogelschieten en om 13.30 uur de volksspelen. Ook is dan het jeugdprinsschieten voor de twaalf- tot zeventienjarigen. In de feestweide staat een speciale attractie. Vanaf 20.30 uur is er de afsluitende feestavond, met een of meer artiesten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Nationaal Lindenarboretum aan de Meenkmolenweg in Corle verzamelt en beheert linden voor wetenschappelijke doeleinden en voor de praktijk. Je vindt er verschillende groepjes cultivars. Bij elke groep staat een informatiebordje met specifieke kenmerken van die groep. In het Lindenarboretum staan ruim 120 verschillende taxa. "In 1988 is binnen de Juniorkamer Oost Achterhoek (JKOA) het idee ontstaan om een Arboretum te stichten. De Juniorkamer is een netwerkorganisatie voor jongeren tot 40 jaar, met als motto ‘learning by doing’. Dat wil zeggen dat kleine en grote projecten worden ontwikkeld en uitgevoerd. Andere door JKOA gerealiseerde projecten zijn o.a. ‘de Dag van de Starter’ en de opvoering van de opera ‘die Zauberflöte’ in de Steengroeve in Winterswijk.

Een van de allereerste uitdagingen m.b.t. het Arboretum-project was het vinden van een hiervoor geschikt stuk grond. Na enkele jaren van onderzoek en haalbaarheid kwam JKOA in contact met Waterleidingbedrijf Gelderland, destijds nog WOG. Deze had een terrein beschikbaar rondom Pompstation Corle. Het betreft een perceel van ca. 30 ha met daarop diverse oude gebouwen t.b.v. de waterwinning en een 10-tal pompputten, verspreid over het terrein. De functies van de voormalige oude pomp- en filtergebouwen zijn inmiddels geheel overgenomen door een moderne pompkelder, waterreservoir en groenfiltertanks. Nadat er een plek was gevonden om het project uit te voeren werd onderzoek gedaan naar het type arboretum en de vormgeving van de geplande bomentuin. Na onderzoek bleek dat er in Nederland uitdrukkelijk behoefte bestond aan het opbouwen en in stand houden van een Lindencollectie. Inmiddels is Stichting Lindenarboretum de officiële nationale collectiehouder voor de Linde.

Het ontwerp van de bomentuin in Corle bestaat uit 4 kwartielen. Het eerste kwartiel heeft de titel 'cultuur'. In dit gedeelte staat de bestaande bebouwing van het pompstation en worden de diverse snoei- en lei-vormen zichtbaar gemaakt. Het tweede en derde kwartiel hebben de repectievelijke titel ‘cultuurlijk’ en ‘natuurlijk’. Het betreft hier het overgangsgebied waarin de beekloop zich bevindt en het grootste gedeelte van de Lindencollectie in een parkachtige opstelling wordt gepresenteerd. Het vierde kwartiel heeft als titel ‘natuur’. Hier bevinden zich enkele infiltratiebekkens en akkers met inheemse kruiden. Een bomentuin is een project van lange adem (boompje groot - plantertje dood). Om dit grote project ook voor de toekomst te garanderen is in 1993 Stichting Lindenarboretum opgericht. Deze stichting heeft een langdurige overeenkomst gesloten met de WOG (nu WG) om e.e.a. te waarborgen. Het bestuur bestaat uit ex-leden van de Juniorkamer en andere leden die hun specifieke kennis en ervaring m.b.t. bomen en landinrichting bijdragen."

- (In het) N van Corle liggen de natuurgebieden Corlese Veen en Korenburgerveen. Het Natura 2000-gebied Korenburgerveen is een beschermd natuurgebied dat onderdeel is van een Europees netwerk van natuurgebieden. Het is het grootste hoogveengebied in de Achterhoek en een van de laatste Europese gebieden waar veenmos boven het wateroppervlak groeit en na afsterven turf vormt.

Het Korenburgerveen is sinds 2013 weer klaar voor nieuwe veengroei. In dat jaar is o.a. 85.000 kuub grond afgegraven, 4500 meter nieuwe damwand gezet en is 2300 meter sloot gedempt. Dankzij deze herstelwerkzaamheden is de verdroging en verrijking door nutriënten verder teruggedrongen en kunnen de veenmossen weer groeien. Verder is een 1 km lang vlonderpad aangelegd en is de bodem van de vijver bedekt met waterafdichtende kleikorrels, zodat de bodem zonder bemaling is afgedicht. (bron: Royal HaskoningDHV, 28-11-2013)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Corle, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Corle (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Corle.

- Belangenvereniging: - Corles Belang is een vereniging die zich inzet voor het algemeen belang van de inwoners van Corle. De vrijwilligers van Corles Belang zetten zich in voor de leefbaarheid in meest ruime zin. Zo zijn zij regelmatig ook gesprekspartner van de lokale en provinciale overheid bij het aangeven van wensen en plannen. Corles Belang bestaat inmiddels tientallen jaren, waarin vele kleine en grotere successen zijn behaald.

- Onderwijs: - Openbare basisschool Miste/Corle is gevestigd in buurtschap Miste en wordt daarom aldaar beschreven.

Reactie toevoegen