Vosseveld

Plaats
Buurtschap
Winterswijk
Achterhoek
Gelderland

Vosseveld plaatsnaambord [640x480].jpg

Vosseveld, buurtschap van Winterswijk, is kennelijk pas recent als zodanig benoemd, want wordt (nog) niet als zodanig vermeld in atlassen en op de buurtschappenplattegrond op de site van de gemeente Winterswijk.

Vosseveld, buurtschap van Winterswijk, is kennelijk pas recent als zodanig benoemd, want wordt (nog) niet als zodanig vermeld in atlassen en op de buurtschappenplattegrond op de site van de gemeente Winterswijk.

Vosseveld

Terug naar boven

Status

- Vosseveld is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Winterswijk.

- De buurtschap Vosseveld heeft (in tegenstelling tot de andere buurtschappen met plaatsnaamborden in de gemeente Winterswijk) geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, voor de postadressen ligt de Vosseveldseweg grotendeels 'in' Kotten (postale plaatsnaam Winterswijk Kotten), deels 'in' Brinkheurne (postale plaatsnaam Winterswijk Brinkheurne), en deels 'in' Winterswijk. Ook de Steengroeveweg ligt grotendeels 'in' Winterswijk. In de praktijk is Vosseveld, net als de andere buurtschappen in de gemeente, een buurtschap van Winterswijk.

- Voor de belangenbehartiging richting gemeente heeft Vosseveld zich aangesloten bij Ratum(s Belang).

- Deze plaats is kennelijk pas tamelijk recent als buurtschap benoemd (althans in die zin dat ze plaatsnaamborden heeft gekregen), wat blijkt uit het feit dat de buurtschap 1) als enige Winterswijkse buurtschap niet apart wordt vermeld in de Volkstelling van 1840 (1), 2) als enige Winterswijkse buurtschap met plaatsnaamborden geen eigen postcode en plaatsnaam heeft gekregen in het postcodeboek, 3) ook in de recente Topografische atlas van Gelderland (2) nog niet als buurtschap voorkomt (alleen als streeknaam) en 4) niet wordt vermeld op de buurtschappenplattegrond op de site van de gemeente Winterswijk en op plattegronden in de omgeving. Toch is de naam van deze buurtschap in de praktijk kennelijk al vele decennnia in gebruik, blijkens de naam van voetbalvereniging Vosseveld, (zie bij Links) die al in 1943 is opgericht.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Vosseveld ligt O van Winterswijk, ZW van Ratum, rond de Vosseveldseweg en de Steengroeveweg, en grenst in het O aan Duitsland (Oeding).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Vosseveld omvat ca. 145 huizen, ca. 10 bedrijfsgebouwen en ca. 15 verblijfsaccommodaties, met ca. 370 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2010 is de Buurtschappenvisie gereedgekomen, waarin alle 9 buurtschappen van de gemeente Winterswijk gezamenlijk in kaart hebben gebracht wat zij voor de komende jaren gewenste ontwikkelingen vinden voor het buitengebied van Winterswijk.

Terug naar boven

Links

- VVV staat in deze buurtschap niet voor de bekende toeristische organisatie, maar voor Voetbal Vereniging Vosseveld, die al in 1943 is opgericht.

Reactie toevoegen