Corle

Plaats
Buurtschap
Winterswijk
Achterhoek
Gelderland

Corle Winterswijk Korenburgerveenweg [640x480].JPG

Corle, de zandweg Korenburgerveenweg loopt Z van de natuurgebieden Korenburgerveen en Corlese Veen

Corle, de zandweg Korenburgerveenweg loopt Z van de natuurgebieden Korenburgerveen en Corlese Veen

Corle Winterswijk Lindenarboretum [640x480].JPG

Corle, in deze buurtschap is het Nationaal Lindenarboretum gevestigd

Corle, in deze buurtschap is het Nationaal Lindenarboretum gevestigd

Corle

Terug naar boven

Status

- Corle is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Winterswijk.

- De buurtschap Corle heeft een eigen postcode (7119) en woonplaatsnaam in het postcodeboek en in de gemeentelijke basisadministratie (BAG) en is daarmee een formele woonplaats, zij het dat de postale plaatsnaam Winterswijk Corle is. Praktisch gezien is het een buurtschap van Winterswijk.

- De buurtschap Corle ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Kolle.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Corle ligt W van het dorp Winterswijk, rond onder andere de wegen Corleseweg (de N312; het W gedeelte van deze weg), Meenkmolenweg, Veenhuisweg, Korenburgerveenweg (de W en ZW gedeelten van deze weg), Grote Veldweg en Geelinkweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Corle 48 huizen met 323 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap, d.w.z. het postcodegebied, ca. 110 huizen met ca. 265 inwoners. Corles Belang spreekt op haar site van ca. 350 inwoners. Kennelijk rekent zij een aangrenzend gebied ook nog tot de buurtschap?

Terug naar boven

Geschiedenis

- In 1928 is in Corle door de Dienst Rijksopsporing van Delfstoffen de eerste aardolie van Nederland aangeboord, maar dit was geen economisch winbare hoeveelheid.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2010 is de Buurtschappenvisie gereedgekomen, waarin alle 9 buurtschappen van de gemeente Winterswijk gezamenlijk in kaart hebben gebracht wat zij voor de komende jaren gewenste ontwikkelingen vinden voor het buitengebied van Winterswijk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Corle heeft 2 gemeentelijke monumenten, zijnde de boerderij op Corleseweg 55 en het klompenhuisje op Meenkmolenweg 4.

- Aan de Corleseweg, nabij de splitsing met de Meenkmolenweg, staat een oorlogsmonument in de vorm van een stenen bankje. Deze op 3 augustus 1945 geplaatste Hendrik Vriezenbank is genoemd naar inwoner Hendrik Vriezen, die op 10 mei 1940 als soldaat in de strijd tegen de bezetter rond de Grebbelinie is gesneuveld.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Volksfeest (weekend in augustus).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Het Nationaal Lindenarboretum aan de Meenkmolenweg in Corle verzamelt en beheert linden voor wetenschappelijke doeleinden en voor de praktijk. U vindt er verschillende groepjes cultivars. Bij elke groep staat een informatiebordje met specifieke kenmerken van die groep. In het Lindenarboretum staan ruim 120 verschillende taxa.

- (In het) N van Corle liggen de natuurgebieden Corlese Veen en Korenburgerveen. Het Natura 2000-gebied Korenburgerveen is een beschermd natuurgebied dat onderdeel is van een Europees netwerk van natuurgebieden. Het is het grootste hoogveengebied in de Achterhoek en een van de laatste Europese gebieden waar veenmos boven het wateroppervlak groeit en na afsterven turf vormt.

Het Korenburgerveen is sinds 2013 weer klaar voor nieuwe veengroei. In dat jaar is o.a. 85.000 kuub grond afgegraven, 4500 meter nieuwe damwand gezet en is 2300 meter sloot gedempt. Dankzij deze herstelwerkzaamheden is de verdroging en verrijking door nutriënten verder teruggedrongen en kunnen de veenmossen weer groeien. Verder is een 1 km lang vlonderpad aangelegd en is de bodem van de vijver bedekt met waterafdichtende kleikorrels, zodat de bodem zonder bemaling is afgedicht. (bron: Royal HaskoningDHV, 28-11-2013)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Corle (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Corle.

- Belangenvereniging: - Corles Belang is een vereniging die zich inzet voor het algemeen belang van de inwoners van Corle. De vrijwilligers van Corles Belang zetten zich in voor de leefbaarheid in meest ruime zin. Zo zijn zij regelmatig ook gesprekspartner van de lokale en provinciale overheid bij het aangeven van wensen en plannen. Corles Belang bestaat inmiddels tientallen jaren, waarin vele kleine en grotere successen zijn behaald.

- Onderwijs: - Basisschool Miste - Corle.

Reactie toevoegen